лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація управління промисловим підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Термінологічний словник
Апарат управління — система органів управління, сукупність організацій, які забезпечують управління в тій чи іншій управлінській діяльності; сукупність працівників (керівників, спеціалістів, технічних виконавців) будь-якої організації, що виконують управлінську роботу.
Аудит — документальна перевірка даних відповідної професійної діяльності, що встановлює рівень їх відповідності певним критеріям, нормам, стандартам.
Бюджетний контроль — контроль, заснований на методі внесення фірмою поправок в обсяги і структуру доходів — видатків, виробництва і збуту — відповідно до змін поточної ситуації на ринку і при загаль­ній незмінності основних умов і закономірностей.
Види контролю — попередній, поточний, наступний.
Діагностика — це оцінка всіх сторін діяльності підприємства.
Ефективність управління — це результат, зіставлений із витратами на його досягнення або з цілями.
Завдання контролю:

 1. Виявлення і профілактика порушень у технології виробництва.
 2. Виявлення і профілактика невиконання договірних зобов’язань.
 3. Забезпечення беззбиткової роботи окремих підрозділів.

Контролінг — це сукупність усіх форм контрольної діяльності.
Контроль — управлінська діяльність.
Контроль документальний — здійснюється на основі вивчення, систематизації і аналізу різних розрахункових і інших документів.
Контроль інспекційний — здійснюється спеціально уповноваженими особами для перевірки діяльності підпорядкованих органів та окремих осіб з приводу раніше виконаного контролю.
Контроль у державному управлінні — одна з найважливіших функцій державної влади та управління, яка дає змогу порівняти фактичний стан у тій чи іншій галузі з вимогами, поставленими перед нею; виявити недоліки та помилки в роботі й попередити їх, оцінити відповідність здійснення інших функцій управління завданням, що поставлені перед ним.
Контроль управлінських рішень — одна з функцій процесу управління, яка включає контроль реалізації управлінських рішень і контроль вищим керівництвом рішень, що застосовують керівники нижчої ланки.
Контроль цін і тарифів — обов’язкова процедура, якою держава в тій або іншій мірі регулює економічні процеси.
Мета діагностики — виявлення можливостей і ресурсів діяльності підприємства.
Методи управлінської діяльності — це способи і прийоми аналізу та оцінки управлінських ситуацій, використання правових і організаційних форм, впливу на свідомість і поведінку людей у керованих суспільних процесах, відносинах і зв’язках.
Методи управління — засоби впливу суб’єкта управління на об’єкт для досягнення поставлених цілей.
Механізм управління — засіб організації управління суспільними справами, де взаємопов’язані методи, засоби і принципи управління, що й забезпечує ефективну реалізацію цілей.
Рекомендована література

  • Смирнов Э. А. Основы теории организации: Учеб. пособие для вузов. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. — С. 323—344.
  • Сухарева Л. А., Петренко С. Н. Контроллинг — основа управления бизнесом — К.: Эльга, Ника-центр, 2002. — С. 30—38.
  • Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика: підручник для вузів. — Тернополь: Карт-бланш, 1997. — С. 240—261.
  • Фатхуддинов Р. А. Разработка управленческого решения: Учебное пособие. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. — С. 100—121.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.