лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА


ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

За загальною редакцією О. О. Терещенка
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 


Автори

О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш,
С. І. Терещенко, О. П. Галака, Н. Ю. Невмержицька, С. В. Оніщенко

Рецензенти

В. О. Білик, канд. екон. наук, проф. (Національний аграрний університет)

В. Ф. Столяров, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет технологій та дизайну)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист №
14/18.2-1291 від 17.07.03

Ф 59

 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. О. Терещенко, Я. І. Невмержи­цький, А. П. Куліш та ін.; За заг. ред. О. О. Терещенка. — К.: КНЕУ, 2006. — 312 с.
ISBN 966–574–808–4
Посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» з метою забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи. Розкрито актуальні питання, пов’язані з організацією фінансової діяльності суб’єктів господарювання, фінансуванням, управлінням Cash-flow, дивідендною політикою, фінансовими інвестиціями, оцінюванням вартості майна підприємств, фінансовим контролінгом та бюджетуванням. З допомогою посібника майбутні спеціалісти у фінансовій сфері отримають базову підготовку з питань організації фінансової діяльності підприємств та зможуть навчитись приймати кваліфіковані фінансові рішення.
Для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів. Посібник буде також корисним бізнесменам, фінансовим аналітикам, менеджерам підприємств, працівникам банків, консалтингових фірм і фінансових посередників.
ББК 65.290-93
Навчальне видання

ТЕРЕЩЕНКО Олег Олександрович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ Ярослав Іванович
КУЛІШ Анна Петрівна та ін.

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

За загальною редакцією О. О. Терещенка


© О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін., 2006
ISBN 966–574–808–4           © КНЕУ, 2006

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.