лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація управління промисловим підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Термінологічний словник
Економічність організаційних зв’язків — це відношення ефекту, що досягається на виході системи, до витрат на реалізацію зв’язків, що проектуються і (або) на раціоналізацію діючих зв’язків.
Ефективність організаційних зв’язків — це ступінь впливу організаційних зв’язків на досягнення кінцевої мети функціонування системи.
Ефективність управлінського рішення — це ресурсна результативність, отримана за підсумками розробки або реалізації управлінського рішення в організації.
Надійність організаційного зв’язку — це ступінь стійкості організаційних зв’язків.
Організаційне рішення — це результат діяльності менеджерів відносно приведення організаційної структури і способів її внутрішніх і зовнішніх зв’язків у відповідність з цілями управління.
Процес управлінського рішення — це пошук, групування і аналіз потрібної інформації, розробка, затвердження і реалізація управлінського рішення.
Рішення — це результат розумової діяльності людини, що призводить до якого-небудь висновку або до необхідних дій.
Технології розробки управлінських рішень — це мистецтво, майстерність і вміння керівника здійснювати управлінський вплив на персонал для досягнення спільних і ключових цілей організації.
Управлінське рішення — це результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування і вибору альтернативи з багатьох варіантів для досягнення конкретної цілі управління.
Управлінське рішення як явище — це план заходів, постанова, письмове або усне розпорядження і т. ін.
Форми реалізації управлінського рішення — розпорядження, переконання, роз’яснення, примус, особистий приклад, нарада, звіт і т. ін.
Форми розробки управлінського рішення — наказ, розпорядження, інструкція, договір, план, положення, правила і т. ін.
Якість управлінського рішення — це ступінь відповідності управлінського рішення внутрішнім вимогам (стандартам) організації.
Рекомендована література

  1. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. — Київ: ЦУЛ, 2002. — 420 с.
  2. Курочкін О. С. Управління підприємством. — К.: МАУП, 1998. — С. 98—121.
  3. Мартыненко Н. М. Менеджемент фирмы: Кн. для предпринимателя: Для студентов экон. специальностей вузов. — К.: МП «Леся», 1995. — С. 306—337.
  4. Смирнов Э. А. Розработка управленческих решений: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2001. — 271 с.
  5. Смолкин А. М. Менеджмент: основы организации. — М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 60—95.
  6. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения: Учебное пособие. — М.: ЗАО «Бизнесс-школа «Интнел Синтез», 1997. — 208 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.