лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація управління промисловим підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

План семінарського заняття

    1. Процес управління: його зміст, основні характеристики.
    2. Методологічні основи і завдання організації процесу управ­ління.
    3. Регламентація організації процесу управління.

Контрольні питання

 1. У чому полягає сутність процесу управління?
 2. Принципи організації процесу управління.
 3. Розкрийте зміст етапів процесу управління.
 4. Дайте характеристику інформаційного забезпечення системи управління підприємством.
 5. Яким чином класифікуються управлінські операції і процедури?
 6. Які існують управлінські процедури?
 7. Визначте поняття і сутність: функціональна матриця, матриця повноважень з прийняття рішень.
 8. Що входить до регламентації процесу організації управління?
 9. Яка функція називається адміністративною?
 10. Назвіть основні параметри управлінських процедур і управ­лінських операцій.
 11. Перерахуйте основні ознаки управлінських процедур і управ­лінських операцій.
 12. Які основні принципи розробки положень про посади ви знаєте?
 13. Охарактеризуйте основні розділи посадової інструкції.
 14. Що таке циклічність процесу управління?
 15. Назвіть основні задачі проектування організації процесу управління.

Навчальне завдання до вивчення теми
1. Вивчіть функціональні обов’язки і права та складіть посадову інструкцію начальника відділу маркетингу (або планового відділу, відділу кадрів тощо).
Структура посадової інструкції повинна бути такою:

 1. загальні положення;
 2. функції;
 3. права;
 4. посадові обов’язки;
 5. відповідальність;
 6. взаємовідносини (зв’язки за посадою).

2. Дайте відповідь на такі запитання:

  • Яку роль відіграє документальна інформація у забезпеченні налагодженого управлінського процесу?
  • Як ви вважаєте, яке місце займає прийняття рішень у здійсненні управлінських операцій?
  • Які основні фактори впливають на процес організації управління?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.