лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку товарів і послуг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

зміст

 

 

 

 

ДО ЧИТАЧА.......................................... 8
ПЕРЕДМОВА......................................... 10
Розділ 1. Методологічні основи статистики ринку товарів
і послуг
......................................... 11
1.1. Поняття ринку, його критерії та види............... 11
1.2. Класифікація товарів і послуг..................... 15
1.3. Штрихове кодування товарів..................... 22
1.4. Характеристика учасників ринку та їхніх економічних операцій  24
1.5. Методичні принципи взаємодії ринкових цін, податків та субсидій     27
1.6. Система індикаторів для статистичного моніторингу внутрішнього ринку 31
Питання для самоконтролю............................... 34
Тлумачний словник.................................... 35
Література........................................... 35
Додатки............................................. 36
Розділ 2. Статистика макроекономічного попиту і макроекономічної пропозиції товарів і послуг     38
2.1. Макроекономічне рівняння товарів і послуг за методом товарних потоків для визначення рівноваги на ринку.......................................... 38
2.2. Макроекономічне рівняння товарів і послуг за методом грошових потоків для визначення рівноваги на ринку.......................................... 44
2.3. Мультиплікатор нагромадження або доходу.......... 52
2.4. Аналіз міжринкової взаємодії товарів і грошей........ 56
Питання для самоконтролю............................... 63
Навчальне завдання.................................... 63
Тлумачний словник.................................... 64
Література........................................... 65
Розділ 3. Статистика макроекономічного попиту на гроші і макроекономічної їх пропозиції як капітального товару на ринку.................................. 66
3.1. Сутність банківських послуг і завдання статистики..... 66
3.2. Монетарні показники і забезпеченість національного ринку грошима    68
3.3. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор....... 73
3.4. Попит на гроші і кредитний мультиплікатор.......... 75
3.5. Збалансованість і місткість ринку грошей............ 79
Питання для самоконтролю............................... 80
Тлумачний словник.................................... 81
Література........................................... 81
Розділ 4. Статистика ринкових цін........................ 82
4.1. Методологічні основи статистики цін............... 82
4.2. Система індексів цін............................ 84
4.3. Статистичне вивчення зміни цін виробників......... 87
4.4. Статичне вивчення зміни споживчих цін........... 100
4.5. Методика оцінювання структури часового ряду індексу споживчих цін   108
4.6. Статистика інфляції як макроекономічного показника національного ринку     115
4.7. Міжринковий аналіз і моделювання інфляції........ 119
Питання для самоконтролю.............................. 127
Тлумачний словник................................... 127
Література........................................... 128
Розділ 5. Аналіз відносної сили окремих товарних ринків..... 129
5.1. Поняття фундаментального та графічного (технічного) аналізу   129
5.2. Класифікація методів графічного аналізу............ 135
5.3. Методика розрахунку та інтерпретація осциляторів і коефіцієнтів відносної сили 139
5.4. Практика застосування коефіцієнтів відносної сили на окремих ринках України 141
5.5. Зарубіжна практика використання системи індексів цін як індикаторів товарного ринку 148
Питання для самоконтролю.............................. 149
Тлумачний словник................................... 150
Література........................................... 150
Розділ 6. Статистичне вивчення структури, поведінки і результату поведінки покупців 151
6.1. Показники структури покупців................... 151
6.2. Визначення базових умов для задоволення потреб покупців 156
6.3. Аналіз диференціації населення за доходами......... 158
6.4. Характеристика поведінки покупців............... 171
6.5. Статистичні показники результату поведінки покупців. 187
6.6. Методичні підходи до прогнозування попиту. Теоретичний коефіцієнт еластичності    200
Питання для самоконтролю.............................. 208
Тлумачний словник................................... 208
Література........................................... 209
Розділ 7. Методологія статистичного аналізу галузевого ринку. 210
7.1. Співвідношення понять ринку і галузі............. 210
7.2. Парадигма «структура –– поведінка –– результат»..... 211
7.3. Оцінка структурних зрушень за формами власності... 229
7.4. Таблиця «Витрати –– випуск» для аналізу і прогнозу розвитку економіки 234
Питання для самоконтролю.............................. 237
Тлумачний словник................................... 237
Література........................................... 237
Розділ 8. Статистичне вивчення структури, поведінки і результату поведінки продавців     239
8.1. Методи оцінювання структури продавців для визначення типу ринку    239
8.2. Визначення межі ринку товару і конкурентної позиції виробника 245
8.3. Напрями статистичного вивчення поведінки виробників 248
8.4. Показники результату поведінки виробників........ 268
8.5. Методи аналізу і прогнозування пропозиції товарів і послуг.... 272
Питання для самоконтролю.............................. 276
Тлумачний словник................................... 277
Література........................................... 277

Розділ 9. Статистичне вивчення прямого руху товарів на внутрішньому ринку 279

9.1. Сутність товаропросування та його вплив на рівень цін 279
9.2. Інфраструктура товарного ринку.................. 283
9.3. Основні поняття, статистичні критерії та класифікації в оптовій торгівлі 286
9.4. Система показників в оптовій торгівлі та джерела інформації    290
9.5. Система показників у роздрібній торгівлі........... 294
9.6. Показники виробництва ринкових послуг у торгівлі... 302
9.7. Методичні підходи до визначення параметрів неформальної діяльності (тіньової торгівлі)      306
Питання для самоконтролю.............................. 310
Тлумачний словник................................... 311
Література........................................... 311
Розділ 10. Статистика товарів і послуг в зовнішньоекономічній діяльності     312
10.1. Основні принципи обліку товарів і послуг у зовнішньоекономічній діяльності  312
10.2. Статистична звітність про облік зовнішньоекономічних операцій      318
10.3. Рівень експортних та імпортних цін. Порівнянність цін внутрішнього та світового ринків     322
10.4. Джерела інформації про світові ціни через мережу Інтернет    328
10.5. Індексний метод у статистиці зовнішньої торгівлі.... 332
10.6. Принципи побудови платіжного балансу і оцінювання відкритості економіки  337
Питання для самоконтролю.............................. 342
Тлумачний словник................................... 343
Література........................................... 343
Розділ 11. Статистика зворотного руху товарів............. 345
11.1. Поняття про відходи та порядок здійснення їх державного обліку      345
11.2. Визначення основних термінів статистики відходів. Класифікатор відходів    347
11.3. Табель форм державної статистичної звітності
про відходи..................................... 354
11.4. Аналітичний огляд використання вторинної сировини і відходів 357
Питання для самоконтролю.............................. 310
Тлумачний словник................................... 360
Література........................................... 361
Розділ 12. Статистичне оцінювання кон’юнктури товарного
ринку
......................................... 362
12.1. Поняття кон’юнктури, показники та завдання статистики 362
12.2. Ринкові пропорції попиту і пропозиції. Місткість ринку 365
12.3. Методичні принципи оцінювання обсягів продажу споживчих товарів за всіма каналами реалізації для визначення місткості ринку......................... 370
12.4. Статистичні методи оцінювання кон’юнктурних коливань 374
Питання для самоконтролю.............................. 379
Тлумачний словник................................... 379
Література........................................... 380
Розділ 13. Статистичний моніторинг ділової активності підприємств    381
13.1. Поняття статистичного моніторингу і завдання статистики 381
13.2. Основні переваги статистичних обстежень ділової активності підприємств     384
13.3. Процедура обстежень......................... 386
13.4. Методика обробки та інтепретація результатів....... 387
13.5. Фрагменти результатів опитування та агрегація балансів відповідей    389
13.6. Коефіцієнт оборотності оборотних активів як один із узагальнювальних показників ділової активності підприємств                                     392
Питання для самоконтролю.............................. 393
Тлумачний словник................................... 393
Література........................................... 394
Розділ 14. Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності країни як результату функціонування ринкової економіки.............................. 395
14.1. Конкурентоспроможність: поняття, рівні, фактори, умови, правила     395
14.2. Система статистичних показників для оцінювання конкурентоспроможності національної економіки.............................................. 399
14.3. Методичні засади утворення інтегрального показника та інтерпретація результатів     403
Питання для самоконтролю.............................. 418
Тлумачний словник................................... 419
Література........................................... 419

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.