лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 
 • Час обслуговування у і-му ІОЦ має розподіл f, який залежно від умов визначається такими функціями:
 • f = f1 — розподіл часу обслуговування повідомлення в ІОЦ, коли адреса вузла призначення і адреса поточного ІОЦ збігаються і в маршруті повідомлення немає транзитних вузлів;
 • f = f2 — розподіл часу обслуговування повідомлення в ІОЦ, коли адреса вузла призначення і адреса джерела збігаються і в маршруті повідомлення є транзитні вузли;
 • f = f3 — розподіл часу обслуговування повідомлення в ІОЦ, коли адреса вузла призначення і адреса поточного ІОЦ збігаються і в маршруті повідомлення є транзитні вузли.
 • Дані для моделювання:
 • Розподіл часу обслуговування в і-му ІОЦ:
 • Функція f1
 • Імовірність
 • 0,412
 • 0,92
 • 0,99
 • 1,0
 • Час обслуго­вування (с)
 • 99170
 • 198330
 • 297490
 • 1090770
 • Функція f2
 • Імовірність
 • 0,02
 • 0,29
 • 0,615
 • 0,812
 • 0,91
 • 0,97
 • 0,986
 • 1,0
 • Час обслуго­вування (с)
 • 29000
 • 52900
 • 76800
 • 10070
 • 124600
 • 172400
 • 220200
 • 268000
 • Функція f3
 • Імовірність
 • 0
 • 0,517
 • 0,747
 • 0,816
 • 0,871
 • 0,948
 • 0,991
 • 1,0
 • Час обслуго­вування (с)
 • 24010
 • 31010
 • 40010
 • 64010
 • 96010
 • 112010
 • 136010
 • 184410
 • Функція розподілу інтервалів часу між надходженнями повідомлень:
 • Імовірність
 • 0,284
 • 0,463
 • 0,582
 • 0,676
 • 0,748
 • 0,85
 • 0,995
 • 1,0
 • Час обслуго­вування (с)
 • 1000
 • 2000
 • 3000
 • 4000
 • 5000
 • 7000
 • 9000
 • 11000
 • Функція довжини вихідного повідомлення:
 • Імовірність
 • 0,779
 • 0,813
 • 0,853
 • 0,983
 • 1,0
 • Довжина повідомлення
 • 2590
 • 4045
 • 7934
 • 9643
 • 11992
 • Функція довжини вхідного повідомлення:
 • Імовірність
 • 0,953
 • 0,986
 • 0,989
 • 1,0
 • Довжина повідомлення
 • 59
 • 177
 • 236
 • 296
 • Імовірність адресації ІОЦ (джерело ІОЦ1)
 • Імовірність
 • 0,8
 • 0,9
 • 1,0
 • Час обслу­говування (с)
 • 1
 • 2
 • 3
 • Імовірність адресації ІОЦ (джерело ІОЦ2)
 • Імовірність
 • 0,8
 • 0,9
 • 1,0
 • Час обслу­говування (с)
 • 2
 • 1
 • 3
 • Імовірність адресації ІОЦ (джерело ІОЦ3)
 • Імовірність
 • 0,8
 • 0,9
 • 1,0
 • Час обслу­говування (с)
 • 3
 • 1
 • 2
 • Nб = 640 біт; Nо = 55; Nд = 72; Vпд = 64000 кбіт/с; Tа = 3с; Pпо = 0,0001.
 • Визначіть:
 • коефіцієнт використання магістрального каналу зв’язку;
 • середній час реакції мережі;
 • розподіл реакції мережі;
 • середній час очікування повідомлення у черзі;
 • середній рівень мультипрограмування монітора телеобробки даних.
 • Завдання 6. Абоненти надсилають запити на обслуговування до ЕОМ, що працює в режимі розподілу часу. Обслуговування і-го запиту абонента виконує і-а прикладна програма (ПП). Інтервал часу між надходженням запитів розподілений за експоненційним законом з середнім 1/r = 20 с. Кожна ПП, яка обслуговує і-й запит, вимагає для свого виконання сегмент оперативної пам’яті (ОП) ємністю Lоп (кбайт). Ємність, яка виділяється ПП, розподілено за нормальним законом з середнім m = 240 кбайт і середньоквадратичним відхиленням q = 10. Загальна ємність ОП ЕОМ дорівнює 8192 кбайт. Кількість запитів, що одночасно обслуговуються, обмежено ємністю ОП ЕОМ. Накладні витрати на сегментування ОП порівняно з часом виконання ПП незначні.
 • Для кожного запиту, що надходить, система визначає достатню кількість вільної ОП для виконання ПП. Якщо її немає, то запит стає в чергу до ОП. У протилежному випадку запит приймається до обслуговування, займає сегмент ємністю Lоп і стає у чергу до ЦП.
 • Дисципліна обслуговування запитів є найпростішою стратегією кругового обслуговування з відносним пріоритетом. Кожна ПП, яка обробляє і-й запит, має квант часу розміром 5 с. Якщо за термін одного кванта ПП не закінчується, робиться її переривання і перехід до виконання ПП, яка є наступною у черзі до ЦП. При цьому ПП, яка обробляє і-й запит, стає у чергу до ЦП. Формування черги виконується згідно з відносним пріоритетом. Пріоритет визначається за принципом «чим коротша програма, тим вищий її пріоритет». У першу чергу виконують­ся найбільш «короткі» ПП, які потребують найменшої кількості квантів часу ЦП (найменшого обсягу обчислень). Кількість квантів часу, необ­хідна для виконання ПП, розподіляється рівномірно в інтервалі [1,4].
 • Процес обслуговування запиту продовжується доти, доки ПП не буде виконана повністю. Запит, обслуговування якого закінчилось, звільняє ОП і залишає систему, а з черги береться на обслуговування наступний запит. Дисципліна обслуговування запитів, що знаходяться у черзі до ОП, «перший прийшов — першим обслуговується».
 • Треба визначити:
 • коефіцієнт використання процесора;
 • коефіцієнт використання ОП;
 • розподіл часу обслуговування запиту.

3.4. Довідки про склад пакету GPSS/PC
GPSSPC.ЕХЕ — програма iнiціалiзацiї сеансу GPSS.
GPSSMAIN.EXE — програма iнiцiалiзацiї сеансу GPSS з моделями, що мiстять блок HELP, який використовується для зв’язку з програмними модулями, поданих мовами FORTRAN та ASSEMBLER.
GPSSREPT.EXE — файл формування форматованого звіту моделi.
СOMAND.COM — системний файл, який міститься в кореневому каталозі пакету й використовується для обміну між командами GPSS/PS та MS DOS.
SETTING.GPS — файл, який використовується одночасно з GPSSPC та GPSSREPT. Цей файл містить установки пакету, які мож­на змiнювати.
HELP1.FOR — стандартна програма FORTRAN HELP. Цей файл мiстить 4 програми iнтегрування методом Рунге–Кутта. До нього можна вводити додаткові програмні модулі.
HELP1.GPS — еталонний програмний файл GPSS, який використовується для моделювання неперервних процесів.
GPSS.ASM, GPSS.OBJ — файли, якi використовуються для програмного інтерфейсу програми, побудованої мовою GPSS, з програмами, записаними мовою ASSEMBLER або FORTRAN.
LINKRМ.BAT — командний файл, який пов’язує програму мовою ASSEMBLER або FONTRAN (RYAN-MCFARLAND) з блоком HELP моделi, поданої мовою GPSS і утворює файл GPSSMAIN.
LINKMS.BAT — командний файл, який пов’язує програму, записану мовою ASSEMBLER або FONTRAN (MICROSOFT), з блоком HELP моделі мовою GPSS і утворює файл GPSSMAIN.
SHOWPORT.BAS — програма, яка визначає адреси послідовного та паралельного порта ПЕОМ.
RENUMBER.BAS — програма для нумерації рядків у ASCII файлі.
Крім того, використовуються файли:
для заповнення журналу сеансу (SESSING JORAL). Ім’я файла специфікується в SETTING.GPS;
для нагромадження результатів iмiтацiйного моделювання (RESULT FILE). Ім’я файла специфікується командою RESULT;
для записування неформатованого звiту (UNFORMATTED REPORT FILE). Ім’я файла специфікується командою REPORT.
3.5. Довідки про типи блоків та операторів,
що використовуються у GPSS


Типи елементів

Блoки або оператори

Карти для визначення

Пристрої

SEIZE
RELEASE
PREEMPT
RETURN
GATE

Функції

FUNCTION

Логічні перемикачі

LOGIC
GATE

 

Матриці величин, що зберігаються

MSAVEVALUE

MATRIX

Черги

QUEUE
DEPART

Величини, що зберігаються

SAVEVALUE

Багатоканальні пристрої

ENTER
LEAVE
GATE

 

Таблиці

TABULATE

TABLE
QTABLE

Ланцюги користувача

LINK
UNLINK

 

Змінні

 

VARIABLE
FVARIABLE

3.6. Довідки про правила запису операторів, блоків і карток
та система підказок редактора GPSS/РС
Поля операторiв записуються в такій послiдовностi:
номер рядка;
мiтка;
операцiя;
операнди (на першому місці у полях операндiв стоїть операнд умови);
коментарi.
Система видає такі підказки щодо того, у якому полі міститься курсор, а саме:
> — початок нового рядка;
L — поле мiтки;
V — поле операцiї;
Х — поле виразу;
Z — поле продовження функцiї;
О — поле логiчного операнда;
A, B, C, D, E, F, G — поля операндiв.
3.7 Довідки про стандартні числові атрибути
СЧА, якi стосуються всієї системи загалом.


Елемент

СЧА

Короткий опис

Час

АС1
С1

Значення абсолютного часу;
Значення вiдносного часу моделювання:

Блоки

N
W

Лiчильник входiв до блока;
Лічильник поточного значення

Генератори випадкових чисел

RN

Випадкове число у діапазоні від 0,000000 до 0.999999

Матриці

MX (a, b)

Значення елемента, що знаходиться в рядку а та стовпчику b

Багатоканальні пристрої

R
S
SA
SC
SR
SM
ST

Вільна ємність
Поточна ємність
Середнє значення
Лічильник входів
Коефіцієнт використання
Максимальний зміст
Середній час затримки на одиницю ємності

Черги

Q
QA
QC
QM
QT

QX

QZ

Поточне значення черги
Середнє значення черги
Лічильник кількості входів
Максимальне значення черги
Середній час перебування в черзі (на підставі QC)
Середній час перебування в черзі (на підставі QZ)
Лічильник кількості нульових входів

Змінні

V

Значення арифметичної змінної

Пристрої

F
FC
FR
FT

Стан пристрою (1 — зайнятий, 0 — вільний) Лічильнік кількості входів
Коефіцієнт використання
Середній час затримки

Величини, що зберігаються

Х

Значення величини, що зберігається

Таблиці

ТВ
ТС
ТD

Середня величина незважених входів
Кількість незважених входів
Стандартне відхилення незважених входів

Транзакти

Р
PR
MB

MP

 

М1

Величина параметра
Рівень пріоритету
Ознака синхронiзацiї транзактiв у блоках MATCH 1
Промiжок часу перебування в моделi активного транзакту з моменту входу до блока MARK.
Час перебування транзакту в моделi

Функції

FN

Значення функції

Ланцюги
користувача

СА
СС
СН
СМ
СТ

Середнє значення
Загальне значення входів
Поточне значення
Максимальне значення
Середній час перебування на один вхід

3.8. Довідки про оператори керування
iмiтацiйною моделлю
На процес моделювання впливають оператори керування.
Це такі оператори:
BVARIABLE — визначає бульову змiнну;
CLEAR — очищає статистичну iнформацiю у СЧА;
END — закiнчує сеанс моделювання та виходить у ДОС;
EQU — призначає номер об’єкта із зазначеною назвою;
FUNCTION — задає функцiю;
FVARIABLE — визначає змiнну з плаваючою крапкою;
INITIAL — iнiцiалiзує чи модифiкує комiрки або матриці;
MATRIX — задає матрицю;
QTABLE — визначає таблицю для реєстрацiї статистики про черги;
RESET — очищає статистику та блок GENERATE;
RMULT — призначає початкове значення генераторам випадкових чисел;
SIMULATE — встановлює лiмiт часу моделювання;
START — встановлює умови на початку моделювання та запускає програму на виконання;
STORAGE — визначає багатоканальне устаткування;
TABLE — визначає таблицi;
VARIABLE — визначає арифметичну змiнну.
Оператори BVARIABLE, EQU, FUNCTION, FVARIABLE, INITIAL, MATRIX, QTABLE, STORAGE, TABLE, VARIABLE належать до першої частини операторiв керування. Особливостi їх використання будуть описанi далi.
Оператори START, CLEAR, RESET, END, RMULT, SIMULATE належать до другої частини операторiв моделювання. Оператори CLEAR, RESET, END операндiв не мають.
Оператор RMULT має операнди А, B, C, D, E, F, G.
А — початкове значення для генератора випадкових чисел — номер 1. Необов’язковий операнд. Може бути 0 або константа.
B — початкове значення для генератора випадкових чисел — номер 2. Необов’язковий операнд. Може бути 0 або константа.
C — початкове значення для генератора випадкових чисел — номер 3. Необов’язковий операнд. Може бути 0 або константа.
D — початкове значення для генератора випадкових чисел — номер 4. Необов’язковий операнд. Може бути 0 або константа.
E — початкове значення для генератора випадкових чисел — номер 5. Необов’язковий операнд. Може бути 0 або константа.
F — початкове значення для генератора випадкових чисел —
номер 6. Необов’язковий операнд. Може бути 0 або константа.
G — початкове значення для генератора випадкових чисел — номер 7. Необов’язковий операнд. Може бути 0 або константа.
Оператор SIMULATE має операнд А, в якому зазначається лiмiт часу для сеансу моделювання у хвилинах.
Оператор START має операнди А, B, C, D.
A — лiчильник закінчення моделювання, має бути константою.
В — операнд керування виводом на друкування або потрiбно вказувати NP.NP — для вiдмови вiд друкування стандартного звiту.
С — не використовується. Iснує для того, щоб можна було використовувати програми старих версiй мови.
D — друкування спискiв поточних та майбутнiх подiй. Для включення цих спискiв до звiту потрiбно вказати 1.


Якщо додатковим операндом є U,NU,I або NI.

Якщо додатковим операндом є LR або LS.

Якщо додатковим операндом є SF,SE,SNF або SNE.

1 Може набувати значення 1, якщо у двох вiдповiдних блоках MATСH є транзакти, та значення 0 — у противному разі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.