лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація управління промисловим підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Термінологічний словник
Ефект:

 1. Сильне враження викликане ким-, чим-небудь.
 2. Результат, наслідок яких-небудь причин, сил, дій, заходів.
 3. Засоби, прийоми, пристрої, за допомогою яких створюється враження, ілюзія чого-небудь.
 4. Повне або часткове досягнення техніко-економічних або соціаль­них цілей.

Ефект економічний — конкретний результат ефективності рішення певного виробничого, технічного, господарського або іншого завдання. У залежності від рівня управління і виду заходів може виражатися в грошовому і натуральному виразі, наприклад, приріст національного доходу або збільшення прибутку, зменшення витрат ресурсів (матеріаль­них, трудових, фінансових) і т. п.
Ефекти зовнішні — ефекти, які здійснюють вплив на фірми і на споживачів при виробництві товарів і послуг.
Ефективність виробництва — співвідношення результатів виробничої, господарської діяльності людини для досягнення необхідного кін­цевого результату до витрачених ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових і т. ін.).
Ефективність економічна:

 1. Дійсна можливість системи у процесі її функціонування створювати економічний ефект.
 2. Ситуація, коли неможливо змінити розподіл ресурсів таким чином, щоб один з суб’єктів економіки покращив своє положення, а інший не погіршив (ефективність за Парето).

Ефективність економічна і соціальна — відношення корисного результату (ефекту) до витрат. Ефективним вважається все те, що в найбільшій мірі сприяє вирішенню поставлених перед суспільством економічних і соціальних завдань.
Ефективність інвестиційного проекту — набір показників, що характеризують результати реалізації інвестиційного проекту у відносному виразі.
Ефект мультипліктора — показник, який характеризує взаємозв’язок між інвестиційними витратами та обсягом виробництва й націо­нальним доходом.
Ефективність управління — це результат, зіставлений із витратами на його досягнення або з цілями.
Ефективність факторів виробництва — функції, здатність факторів виробництва приносити економічний ефект і реалізація цієї здатності.
Рекомендована література

  • Мильнер Б. З. Теория организации. — М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 311—317.
  • Смолкин А. М. Менеджмент: Основы организации. — М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 66—67.
  • Эффективное управление фирмой: Современная теория и практика / Бондарь Н. П., Васюхин О. В., Голубев А. А., Подлесных В. И. — СПб.: ИЗД. дом «Бизнес-пресса», 1999. — С. 66—81.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.