лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3. Методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт

3.1. Перелік лабораторних робіт

Лабораторна робота № 1

МАШИННА ІМІТАЦІЯ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН
Мета роботи — закріпити теоретичні знання і набути практичних навичок використання стандартних та спеціальних методів машинної імітації випад­кових величин і подій.
Послідовність виконання лабораторної роботи.
1. Отримавши завдання, ознайомитися із змістом навчальної задачі.
2. Написати на вказаній у завданні мові програмування програму одержання псевдовипадкових рівномірно розподілених чисел і реалізувати її на ЕОМ.
3. Виконати зазначені у завданні тести для перевірки якості випадкових чисел, які одержують за допомогою реалізованої програми. Зробити висновки.
4. Реалізувати на ЕОМ методи імітації випадкових подій та величин, що зазначені у завданні.

Лабораторна робота № 2

РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

Мета роботи — закріпити теоретичні знання і набути практичні навички виконання машинної імітації в системах автоматизованої обробки інформації з використанням алгоритмічного моделювання.Послідовність виконання лабораторної роботи.

1. Отримавши завдання від викладача, ознайомитися із змістом навчаль­ної задачі.
2. Визначити об’єкти предметної області задачі й побудувати інформаційну модель.
3. Розробити моделі станів об’єктів і визначити кожну дію.
4. Розробити алгоритм кожної дії.
5. Розробити і налагодити провідну програму.
6. Програмно реалізувати кожен об’єкт.
7. Провести дослідження, що вказані у завданні, і зробити висновки.

Лабораторна робота № 3

РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ
МОВИ МОДЕЛЮВАННЯ GPSS
Мета роботи — вивчивши мову моделювання GPSS, набути прак­тичні навички роботи з пакетом GPSS PC, розробити програми з використанням мови GPSS.
1. Отримавши завдання від викладача, ознайомитись із змістом нав­чаль­ної задачі.
2. Визначити об’єкти предметної області задачі та об’єкти GPSS, які імітують процес функціонування об’єктів предметної області.
3. Розробити програму імітаційної моделі.
4. Провести зазначені у завданні дослідження і зробити висновки.
3.2. Завдання для виконання лабораторних робіт
1. Моделювання обчислювальної системи
колективного використання
Вправа 1.
Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять у обчислювальну систему (ОC), що складається з n ЕОМ. Час надходження замовлень розподілений за експоненційним законом з інтенсивністю l завд/с. Час виконання завдань рівномірно розподілений в інтервалі від 16 до 22 с.
2. Зберіть статистичні дані роботи ОС, як єдиного комплексу ЕОМ, та загальну інформацію про перебування замовлень в системі (включаючи час обслуговування, незалежно на якій з ЕОМ відбувалося обслуговування)
3. Проведіть моделювання при початковому значені n = 2, кінцевим значенням n = 10 з кроком Dn = 1 та значенням l = 0,1. Робота моделі відбувається протягом 6 год модельного часу.
Вправа 2.
1. Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять у обчислювальну систему, що складається з двох ЕОМ, з постійною інтенсивністю l завд/с. Час виконання завдань однаковий для кожної машини і є рівномірно розподіленим в інтервалі від 6 до 12 с. Завдання покладаються на машину, яка раніше завершить обслуговування попереднього замовлення.
2. Зберіть статистичні дані роботи кожної ЕОМ та загальну інформацію про перебування замовлень у системі (включаючи час обслуговування, незалежно на якій з ЕОМ воно відбувалося).
3. Проведіть моделювання при початковому значені l = 0,1, кінцевим значенням l = 1 з кроком Dl = 0,2. Робота моделі відбувається протягом 8 год модельного часу.
Вправа 3.
1. Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять в обчислювальну систему, що складається з двох ЕОМ. Час надходження замовлень розподілений рівномірно на відрізку від 0,2 до 1 с. Час виконання завдань має експоненційний закон розподілу з середнім значенням a.
2. Зберіть статистичні дані роботи кожної ЕОМ та загальну інформацію про перебування замовлень в системі (включаючи час обслуговування, незалежно на якій з ЕОМ відбувалося обслуговування).
3. Проведіть моделювання при початковому значені a = 0,2, кінцевим значенням a = 0,6 з кроком Dl = 0,2. Робота моделі відбува-
ється протягом 4 год модельного часу.
Вправа 4.
1. Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять в обчислювальну систему, що складається з двох ЕОМ з постійною інтенсивністю l завд/с. Час виконання завдань рів­номірно розподілений в інтервалі від 4 до 14 с.
2. Підрахуйте кількість завдань, час виконання яких менший ніж 9 с.
3. Зберіть статистичні дані роботи кожної ЕОМ та загальну інформацію про перебування замовлень у системі (включаючи час обслуговування, незалежно на якій з ЕОМ відбувалося обслуговування).
4. Проведіть моделювання при початковому значені l = 0,1, кінцевим значенням l = 1 з кроком Dl = 0,2. Робота моделі відбувається протягом 7 год модельного часу.
Вправа 5.
1. Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять в обчислювальну систему, що складається з однієї ЕОМ. Час надходження замовлень рівномірно розподілений на відрізку від 8 до 20 с. Час виконання завдань рівномірно розподілений в інтервалі від 6 до 24 с.
На ЕОМ може виникати поломка 1—3 рази за зміну. У разі виник­нення поломки завдання з роботи знімається, і виконання його не поновлюється. Зміна триває 6 год.
2. Зберіть статистичні дані роботи ЕОМ: інформацію про перебування замовлень у черзі обчислювальної системи (не включаючи час обслуговування) та інформацію про переривання обробки.
3. Проведіть моделювання протягом однієї зміни.
Вправа 6.
1. Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять в обчислювальну систему, що складається з двох ЕОМ, в інтервалі часу, рівномірно розподіленого на відрізку від 10 до 20 хв.
Час виконання завдань на першій машині рівномірно розподілений в інтервалі від 6 до 32 с. Час виконання замовлень на другій ЕОМ розподілений за законом Пуассона з математичним сподіванням a.
На першій ЕОМ може виникати поломка n раз за зміну. У разі виникнення поломки завдання передається на другу ЕОМ. Зміна триває 6 год.
2. Зберіть статистичні дані роботи ЕОМ, інформацію про перебування замовлень у черзі обчислювальної системи (не включаючи час обслуговування) та інформацію про переривання обробки.
3. Проведіть моделювання протягом однієї зміни при значенні
a = 0,4, кількості поломок 2—6 або 1—3 за зміну. Робота моделі відбувається протягом 6 год модельного часу.
Вправа 7.
1. Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять в обчислювальну систему (ОC), що складається з n ЕОМ, з інтенсивністю l завд/с.Час надходження замовлень розподілений за експоненційним законом. Завдання стають в чергу та виконуються на тій ЕОМ, до якої черга найменша.
Час виконання завдань рівномірно розподілений в інтервалі від 16 до 22 с на всіх ЕОМ.
Зберіть статистичні дані роботи кожної ЕОМ та інформацію про перебування замовлень у системі (включаючи час обслуговування, незалежно на якій з ЕОМ відбувалося обслуговування).
Проведіть моделювання при початковому значені n = 2, кінцевим значенням n = 10 з кроком Dn = 1 та значенням l = 0,1. Робота моделі відбувається протягом 6 год модельного часу.
Вправа 8.
1. Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять в обчислювальну систему (ОC), що складається з n ЕОМ, з інтенсивністю l завд/с.Час надходження замовлень розподілений за експоненційним законом. Завдання стають в чергу та виконуються на тій ЕОМ, коефіцієнт завантаження якої найменший. Час виконання завдань рівномірно розподілений в інтервалі від 16 до 22 с на всіх ЕОМ.
2. Зберіть статистичні дані роботи кожної ЕОМ та інформацію про перебування замовлень у черзі (не включаючи час обслуговування).
3. Проведіть моделювання при початковому значені n = 2, кінцевим значенням n = 10 з кроком Dn = 1 та значенням l = 0,1. Робота моделі відбувається протягом 6 год модельного часу.
Вправа 9.
1. Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять в обчислювальну систему (ОC), що складається з n ЕОМ.Час надходження замовлень розподілений за нормальним законом з математичним сподіванням a та стандартним відхиленням d. Завдання стають в чергу, якщо черга складає менше, ніж 3 замовлення. В іншому випадку завдання залишають систему. Час виконання завдань рівномірно розподілений в інтервалі від 16 до 22 с на всіх ЕОМ.
2. Зберіть статистичні дані роботи кожної ЕОМ та інформацію про перебування замовлень у системі (включаючи час обслуговування незалежно від того, на якій з ЕОМ відбувалося обслуговування).
3. Проведіть моделювання при таких значеннях: a = 10 та d = 2, початкове значення n = 2, кінцеве значенням n = 10 з кроком Dn = 2. Робота моделі відбувається протягом 6 год модельного часу.
Вправа 10.
1. Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять в обчислювальну систему, що складається з однієї ЕОМ. Замовлення, що надходять у систему, бувають трьох типів. Час надходження замовлень першого типу рівномірно розподілений на відрізку від 8 до 20 с, час надходження другого типу замовлення роз­поділений експоненційно з інтенсивністю вхідного потоку l, час над­ходження завдання третього типу розподілений за нормальним зако­ном з математичним сподіванням a та стандартним відхиленням d.
Час виконання завдань рівномірно розподілений в інтервалі від 6 до 24 с незалежно від типу замовлення.
2. Зберіть статистичні дані роботи ЕОМ, інформацію про перебування замовлень у черзі (не включаючи час обслуговування).
3. Проведіть моделювання при початковому значені l = 0,4, кінцевим значенням l = 1 з кроком Dl = 0,2 та значеннями a = 12 та d = 2 протягом 6 год модельного часу.
Вправа 11.

  • Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять в обчислювальну систему, що складається з
    однієї ЕОМ. Замовлення, що надходять у систему, бувають трьох
    типів.

Час надходження замовлень рівномірно розподілений на відрізку від 6 до 18 с. Час обслуговування замовлень першого типу рівномірно розподілений на відрізку від 8 до 20 с, час обслуговування замов­лень другого типу розподілений експоненційно з математичним сподіванням a1, час обслуговування замовлення третього типу розподілений за нормальним законом з математичним сподіванням a2 та стандартним відхиленням d.
2. Зберіть статистичні дані роботи ЕОМ, інформацію про перебування замовлень у черзі (не включаючи час обслуговування).
3. Проведіть моделювання при початковому значенні a1 = 0,4, кін­цевим значенням a1 = 1 з кроком Da1 = 0,2 та значеннями a2 = 12 і d = 2, протягом 6 год модельного часу.
Вправа 12.
1. Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять в обчислювальну систему, з метою виявлення точки беззбитковості.
Час надходження замовлень у систему розподілений експоненційно з інтенсивністю вхідного потоку l.
Час обслуговування замовлення розподілений за нормальним законом з математичним сподіванням a та стандартним відхиленням d.
Одночасно у системі можуть обслуговуватися 100 замовлень. Плата за обслуговування одного замовлення становить 2 у. о. за годину. Загальні витрати системи становлять 3000 у. о. за добу.

  • Зберіть статистичні дані роботи системи, підрахуйте плату за обслуговування.
  • Проведіть моделювання з метою виявлення l, при якому система буде отримувати прибуток, якщо значення a = 20 та d = 3.

Вправа 13.
1. Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять в обчислювальну систему (ОC), що складається з n ЕОМ та 2 принтерів.
Час надходження замовлень розподілений за експоненційним законом з інтенсивністю l завд/с.
На друк надходить 0,1 замовлень. Час друкування одного замовлення становить від 8 до 10 хв.
Час виконання завдань рівномірно розподілений у інтервалі від 16 до 22 с.
2. Зберіть статистичні дані роботи ОС ЕОМ і принтерів та загальну інформацію про перебування замовлень у системі (окремо для завдань, що виводяться на друк, й окремо для завдань, що не потребують друку).
3. Проведіть моделювання при початковому значенні n = 2, кінцевим значенням n = 10 з кроком Dn = 1 та значенням l = 0,1. Робота моделі відбувається протягом 6 год модельного часу.
Вправа 14.

  • Побудуйте імітаційну модель процесу обслуговування замовлень, які надходять в обчислювальну систему (ОC), що складається з 2 ЕОМ, і які мають різне програмне забезпечення.

Третина замовлень може виконуватися тільки на першій ПЕОМ, а інші — як на першій, так і на другій. Тому займають ту машину, яка
вільна у поточний момент. Час надходження замовлень розподілений за експоненційним законом з інтенсивністю l завд/с. Виконання замовлення на першій машині займає від 20 до 30 хв, а на другій 40—50 хв.
2. Зберіть статистичні дані роботи ЕОМ та інформацію про перебування замовлень у черзі до кожної ЕОМ (не включаючи час обслуговування).
3. Проведіть моделювання при початковому значенні n = 2, кінцевим значенням n = 10 з кроком Dn = 1 та значенням l = 0,1. Робота моделі відбувається протягом 6 год модельного часу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.