лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація управління промисловим підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тести

  1. Продовжіть визначення: «Об’єктом визначення науки ОУПП є…»:

А) система управління на підприємстві;
Б) організаційні відносини;
В) поглиблення процесу пізнання теорії та практики менеджменту.

  1. Продовжіть визначення: «Предметом визначення науки ОУПП є…»:

А) система управління на підприємстві;
Б) організаційні відносини;
В) поглиблення процесу пізнання теорії та практики менеджменту.

  1. Продовжіть визначення: «Метою вивчення науки ОУПП є…»:

А) система управління на підприємстві;
Б) організаційні відносини;
В) поглиблення процесу пізнання теорії та практики менеджменту.

  1. Виберіть з переліку завдання, що стоять перед ОУПП як наукою:

А) оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети;
Б) створення ефективних інформаційних систем для забезпечення внутрішніх і зовнішніх контактів;
В) визначення функцій, статусу, компетенції і відповідальності кожної посадової особи, робочого місця, управління персоналом структурних підрозділів підприємства;
Г) визначення в рамках певної компетенції відносин співпідпорядкування;
Д) немає правильної відповіді;

  1. Які основні елементи визначають напрям діяльності на підприємствах:

А) місія;
Б) стратегія;
В) функція;
Г) структура управління;
Д) персонал;
Е) немає правильної відповіді.

  1. Що в загальному вигляді представляє собою поняття «функція»:

А) сукупність дій, спрямованих на досягнення поставлених завдань;
Б) фіксовані зв’язки, які існують між підрозділами і працівниками організації;
В) сукупність прийомів і способів раціонального поєднання елементів керівної системи і її взаємозв’язку з керованим об’єктом з метою досягнення поставлених цілей;
Г) немає правильної відповіді.

  1. На які групи поділяються функції, що виконуються в організації:

А) функції управління управлінською діяльністю;
Б) функції управління допоміжною і обслуговуючою діяльністю;
В) функції управління виробництвом;
Г) виробнича функція;
Д) немає правильної відповіді.

  1. Структура організації — це:

А) сукупність дій, спрямованих на досягнення поставлених задач;
Б) фіксовані зв’язки, які існують між підрозділами і працівниками організації;
В) об’єкт (система), який володіє внутрішньою структурою;
Г) немає правильної відповіді.

  1. Чим відрізняються між собою структури підрозділів:

А) ступенем автономності;
Б) ступенем формалізації;
В) ступенем централізації;
Г) ступенем гнучкості;
Д) ступенем децентралізації;
Е) ступенем складності.

  1. «Організація управління» — це:

А) сукупність прийомів і способів раціонального поєднання елементів керівної системи і її взаємозв’язку з керованим об’єктом з метою досягнення поставлених цілей;
Б) одна із загальних функцій управління, що передбачає групування робіт, створення підрозділів і розробку механізмів координації для досягнення певної мети;
В) сукупність прийомів і способів поєднання елементів системи для досягнення спільної мети.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.