лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація управління промисловим підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Контрольні питання

 1. Сутність і зміст управлінського рішення.
 2. Що входить до поняття «технологія прийняття управлінського рішення»?
 3. Назвіть організаційні задачі управління.
 4. Розкрийте зміст етапів і операцій процесу прийняття рішень.
 5. Яким чином можна описати проблемну ситуацію?
 6. Яку документальну інформацію необхідно проаналізувати для прийняття рішень?
 7. Організаційна сутність управлінських рішень.
 8. Що таке критерії вибору рішень і як вони визначаються?
 9. Назвіть, який формалізований вигляд має управлінське рішення?
 10. За якими напрямками необхідно здійснювати оцінку ефективності управлінського рішення?
 11. За якою схемою здійснюється організація виконання рішень?
 12. Хто повинен нести відповідальність за виконання рішення?
 13. Форми розробки управлінського рішення.
 14. Вимоги до управлінського рішення.
 15. Який зміст управлінського рішення як процесу і як явища?
 16. Цілі та критерії ефективності організаційних рішень.
 17. Методи оцінки економічної ефективності організаційних рішень.
 18. Яким чином можна виявити проблеми, що існують на підприємстві?
 19. У чому полягає аналіз проблем?
 20. Які ви знаєте підходи до цілепокладання?
 21. Яким чином виявляються альтернативи досягнення мети?
 22. У чому полягає оцінка альтернатив?
 23. Яка роль інформаційного забезпечення в розробці рішень?

Навчальне завдання для самостійної роботи
1. Розробіть технологічну схему процесу «Підготовка рішення» (письмово).
2. Дайте відповіді на такі запитання:
2.1. Які фактори впливають на вибір управлінського рішення?
2.2. Який зміст системного і ситуаційного підходу до прийнят­тя рішення?
2.3. Назвіть основні вимоги, що висуваються до якості інформації.
2.4. Що забезпечує альтернативність прийнятих рішень?
2.5. Класифікуйте документи, що надають формалізований вигляд управлінським рішенням.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.