лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Сімейне право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

 

Вступ ............................................. 3
Навчально-тематичний план курсу «Сімейне право України»... 5
І. Типова програма курсу............................. 6
ІІ. Навчально-методичне забезпечення курсу............. 13
Тема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного
права. Державна сімейна політика України............. 13
Тема 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного
права. Джерела сімейного права...................... 17
Тема 3. Історичні форми сім’ї та шлюбу............... 21
Тема 4. Сімейні правовідносини..................... 23
Тема 5. Шлюб у сімейному праві України.
Укладення шлюбу................................ 28
Тема 6. Недійсність шлюбу......................... 36
Тема 7. Особисті немайнові правовідносини подружжя... 41
Тема 8. Майнові правовідносини подружжя............ 46
Тема 9. Припинення шлюбу........................ 57
Тема 10. Встановлення походження дітей.
Оспорювання батьківства (материнства)............... 65
Тема 11. Особисті немайнові правовідносини
батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів..... 70
Тема 12. Майнові правовідносини батьків і дітей,
а також інших членів сім’ї та родичів................. 77
Тема 13. Правові форми забезпечення прав дітей,
які залишилися без батьківського піклування.
Усиновлення в Україні............................ 86
Тема 14. Опіка та піклування. Патронат над дітьми....... 96
Тема 15. Застосування сімейного законодавства України
до правовідносин за участю іноземних громадян
та осіб без громадянства.......................... 102
ІІІ. Завдання для блочно-модульного контролю
знань студентів
...................................... 111
ІV. Програмні питання з курсу....................... 118
V. Критерії оцінювання знань студентів
за підсумкового контролю знань
........................ 124
VІ. Словник ключових термінів і понять............... 128

VII. Нормативно-правові акти та література до курсу..... 136

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.