лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.4.2. Тестові завдання
Тест 1. Визначте організаційно-правові форми, в яких може бу­ти заснований суб’єкт господарювання з іноземними інвестиціями в Україні:

 1. акціонерне товариство відкритого чи закритого типу;
 2. кооператив;
 3. постійне представництво іноземної фірми;
 4. приватне підприємство;
 5. професійна спілка;
 6. товариство з обмеженою відповідальністю;
 7. філія іноземної фірми.
 8.  

Тест 2. Визначте, які з наведених нижче показників (характеристик) використовуються як критерії прийняття управлінських фінансових рішень щодо вибору організаційно-правової форми ведення підприємницької діяльності (бізнесу):

 1. законодавчі вимоги щодо виду підприємницької діяльності;
 2. мінімальний обсяг статутного капіталу підприємства;
 3. мінімізація дивідендних виплат на користь власників;
 4. мінімізація оподаткування;
 5. можливості доступу підприємства на ринки капіталів;
 6. рівень відповідальності власників підприємства;
 7. рівень відповідальності кредиторів підприємства.
 8.  

Тест 3. Виходячи з наведених нижче варіантів визначте рівень відповідальності учасників товариства з додатковою відповідальністю (далі — ТДВ) за його зобов’язаннями:

 1. учасники ТДВ відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу;
 2. учасники ТДВ відповідають у межах своїх внесків до його статутного та додаткового капіталу;
 3. учасники ТДВ відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу, а також частково належним їм майном (не більше 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів фізичних осіб);
 4. учасники ТДВ відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу та всього належного їм приватного майна;
 5. учасники ТДВ відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу, а також належним їм майном у частині, що не перевищує величини, визначеної у статутних документах товариства;
 6. учасники ТДВ відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу, а також номінальної вартості придбаних корпоративних облігацій такого підприємства;
 7. учасники ТДВ відповідають у межах частки (до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів фізичних осіб) належного їм майна.
 8.  

Тест 4. Виходячи з наведених нижче варіантів визначте рівень відповідальності учасників акціонерного товариства за його зобов’язаннями:

 1. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу;
 2. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного та додаткового капіталу;
 3. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу, а також частково (не більше 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів фізичних осіб) належним їм майном;
 4. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу та всього належного їм приватного майна;
 5. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу, а також належним їм майном у частці, що не перевищує величини, визначеної у статутних документах товариства;
 6. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу, а також номінальної вартості придбаних корпоративних облігацій такого підприємства;
 7. учасники товариства відповідають у межах частки (не більше 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів фізичних осіб) належного їм майна.
 8.  

Тест 5. Виходячи із наведених нижче варіантів визначте рівень відповідальності учасників товариства з обмеженою відповідальністю за його зобов’язаннями:

 1. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу;
 2. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного та додаткового капіталу;
 3. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу, а також частково (не більше 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів фізичних осіб) належним їм майном;
 4. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу та всього належного їм приватного майна;
 5. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу, а також належним їм майном у частці, що не перевищує величини, визначеної у статутних документах товариства;
 6. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу, а також номінальної вартості придбаних корпоративних облігацій такого підприємства;
 7. учасники товариства відповідають у межах частки (не більше 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів фізичних осіб) належного їм майна.
 8.  

Тест 6. Виходячи із наведених нижче варіантів визначте рівень відповідальності учасників повного товариства за його зобов’язаннями:

 1. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу;
 2. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного та додаткового капіталу;
 3. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу, а також частково (не більше 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів фізичних осіб) належним їм майном;
 4. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу та всього належного їм приватного майна;
 5. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу, а також належним їм майном у частині, що не перевищує величину, визначену у статутних документах товариства;
 6. учасники товариства відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу, а також номінальної вартості придбаних корпоративних облігацій такого підприємства;
 7. учасники товариства відповідають у межах частки (не більше 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів фізичних осіб) належного їм майна.
 8.  

Тест 7. Визначте характеристики суб’єкта господарювання, створеного у формі приватного підприємства (далі — ПП):

 1. ПП може не мати статутного капіталу в момент реєстрації;
 2. учасник ПП відповідає за його зобов’язаннями виключно у межах свого внеску до його статутного капіталу;
 3. ПП може створюватися шляхом об’єднання майна принаймні кількох осіб — фізичних або юридичних;
 4. учасник ПП відповідає у межах своїх внесків до його статут­ного капіталу та всього належного йому приватного майна;
 5. ПП не може мати статусу юридичної особи, а управління його справами здійснюється виключно професійними менеджерами, що мають ліцензію управляючого активами;
 6. засновниками та учасниками ПП можуть бути лише юридичні особи;
 7. засновник ПП є єдиним його власником і здійснює управління справами ПП.

Тест 8. Визначте характеристики суб’єкта господарювання, створеного у формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ):

 1. ТОВ може не мати статутного капіталу в момент реєстрації;
 2. учасники ТОВ відповідають за його зобов’язаннями виключно у межах своїх внесків до його статутного капіталу;
 3. ТОВ може створюватися шляхом об’єднання майна принаймні кількох осіб — фізичних або юридичних;
 4. учасники ТОВ відповідають у межах своїх внесків до його статутного капіталу та всього належного їм приватного майна;
 5. ТОВ не може мати статусу юридичної особи, а управління його справами здійснюється виключно професійними менеджерами, що мають ліцензію управляючого активами;
 6. засновниками та учасниками ТОВ можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, у тому числі й нерезиденти;
 7. засновник ТОВ є єдиним його власником та здійснює управління справами ТОВ.
 8.  

Тест 9. Визначте характеристики суб’єкта господарювання, створеного у формі акціонерного товариства відкритого типу (далі — ВАТ):

 1. у момент реєстрації ВАТ може мати статутний капітал, що не перевищує 50,0 млн грн;
 2. учасники ВАТ відповідають за його зобов’язаннями у межах своїх внесків до його статутного капіталу та всього належного йому приватного майна;
 3. учасники ВАТ відповідають за його зобов’язаннями виключно у межах своїх внесків до його статутного капіталу;
 4. ВАТ може створюватися шляхом об’єднання майна принаймні кількох осіб — фізичних або юридичних;
 5. ВАТ має статус юридичної особи, а управління його справами здійснюється виключно професійними менеджерами, що призначаються учасниками товариства (акціонерами);
 6. засновниками та учасниками ВАТ можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, у тому числі й нерезиденти;
 7. засновники ВАТ володіють не менше 25 % статутного капіталу товариства протягом не менше двох років та самостійно здійснюють управління справами ВАТ.
 8.  

Тест 10. Визначте характеристики суб’єкта господарювання, що має статус державного підприємства (далі — ДП):

 1. ДП не можуть бути засновниками суб’єктів господарювання у будь-якій організаційно-правовій формі;
 2. власником ДП може бути виключно держава в особі уповноважених органів зі статусом юридичної особи;
 3. збільшення статутного капіталу ДП здійснюється виключно за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку за поперед­ній період;
 4. учасниками ДП не можуть бути суб’єкти господарювання, що не мають статусу резидента в Україні або ж обмежені у дієздатності;
 5. рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію ДП приймаються міністерствами та іншими уповноваженими органами державної виконавчої влади;
 6. розподіл прибутку ДП здійснюється виключно через податки чи інші обов’язкові платежі до державного та місцевого бюджетів, а також спеціалізованих позабюджетних фондів. ДП не може виплачувати дивіденди;
 7. ДП має статус юридичної особи, а управління його справами здійснюється виключно професійними менеджерами — державними службовцями.

2.5. Теми рефератів

 1. Особливості відкриття представництв іноземних комерційних структур та характеристика їх фінансової діяльності.
 2. Особливості організаційно-правових форм ведення підприємницької діяльності в інших країнах та необхідність їх урахування при організації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.
 3. Особливості фінансового забезпечення підприємницької діяльності без створення юридичної особи.
 4. Особливості фінансової діяльності акціонерних това­риств.
 5. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.
 6. Особливості фінансової діяльності фінансово-промислових груп (ФПГ) в Україні.
 7. Проблемні питання заснування представництв вітчизняних підприємств в інших країнах.
 8. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання з участю нерезидентів в Україні.
 9. Проблематика участі держави у підприємницькій діяльності без створення юридичної особи (договори про спільну діяльність, про розподіл продукції).
 10. Проблемні питання фінансування спільної діяльності суб’єктів господарювання.
 11. Теорія агентських відносин у системі вибору організаційно-правової форми бізнесу.

2.6. Програмні питання
для самостійного вивчення теми

 1. Фінансова діяльність державних та казенних підприємств.
 2. Фінансова діяльність підприємств з іноземними інвестиціями.
 3. Класифікація суб’єктів господарювання за критеріями форми власності та організаційно-правової форми ведення бізнесу.
 4. Сучасні теорії фірми та обґрунтування організаційно-правової форми ведення бізнесу.
 5. Особливості фінансування кооперативів різних видів.
 6. Особливості фінансової діяльності господарських товариств з участю іноземного капіталу.
 7. Особливості фінансової діяльності командитних товариств.
 8. Особливості фінансової діяльності товариств із додатковою відповідальністю.
 9. Особливості фінансової діяльності товариств із повною відповідальністю.
 10. Особливості фінансової діяльності малих підприємств.
 11. Особливості фінансування господарської діяльності державних і казенних підприємств.
 12. Порівняльна характеристика різних форм участі нерезидентів у фінансовій діяльності суб’єктів господарювання.
 13. Фінансова діяльність об’єднань підприємств.
 14. Фінансове забезпечення виконання договорів кооперації з нерезидентами.

2.7. Рекомендована література
Нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про господарські товариства».
 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність».
 3. Закон України «Про підприємства в Україні».
 4. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
 5. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні».
 6. Закон України «Про режим іноземного інвестування».
 7. Закон України «Про банки та банківську діяльність».
 8. Закон України «Про підприємництво».
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Фінансова звітність».
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 20 «Консолідована фінансова звітність».
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Наукова та навчально-методична література

 1. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 59—101.
 2. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 259—283.
 3. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — 5-те вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004.

Тестові завдання являють собою запитання із множинним вибором, тобто кожне питання може мати одну або більше (до шести включно) правильних відповідей.

Реферат є самостійною роботою студента і однією із форм поточного контролю успішності студентів. Виконання реферату здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених кафедрою.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.