лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування на аграрному підприємстві

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НЕЛЕП Віталій Миколайович


ПЛАНУВАННЯ НА АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ


Підручник
Друге видання, перероблене та доповнене
Затверджено
Міністерством освіти і науки України

 

 

 


ББК 65.290-2
Н 49

 

 

Рецензенти:
О. Д. Гудзинський, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний аграрний університет)
М. Й. Малік, д-р екон. наук
(Інститут аграрної економіки УААН)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 1/11-4846 від 20.11.03

Нелеп В. М.
Н 49       Планування на аграрному підприємстві: Підручник. —
2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 495 с.
ISBN 966–574–642–1
У підручнику викладено теоретичні, методологічні й практичні питання планування на аграрному підприємстві. Детально висвітлено суть та організацію планування на підприємстві, його особливості в ринкових умовах; характеризуються види внутрішньогосподарського планування — стратегічного, бізнес-планування і поточного. Розглянуто методику і практику планування виробничої, фінансової діяльності й соціального розвитку колективів сільськогосподарських підприємств та їхніх підрозділів, особливості планування підприємств різних форм власності та організаційних форм господарювання. У другому виданні особливу увагу звернено на оцінку тенденцій і структурних змін у сільському господарстві України та їх урахування при плануванні на підприємстві, особливості планування на приватних підприємствах та особистих господарствах населення.
Підручник розрахований на студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів, буде також корисний спеціалістам і керівникам аграрних підприємств, працівникам сільськогосподарських організацій.
ББК 65.290-2
Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

a В. М. Нелеп, 2000, 2004, зі змінами
ІSBN 966–574–642–1                                                a КНЕУ, 2000, 2004, зі змінами

Навчальне видання

 

 

 

 

НЕЛЕП Віталій Миколайович


ПЛАНУВАННЯ НА АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ


Підручник

Друге видання, перероблене та доповнене

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.