лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вступ

 

 

 

 

Навчальний курс «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» є обов’язковою професійно орієнтованою дисципліною для підготовки бакалаврів зі спеціальності «Фінанси».
Мета вивчення дисципліни — отримання студентами базових знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу. Предмет дисципліни — система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної й інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання та визначення найбільш ефективних шляхів вкладення коштів.
Основні завдання навчальної дисципліни:

  • ознайомлення з теоретичними, методологічними та організаційними основами фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
  • з’ясування особливостей фінансування підприємств різних форм організації бізнесу;
  • оволодіння основними методологічними прийомами фінансування підприємств за рахунок власного та позичкового капіталу;
  • ознайомлення з базовими питаннями політики самофінансування та виплати дивідендів;
  • обґрунтування фінансових аспектів реорганізації підприємств;
  • оволодіння основними підходами до оцінювання фінансових інвестицій та вартості підприємства;
  • вироблення навичок з організації фінансового контролінгу та бюджетування на підприємстві.

Вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» ґрунтується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін фахового спрямування, як «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Фінанси».
У результаті вивчення дисципліни студенти отримають базову підготовку з питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання та зможуть навчитися приймати кваліфіковані фінансові рішення у сфері фінансування, управління Cash-flow, дивідендної політики, фінансового інвестування, оцінювання вартості підприємств, фінансового контролінгу та бюджетування.
Для досягнення зазначених вище цілей і завдань велике значення має самостійна творча робота студента. Пропонований навчальний посібник вирішує проблему забезпечення самостійного вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» навчально-методичними матеріалами, які розроблені з урахуванням найновіших надбань світової науки і практики у відповідній сфері. Зокрема, посібник містить методичні вказівки до вивчення кожної теми, плани семінарських занять, навчальні задачі та тести для самоперевірки студентами знань; перелік програмних питань для самостійного вивчення; тематику рефератів до кожної теми та рекомендовану літературу.

У підготовці посібника брали участь:
О. О. Терещенко (керівник авторського колективу — вступ, теми 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12);
Я. І. Невмержицький (теми 2, 3, 5, 6, 7, 9);
А. П. Куліш (тема 8);
С. І. Терещенко (тема 4);
О. П. Галака (тема 10);
Н. Ю. Невмержицька (тема 11);
С. В. Онищенко (тема 12).


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.