лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3.11. Довідки про структуру стандартного звіту моделі


Стандартний звiт моделi мiстить таку iнформацiю.
1. Загальнi вiдомостi про результати моделювання:
REPORT FILE — iм’я файла, де міститься стандартний звiт моделi;
дата та час створення звiту;
START_TIME — час початку моделювання;
END_TIME — час закiнчення моделювання;
BLOCKS — кiлькiсть блокiв, якi описують модель;
FACILITIES — кiлькiсть пристроїв, якi використовуються в
моделi;
STORAGES — кiлькiсть багатоканальних устаткувань, використовуваних у моделi;
FREE_MEMORY (Вільна пам’ять). Кількість байтів пам’яті, досяжної для додаткового розміщення програми, що зберігається, або поточної моделі.
NAMES (Імена)
NAME (Ім’я). Призначені користувачем імена скануються GPSS/PC з початку сеансу.
VALUE (Значення). Числове значення, призначене імені. Номери, призначені системою, починаються з 10000, якщо SETTINGS.GPS не змінюється.
TYPE (Тип). 0 — значення імені призначається користувачем; 2 — значення імені було призначене системою; 3 — ім’я є позицією блока.
2. Список та вiдомостi про блоки моделi BLOCKS (Блоки):
LINE (Рядок). Номер рядка твердження в програмі, що зберігається.
LOC (Ім’я або номер цього блока).
BLOCK TYPE (Тип Блока). Ім’я Блока GPSS.
ENTRY COUNT (Число Входів). Число транзактів, що ввійшли до цього блока, з часу останнього RESET чи CLEAR-твердження або з часу початку сеансу.
CURRENT COUNT (Поточний рахунок). Кількість транзактів у цьому блоці при завершенні моделювання.
RETRY Q (Затримка Q). Кількість транзактів, які очікують специфичної умови, залежної від стану блока.
3. Статистичнi данi про пристрої FACILITIES (Пристрої):
FACILITY (Пристрій). Ім’я або номер об’єкта-пристрою.
ENTRIES (Входи). Число транзактів, що використовували цей пристрій, з часу останнього RESET чи CLEAR-твердження або з часу початку сеансу.
UTIL. Відсоток часу, протягом якого під час моделювання був зайнятий пристрій.
AVE.TIME (Середній час). Cередній час зайняття окремими тран­зактами пристрою протягом періоду моделювання. Період моделювання починається із старту сеансу або з RESET чи CLEAR-твердження.
AVAILABLE (Досяжний). Стан досяжності об’єкта пристрою в кінці моделювання; 1 означає досяжний, 0 — недосяжний.
OWNER (Зайнятість). Кількість транзактів, які займають об’єкт-пристрій; 0 означає, що пристрій не зайнятий.
PEND (Очікування). Кількість транзактів, які очікують зняття переривання з пристрою, коли пристрій перебуває у стані переривання.
INTER. Кількість транзактів, які були на пристрої у той час, коли сталося переривання.
RETRY (Затримка). Кількість транзактів, які очікують на специфічну умову, яка залежить від стану цього об’єкта-пристрою.
DELAY (Затримка). Кількість транзактів, що очікують на зайняття пристрою. Цей список також містить транзакти, які очікують зай­няття з перериванням пристрою в «режимі пріоритету» блока PREЕMPT.
4. Статистичнi данi про черги QUEUES (Черги):
QUEUE (Черга) — ім’я або номер об’єкта-черги.
MAX (Максимальне) — максимальне значення кiлькостi транзактiв, якi чекали в черзi до пристрою.
CONT (Зміст). Значення поточної кiлькостi транзактiв, якi перебувають у черзi до пристрою в кінцi перiоду моделювання.
ENTRIES (Входи). Лiчильник кiлькостi входiв транзактiв до блока QUEUE протягом усього перiоду моделювання.
ENTRIES (0) (Входи (0)). Лiчильник кiлькостi входiв транзактiв до блока QUEUE протягом усього перiоду моделювання, час затрим­ки яких у блоці дорiвнює 0.
AVE.CONT. (Ср. зміст) Середня кiлькiсть транзактiв, якi перебували в черзi у перiод моделювання.
AVE.TIME. (Ср. час) Середнiй час перебування транзактiв у черзi під час моделювання.
AVE. (0) (Ср. час (0)) Середнiй час перебування транзактiв у черзi, за винятком нульових входiв у перiод моделювання.
RETRY (Затримка). Кількість транзактів, які очікують на специфічну умову, що залежить від стану цього об’єкта-черги.
5. Статистичнi данi про багатоканальне устаткування STORAGES (Пам’яті):
STORAGE (Пам’ять). Ім’я або номер багатоканального устаткування.
CAP. (Ємність). Ємність багатоканального устаткування.
REMAIN (Залишок). Число невикористовуваної ємностi багатоканального устаткування.
MIN (Мiнiмальна). Мiнiмальне число одиниць ємностi багатоканаль­ного устаткування, яке використовується під час сеансу моделювання.
MАХ (Максимальна). Максимальне число одиниць ємностi багатоканального устаткування, яке використовується протягом сеансу моделювання.
ENTRIES (Входи). Кількість часу, коли пристрій був зайнятий або зайнятий з перериванням з часу останнього RESET чи CLEAR-твердження, або з часу початку сеансу.
AVL. Показує, чи доступна пам’ять наприкiнцi моделювання.
AVE.C. Середньозважений час перебування транзактiв на багатоканальному устаткуваннi.
UTIL. Процент часу, протягом якого під час моделювання було зайнято багатоканальне устаткування.
RETRY (Затримка). Кількість транзактів, які очікують на специфічну умову, що залежить від стану цього об’єкта — багатоканального устаткування.
DELAY (Затримка). Кількість транзактів, що очікують входу до блока ENTER.
6. Статистичнi данi таблиць TABLES, QTABLES:
TABLE (таблиця). Iм’я або номер об’єкта-таблицi.
MEAN (Середнє). Середньозважене значення.
STD.DEV. Зважене значення середнього вiдхилення.
RETRY (Затримка). Кількість транзактів, які очікують на специфічну умову, що залежить від стану цього об’єкта-таблицi.
RANGE (Дiапазон). Нижня та верхня межі класу частоти.
FREQUENCY (Частота). Загальна зважена частота одиниць, що табулюються.
CUM.%. Сума частоти, яка нагромаджувалася.
7. Статистичнi данi про збережувані величини SAVEVALUE:
SAVEVALUE (Комiрки). Iм’я або номер об’єкта-комiрки.
VALUE (Значення). Значення об’єкта-комiрки наприкiнцi моделювання.
RETRY (Затримка). Кількість транзактів, які очікують на специфічну умову, яка залежить від стану цього об’єкта-комiрки.
8. Статистичнi данi про матрицi MATRIX:
MATRIX (Матриця). Iм’я або номер об’єкта-матрицi.
RETRY (Затримка). Кількість транзактів, які очікують на специфічну умову, яка залежить від стану цього об’єкта-таблиці.
ROW та COLUMN (Рядок та стовпець). Номер рядка та стовпця матрицi.
VALUE (Значення). Значення об’єкта-матрицi наприкiнцi моделювання.
9. Статистичнi данi про групи транзактiв. TRANSACTION GROUPS:
XACT_GROUP. Iм’я або номер типу групи транзактiв.
GROUP_SIZE. Число транзактiв, якi є членами групи.
RETRY (Затримка). Кількість транзактів, які очікують на специ-фічну умову, що залежить від стану цього об’єкта-типу групи транзактiв.
10. Статистичнi данi про числовi групи. NUMERIC GROUPS:
NUMERIC GROUP. Iм’я або номер типу числової групи.
GROUP_SIZE. Число транзактiв, якi є членами групи.
RETRY (Затримка). Кількість транзактів, що очікують на специфічну умову, яка залежить від стану цього об’єкта-типу числової групи.
11. Статистичнi данi про логiчнi ключi LOGIC SWITCHES:
LOGIC SWITCHES (логiчний ключ). Iм’я або номер об’єкта-логiчного ключа.
VALUE (Значення). Значення об’єкта-типу логiчний ключ.
RETRY (Затримка). Кількість транзактів, що очікують на специфічну умову, яка залежить від стану цього об’єкта-логiчного ключа.
12. Cтатистичні дані про списки користувача. USER CHAINS:
USER CHAIN (Список користувача). Ім’я або номер користувача.
CHAIN SIZE (Розмір списку). Число транзактів, які очікують на специфічну умову.
RETRY (Затримка). Кількість транзактів, які очікують на специфічну умову, що залежить від стану цього об’єкта-списку користувача.
AVE.CONT. Середньозважений час загального перебування транзактів у списку користувача протягом усього часу моделювання. Результат обчислюється так: загальний час перебування транзактів у списку користувача ділиться на кількість входів тран­зактів до списку користувача.
ENTRIES. Лiчильник кiлькостi входiв транзактiв до списків користувача протягом усього перiоду моделювання.
MAX.TIME. максимальний час перебування одного транзакту в списку користувача протягом усього періоду моделювання.
13. Статистичні дані списків поточних подій:
THE CURRENT EVENTS CHAIN.
Зауваження. Списки поточних подій будуть включені до стандартного звіту моделі за умови, що в команді START було вказано в операнді D значення 1.
XACT NUMBER. Номер кожного транзакту в списку поточних подій.
PRI. Заданий пріoритет транзакту.
M1. (Відмічений час). Час, коли транзакт або транзакт-батько був згенерований чи увійшов до блока MARK.
CURRENT. Номер блока, де транзакт перебував при закінченні моделювання.
NEXT. Номер наступного блока, куди має увійти транзакт.
PARAMETER. Назви або номери параметрів транзактів. Якщо вказано 0, то транзакт не існує.
VALUE. Значення параметра транзакту.
14. Статистичні дані списків майбутніх поточних подій:
THE FUTURE EVENTS CHAIN.
Зауваження. Списки майбутніх подій будуть включені до стандартного звіту моделі за умови, що в команді START було вказано в операнді D значення 1.
XACT NUMBER. Номер кожного транзакту в списку поточних подій.
PRI. Заданий пріoритет транзакту.
BDT. Час, коли транзакт залишає список майбутніх подій.
CURRENT. Номер блока, де транзакт перебував під час закінчення моделювання.
NEXT. Номер наступного блока, куди має увійти транзакт.
PARAMETER. Назви або номери параметрів транзактів. Якщо вказано 0, то транзакт не існує.
VALUE. Значення параметра транзакту.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.