лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація управління промисловим підприємством

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тести

 1. Виділіть групи функцій, що виконуються в організації:

А) виробничі функції;
Б) функції управління виробничими функціями;
В) конкретні функції;
Г) загальні функції;
Д) функції управління управлінською діяльністю.

 1. За ознакою впливу на сфери діяльності організації серед конкретних функцій виділяють такі:

А) управління персоналом;
Б) перспективне і поточне економічне і соціальне планування;
В) організація роботи зі стандартизації;
Г) облік і звітність;
Д) організація виробництва;
Е) економічний аналіз.

 1. За ознакою впливу на окремі чинники виробництва серед конкретних функцій виділяють такі:

А) організація виробництва;
Б) управління технологічними процесами;
В) управління капітальним будівництвом;
Г) управління організацією праці й зарплати;
Д) управління організацією фінансової діяльності;
Е) матеріально-технічне постачання;
Ж) оперативне управління виробництвом;
З) технічний контроль і випробування;
І) економічний аналіз;
Ї) управління персоналом.

 1. Визначте порядок реалізації загальних функцій управління:

А) управління управлінською діяльністю;
Б) управління допоміжною і обслуговуючою діяльністю;
В) управління виробництвом;
Г) планування;
Д) організація;
Е) керівництво;
Ж) контроль;
З) виробнича функція.

 1. Якими бувають функції в залежності від домінування одних або інших процедур:

А) адміністративними;
Б) соціальними;
В) патронажними;
Г) технологічними;
Д) психологічними;
Е) економічними.

 1. Виконувана функція належить до технологічних, якщо:

А) переважають функції прийняття та затвердження рішення;
Б) переважають розробка, узгодження або організація виконання рішення;
В) в наборі процедур немає переважаючих функцій.

 1. Низький рівень такого параметру, як складність, характеризується:

А) переважанням технічних операцій;
Б) переважанням логічних операцій;
В) переважанням дій, заснованих на прийнятті нестандартних рішень.

 1. Високий рівень такого параметру, як складність, характеризується:

А) переважанням технічних операцій;
Б) переважанням логічних операцій;
В) переважанням дій, заснованих на прийнятті нестандартних рішень.

 1. Які операції включає в себе метод агрегування:

А) групування наборів функцій за певною ознакою;
Б) формування функціональної структури для кожної групи;
В) побудова загальної функціональної структури;
Г) немає правильної відповіді.

 1. Які характеристики функцій мають суттєвий вплив на побудову апарату управління:

А) актуальність;
Б) системність;
В) гнучкість;
Г) сумісність;
Д) складність;
Е) трудомісткість;
Ж) змістовність.

Термінологічний словник

Управлінська операція — це назва складової частини, розділу документу, який описує взаємодію людей за допомогою документів і технічних засобів.
Управлінська процедура — це сукупність взаємопов’язаних управлінських операцій, що виконуються над певним видом інформації та мають закінчену (хоч і обмежену) мету.
Функції управління — зміст управлінської діяльності, що дозволяє здійснити керівний вплив.
Функціональна модель системи управління — опис досліджуваної системи управління мовою виконуваних нею функцій, що відображають їхні взаємозв’язки та взаємодію.
Функціональні зв’язки управління — зв’язки функціональних підрозділів організації у процесі діяльності.
Функціонально-вартісна діаграма — метод аналізу і класифікації функцій управління.
Рекомендована література

 1. Воробьев Л. А. Основы управления производством: Учеб. пособие. — Мн.: НПЖ «Финансы. Учет. Аудит», 1997. — С. 26—28.
 2. Зудина Л. Н. Организация управленческого труда: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭ и У, 1997. — С. 70—73.
 3. Курочкін О. С. Управління підприємством: навч. посібник. — К.: МАУП, 1998. — С. 16—18, 26—27.
 4. Смирнов Э. А. Основы теории организации: учебное пособие для вузов. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. — С. 81—104.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.