лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Короткий тлумачний словник
з інформатики та інформаційних
систем для економістів

Укладачі

Л. С. КОЗЛОВСЬКА, Н. М. ПОЛІЩУК

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 


ББК 65.39я2
К 69

 

 

Рецензенти:

Л. О. Симоненко, канд. філол. наук
(Інститут української мови НАН України)
В. В. Ковтунець, канд. фіз.-мат. наук, доц.
(Національна академія управління)

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1218 від 03.06.04

 

Друкується за ухвалою Вченої ради факультету
інформаційних систем і технологій
(Протокол № 9 від 28 травня 2003 р.).

 

Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів / Уклад.: Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук. — К.: КНЕУ, 2004. — 60 с.
ISBN 966-574-646-4
У словнику подається коротке тлумачення найчастіше вживаних термінів галузі інформатики та економічних інформаційних систем, які використовують, вивчаючи згадані дисципліни в економічних університетах (усього приблизно 370 терміноодиниць). Терміни і поняття, включені до словника, умовно можна поділити на такі, що активно функціонують у лексиконі фахівців галузі, користувачів, і терміни-новотвори, які виникли протягом останніх років. Терміни мають еквіваленти російською та англійською мовами. Для зручності роботи зі словником під час перекладу в ньому вміщені англо-українсько-російський та російсько-українсько-англійський покажчики термінів.
Словник може бути корисним як фахівцям, так і викладачам, студентам, усім тим, хто прагне не відставати від ком­п’ютерної моди в сучасному глобалізованому інформаційному просторі.
ББК 65.39я2

a Л. С. Козловська,
Н. М. Поліщук, 2004
ІSBN 966-574-646-4                                                                        a КНЕУ, 2004
Довідкове видання

 

 

 

 

Короткий тлумачний словник
з інформатики та інформаційних
систем для економістів

 

Укладачі

КОЗЛОВСЬКА Лариса Степанівна

ПОЛІЩУК Надія Михайлівна

 

 

 

Редактор Н. Мельник
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор О. Вігура
Верстка Я. Бєльська

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.