лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація управління промисловим підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 5
Технологія прийняття
управлінських рішень

Виявлення управлінської проблеми. Попередня постановка мети. Кількісна і якісна оцінки суб’єкту (ресурси). Збір необхідної інформації і її аналіз. Визначення вихідних характеристик проблеми з врахуванням обмежень, що накладаються.
Обґрунтування і побудова формалізованої моделі проблемної ситуації. Розроблення альтернативних варіантів рішення проблеми. Вибір методу рішення. Економічне обґрунтування вибраного рішення. Вибір виконавців, визначення строків, оформлення і затвердження рішення. Організація виконання рішення і контроль за його виконанням. Економічний, соціальний, екологічний ефект.


Тема 6
Організація діловодства
в системі управління

Порядок ведення діловодства на промисловому підприємстві. Оптимізація інформаційних документопотоків. Обробка докумен­тів, що надходять. Обробка документів, що відправляються. Реєстрація і контроль за виконанням документів.
Класифікація документів, що забезпечують управління підприємством. Складання номенклатури справ. Формування і оформ­лення справ.
Підготовка документів до передачі на архівне зберігання. Облік обсягу документообігу.

Тема 7
Діагностика і контроль системи
управління підприємством

Поняття діагностики і контролю системи управління. Сутність, види, мета та завдання контролю.
Поняття організаційного аудиту. Галузь, обсяг і види організаційного аудиту.
Організаційний аудит як процес і як явище. Об’єкти і принципи організаційного аудиту.

Тема 8
Ефективність організації
управління підприємством

Поняття ефективності організації управління.
Комплексний підхід до питань ефективності: сутність і зміст. Інтегрована система показників як спосіб досягнення системної ефективності організації.

 

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.