лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.4.2. Тестові завдання
Тест 1. При проведенні реорганізації підприємства шляхом приєднання необхідні такі зміни та/або господарські операції:

 1. створюється принаймні один новий суб’єкт господарювання із статусом юридичної особи;
 2. зобов’язання правопопередника перед кредиторами, не передані на баланс правонаступника, вважаються такими, що були погашені;
 3. підприємство, що приєднується (правопопередник), втрачає статус юридичної особи;
 4. при реорганізації створюється бізнес-група без статусу юридичної особи;
 5. зобов’язання правопопередників передаються на баланс правонаступника у повному обсязі;
 6. корпоративні права підприємства, що приєднується, обмінюються на корпоративні права правонаступників;
 7. власний капітал, у тому числі нерозподілений прибуток підприємства, що приєднується, розподіляється між його власниками у вигляді дивідендів.
 8.  

Тест 2. При проведенні реорганізації підприємства шляхом злиття необхідні такі зміни та/або господарські операції:

 1. створюється новий суб’єкт господарювання зі статусом юридичної особи;
 2. корпоративні права підприємств, що реорганізуються, обмінюються на корпоративні права нового суб’єкта господарювання;
 3. зобов’язання правопопередників перед правонаступником, не передані на його баланс, вважаються такими, що були погашені;
 4. підприємства, що беруть участь у злитті (правопопередники), втрачають статус юридичної особи;
 5. зобов’язання правопопередників передаються на баланс правонаступника у повному обсязі;
 6. власники суб’єктів господарювання — правопопередників мають переважне право на викуп корпоративних прав правонаступника;
 7. підприємства, що реорганізуються, зберігають статус юридичної особи.
 8.  

Тест 3. При проведенні реорганізації підприємства шляхом виділення необхідні такі зміни та/або господарські операції:

 1. створюється новий суб’єкт господарювання зі статусом юридичної особи;
 2. в операції виділення беруть участь принаймні два суб’єкти господарювання, що мають статус юридичної особи;
 3. підприємство, що реорганізується, зберігає статус юридичної особи;
 4. майно та капітал підприємства, що реорганізується, пропорційно розподіляються між правонаступником та одним або кількома новими суб’єктами господарювання;
 5. підприємство, що реорганізується, втрачає статус юридичної особи, а всі його зобов’язання перед третіми особами передаються на баланс нового підприємства;
 6. суб’єкт господарювання — правопопередник ліквідується за процедурою банкрутства;
 7. підприємства, що реорганізуються, зберігають статус юридичної особи.
 8.  

Тест 4. При проведенні реорганізації підприємства шляхом поділу необхідні такі зміни та/або господарські операції:

 1. створюється принаймні два нові суб’єкти господарювання із статусом юридичної особи;
 2. в операції виділення бере участь лише один суб’єкт господарювання, який має статус юридичної особи;
 3. підприємство, що реорганізується, зберігає статус юридичної особи, а всі його зобов’язання перед третіми особами передаються на баланс одного із правонаступників;
 4. майно та капітал підприємства, що реорганізується, пропорційно розподіляються між правонаступниками;
 5. підприємство, що реорганізується, втрачає статус юридичної особи;
 6. суб’єкт господарювання — правопопередник ліквідується за процедурою банкрутства;
 7. підприємства, що реорганізуються, зберігають статус юридичної особи.

Тест 5. При проведенні реорганізації підприємства шляхом перетворення необхідні такі зміни та/або господарські операції:

 1. створюється принаймні один новий суб’єкт господарювання, що отримує статус юридичної особи;
 2. в операції беруть участь мінімум два суб’єкти господарювання, які мають статус юридичної особи;
 3. підприємство, що реорганізується, зберігає статус юридичної особи;
 4. унаслідок реорганізації суб’єкта господарювання змінюється його організаційно-правова форма ведення бізнесу або склад (структура) засновників (власників);
 5. майно та капітал підприємства, що реорганізується, залишається на його балансі у повному обсязі;
 6. підприємство, що реорганізується, втрачає статус юридичної особи;
 7. рішення про перетворення суб’єкта господарювання може прийматися виключно господарським судом за поданням його кредиторів.

Тест 6. Державної перереєстрації статутних документів суб’єкта господарювання вимагають такі зміни та/або господарські операції:

 1. зміна абсолютної величини статутного капіталу суб’єкта господарювання;
 2. зміна юридичної адреси суб’єкта господарювання;
 3. переоформлення прав власності на пакет акцій ВАТ на нового власника;
 4. виключення зі складу ТОВ одного з учасників шляхом виділення його частки;
 5. зміна фактичного місця перебування суб’єкта господарювання;
 6. рефінансування боргових вимог суб’єкта господарювання до третіх осіб;
 7. зміна назви суб’єкта господарювання.

Тест 7. Для проведення реорганізації виробництва суб’єкти господарювання використовують такі господарські операції (заходи):

 1. зміна керівництва підприємства, у тому числі технічного;
 2. коригування норм технологічного процесу;
 3. зміна юридичної адреси суб’єкта господарювання;
 4. конверсія боргових зобов’язань підприємства у власність (корпоративні права);
 5. зміна технологічної лінії, що використовується у виробничому процесі суб’єкта господарювання;
 6. рефінансування боргових вимог суб’єкта господарювання до третіх осіб;
 7. зміна назви продукції, що виробляється підприємством.

Тест 8. Для проведення фінансової реорганізації суб’єкти господарювання використовують такі господарські операції (заходи):

 1. зміна головного бухгалтера підприємства;
 2. зміна юридичної адреси суб’єкта господарювання;
 3. конверсія боргових зобов’язань підприємства у власність (корпоративні права);
 4. пролонгація терміну виконання боргових зобов’язань суб’єкта господарювання;
 5. зміна технологічної лінії, що використовується у виробничому процесі суб’єкта господарювання;
 6. зміна організаційно-правової форми ведення бізнесу;
 7. зміна складу засновників (учасників) суб’єкта господарювання.

Тест 9. Для визначення пропорцій обміну корпоративних прав у разі корпоративної реструктуризації (реорганізації) можуть використовуватися такі індикатори (фінансові показники):

 1. ринковий курс корпоративних прав суб’єктів господарювання, що беруть участь у реорганізації;
 2. залишкова вартість нематеріальних активів суб’єктів господарювання, що беруть участь у реорганізації;
 3. номінальна вартість корпоративних прав суб’єктів господарювання, що беруть участь у реорганізації;
 4. оціночна вартість корпоративних прав суб’єктів господарювання, що беруть участь в реорганізації;
 5. обсяг зовнішньої заборгованості суб’єктів господарювання, що беруть участь в реорганізації;
 6. ліквідаційну вартість корпоративних прав суб’єктів господарювання, що беруть участь в реорганізації;
 7. розрахункова балансова вартість корпоративних прав суб’єктів господарювання, що беруть участь в реорганізації.

Тест 10. Приймати рішення щодо реорганізації суб’єкта господарювання уповноважені такі органи:

 1. державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва;
 2. загальні збори власників підприємства;
 3. трудовий колектив підприємства;
 4. комітет кредиторів підприємства;
 5. Господарський суд за поданням Антимонопольного комітету або при розгляді справи про банкрутство;
 6. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (для акціонерних товариств);
 7. Кабінет Міністрів України.

7.5. Теми рефератів

 1. Стратегії захисту підприємства від поглинання на ринку корпоративного контролю.
 2. Схеми фінансування ворожого поглинання підприємств (Hostile take over financing).
 3. Аналіз фінансування процедури злиття суб’єктів господарювання.
 4. Аналіз фінансування процедури поділу суб’єктів господарювання.
 5. Моделі корпоративного контролю — німецька чи американська.
 6. Фінансове забезпечення реорганізаційних процедур.
 7. Проблема агентських відносин та їх вплив на фінансове забезпечення реорганізаційних процедур.
 8. Вплив реорганізаційних процедур на ринкову вартість підприємства.
 9. Сучасні теорії злиття суб’єктів господарювання.
 10. Фінансово-організаційні аспекти відкритих тендерних пропозицій (PTO).
 11. Фінансування операцій на ринку корпоративного контролю. Викуп борговим фінансуванням (LBO).

7.6. Програмні питання
для самостійного вивчення теми

 1. Ліквідація як форма реорганізації суб’єктів господарювання.
 2. Організаційні особливості фінансової реструктуризації.
 3. Перетворення як форма оптимізації фінансування суб’єкта господарювання.
 4. Поняття та фінансові аспекти складання ліквідаційного балансу.
 5. Поняття та фінансові аспекти складання передатного та розподільного балансів.
 6. Порядок складання та фінансовий зміст реорганізаційної угоди.
 7. Ринок корпоративного контролю: злиття та поглинання (mergers & acquisitions).
 8. Стратегії захисту суб’єкта господарювання від поглинання та їх фінансове забезпечення.
 9. Фінансово-правові механізми захисту прав та інтересів власників при організації та здійсненні реорганізаційних процедур.
 10. Фінансово-правові механізми захисту прав та інтересів кредиторів при організації та здійсненні реорганізаційних процедур.

7.7. Рекомендована література

 1. Закон України «Про банки та банківську діяльність».
 2. Закон України «Про банкрутство» в ред. Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкротом».
 3. Закон України «Про господарські товариства».
 4. Закон України «Про інвестиційну діяльність».
 5. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
 6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».
 7. Закон України «Про підприємництво».
 8. Закон України «Про підприємства в Україні».
 9. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу».
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Фінансова звітність».
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 19 «Об’єднання підприємств».
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 20 «Консолідована фінансова звітність».
Наукова та навчально-методична література
 1. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємства. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 211—232.
 2. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. —
  К.: КНЕУ, 2003. — С. 293—323.
 3. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. —
  К.: КНЕУ, 2000. — С. 216—241.

Тестові завдання являють собою запитання із множинним вибором, тобто кожне питання може мати одну або більше (до шести включно) правильних відповідей.

Реферат є самостійною роботою студента і однією із форм поточного контролю успішності студентів. Виконання реферату здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених кафедрою.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.