лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку товарів і послуг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 5
Аналіз відносної сили  окремих товарних ринків

 • Поняття фундаментального та графічного (технічного) аналізу.
 • Класифікація методів графічного аналізу.
 • Методика розрахунку та інтерпретація осциляторів і коефіцієнтів відносної сили.
 • Практика застосування коефіцієнтів відносної сили на окремих ринках України.
 • Зарубіжна практика використання системи індексів цін як індикаторів товарного ринку.

5.1. Поняття фундаментального  та графічного (технічного) аналізу

Головним статистичним показником товарного ринку є ціна. Рух ціни враховує фактори як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.
Ціни можна аналізувати і прогнозувати двома методами — фундаментальним та графічним. Обидва методи намагаються розв’язати одну й ту саму проблему: визначити напрям подальшого руху ціни, але підходять до неї з різних сторін. Фундаменталісти вивчають причини, які рухають ринком, а технічні аналітики — ефект. Фундаментальна методика передбачає набір показників, які впливають на рух ціни (курс гривні за долар  США, обсяг виробництва, рівень відсоткових ставок, рівень безробіття, індекси оптових цін і т. ін.). Фундаментальний аналіз у широкому розумінні займається причинно-наслідковими зв’язками економічних подій. Графічний аналіз — це метод прогнозування цін за допомогою побудови графіків руху ринку за попередні періоди часу з використанням комп’ютерних технологій [5].
Під терміном рух ринку аналітики розуміють три основних види інформації: ціну або індекс ціни, обсяг торгівлі та відкритий інтерес.
Ціною може бути як дійсна ціна товарів на біржах і ринках, так і значення товарних, валютних та інших індексів ( наприклад, курс гривні за долар США, індекс споживчих цін, індекс тарифів на вантажні перевезення і т. ін.).
Обсяг торгівлі — загальна кількість укладених контрактів за певний проміжок часу, наприклад, за торговельний день.
Відкритий інтерес — кількість позицій, не закритих на кінець торговельного дня.
Ці три індикатори ринку, звичайно, не рівноцінні, і головним із них є ціна або індекс ціни. Дані про ціну та її динаміку регулярно й швидко з’являються в міжнародних і вітчизняних системах, зокрема й за адресою Інтернет Держкомстату України: www. UKRSTAT.GOV.UA, а також у газетах. Але ні фундаментальний, ні графічний аналіз не є повним, вони гармонійно доповнюють один одного.
Методика аналізу відносної сили товарних ринків передбачає використання графічного аналізу. Графічний аналіз відомий на Заході понад 100, а в Японії — понад 300 років. Графічний аналіз довів успішність прийманих на його основі рішень практично для всіх видів торгівлі.
Аналітик, використовуючи графічний аналіз, має змогу бачити загальну картину руху цін одразу ж на всю групу товарів, наприклад, метали, і складає прогноз зміни цінової ситуації в цілому. З цього висновку випливають поради щодо вступу до біржових угод. З появою міжнародних інформаційних систем типу Reuters, Dow-Jones Telerate, Bloomberg, Tenfore завдання трейдерів і аналітиків значно спростились, оскільки графічний аналіз як метод прогнозування ціни ґрунтується не на економічних, а на статистико-математичних викладках. Цей метод був створений для суто прикладних цілей, а саме — отримання доходів під час товарної гри спочатку на ринках цінних паперів (інвестиційних товарів), а потім — на ф’ючерсних товарних ринках. Усі методики графічного аналізу спочатку створювались  окремо одна від одної і лише в 1970-х роках були поєднані в єдину теорію зі спільною філософією, аксіомами і основними принципами.
Найбільшого поширення на міжнародному ринку набули чотири міжнародні інформаційні системи: Рейтер (Reuter), Доу-Джонс Телерейт (Dow Jones Telerate), Блумберг (Bloomberg), Тенфор (Tenfore). Деякі з них мають свої представництва в Росії, а в Україні є представництво агентства «Рейтер».
Інформаційна система «Рейтер». Система «Рейтер» є світовим лідером у сфері надання новин, фінансової інформації, цін і засобів графічного аналізу. Рейтер цінує кожну секунду.
Технологія і величезні ресурси агентства Рейтер широко використовуються банками, брокерськими конторами, трейдерами та іншими користувачами. Кожний може отримувати новини і котирування цін майже на 300 000 терміналів Рейтер.
Рейтер цілодобово збирає інформацію в режимі реального часу зі 180 бірж, ринків цінних паперів і 4000 організацій у 80 країнах світу. Графічний аналіз у системі Рейтер проводиться за стандартним пакетом комплектації Reuter Terminal Reuter Graphics  (RG — додаток під Windows).
Reuter Graphics забезпечує:

 • побудову графіків трьох типів: лінійних, гістограм, японських свічок;
 • розгляд графіків у масштабі Daily (день), Weekly (тиждень), Monthly (місяць);
 • розрахунок усіх основних технічних індикаторів ринку (Moving Averages, Momentum, On Balance), Volume, RSI, MACD, ROC та інші);
 • можливість креслити лінії тренду;
 • можливість оформлювати графік за допомогою написів і допоміжних ліній.

Тим, кому необхідна методика більш поглибленого аналізу, агентство Рейтер пропонує Reuter Technical Analysis (RTA). РТА — це високоякісна графічна система графічного аналізу валютних, ф’ючерсних і товарних ринків, яка допомагає втілити щосекундні торговельні рішення.
Порівняно з Reuter Graphics RTA має такі додаткові характеристики:

 • крім лінійних графіків і японських свічок, можлива побудова графіків хрестиків-нуликів двох типів і гістограм трьох типів;
 • пропонується вісім видів часових інтервалів (від Тick до Monthly);
 • пропонується близько сорока типів механічних методів прогнозування ціни;
 • можливість відобразити шість різних типів ліній тренду, зокрема лінії Ганна і Фібоначчі;

У системі RTA можна відстежувати всі типи графіків руху ринку: ціну, обсяг торгівлі і відкритий інтерес. Крім того, RTA дає  змогу моделювати сигнали на купівлю чи продаж самим користувачем. Для цього потрібно тільки встановити ліміти (часовий інтервал) для руху ціни, обсягу торгівлі, відкритого інтересу або якогось іншого технічного індикатора.
Інформаційна система Доу-Джонс Телерейт. Американський інформаційний концерн Dow Jones & Company має більш ніж столітню історію –– він був створений 1882 року. Став першою у світі структурою, що мала на меті збирання, обробку та аналіз фінансово-економічної інформації.
Чарльз Доу — засновник концерну Dow Jones & Company —  є також і засновник графічного аналізу. Саме він понад 100 років тому вперше сформулював поняття тренду, рівнів опору, підтримки і т. ін. Понад 10 років добрим помічником трейдерів і аналітиків є інформаційно-аналітичні продукти Dow Jones Telerate, такі як  Teletrac, Telerat Matrix, Telerate charting, Telerate Workstation, Telerate Tradestation, що їх перенесено в Microsoft Windows. За допомогою цих продуктів користувач може формувати свої торговельні плани на різних ринках і розробляти власну стратегію поведінки на ринку (умови відкриття і закриття позицій, умови виходу із угод і т. ін.).
Інформаційна система Блумберг. Система «Блумберг», створена 1982 року, розташована в Нью-Йорку. Термінали Блумберга завойовують фахівців фінансових фірм і фондових бірж (цінних паперів, валюти).
Інформаційна система Тенфор. Систему створено в Швейцарії наприкінці 1970-х років для задоволення потреб користувачів фінансово-економічної інформації. Працює в операційному середовищі Windows. Для вивчення тенденцій зміни котирувань, цін, валюти, відсоткових ставок, акцій, облігацій, фондових індексів, ф’ючерсів і опціонів використовуються інструменти комп’ютерного аналізу: Moving Averages, Rate of Change, Momentum, RSI, Stochastics.
Класичне визначення графічного аналізу та трьох його аксіом сформулював на початку 1980-х років трейдер та аналітик Джон Мерфі [3]. До трьох його аксіом відносяться:
Аксіома 1. Рух ринку враховує все: на будь-яку зміну ціни є відповідна зміна зовнішніх факторів. Наприклад, у фундаментальному аналізі стверджується, що коли попит перевищує пропозицію, то ціна на товар зростає. Графічний аналітик робить висновок навпаки: якщо ціна на товар зростає, то попит перевищує пропозицію.
Аксіома 2. Ціни рухаються напрямлено: головним завданням графічного аналізу є саме визначення тенденцій або трендів для використання їх у торгівлі. Термін «тренд» (від англ. — trend) означає певний напрям руху цін. Існує три типи трендів:
1. Висхідний — рух ціни вгору.
2. Низхідний — рух ціни вниз.
3. Боковий або безтрендовий — ціна практично не рухається.
Природно передбачити, що коли ми прагнемо торгувати прибутково, то намагатимемося купувати на висхідному тренді, продавати — на низхідному і, скоріше всього, утриматися від торгівлі — у разі бокового тренду.
Висхідний тренд має серію піків, які перевищують один одного, а низхідний — серію поглиблених спадів. За тривалістю в часі тренди поділяються на первинний (понад рік), вторинний (від трьох тижнів до трьох місяців) і малий (до трьох тижнів). Первинний (головний) тренд має три фази: народження, розвитку тенденції та її спаду. Саме в цій останній фазі приймаються рішення про купівлю чи продаж.
Тренд буде діяти доти, доки не подасть наочних сигналів про розвертання. Чим більш схожі сигнали двох і більше трендів, близьких за родом товарних цін (наприклад, ціни на групу кольорових металів), тим більше їм потрібно довіряти, тобто індекси цін на групу споріднених товарів мають підтверджувати один одного.
Якщо тренди існують, то до них можна застосувати ньютонівські закони руху і дістати твердження типу «тренд, що діє, з більшою ймовірністю триватиме, ніж змінить напрям» або «тренд  рухатиметься в одному й тому самому напрямі, поки не ослабне». Отже, усі теорії та методики графічного аналізу ґрунтуються на тому, що тренд рухається в одному й тому напрямі доти, доки не подасть особливих знаків про розвертання.
Аксіома 3. Історія повторюється, тобто розуміння майбутнього лежить у вивченні минулого. Оскільки рухи ринку мають закономірний характер, то тим чи іншим способом можна успішно прогнозувати ціну. Систему утворення цінового графіка було винайдено наприкінці XIX — на початку XX століття і названо геометрією частин. Новаторство цієї ідеї полягає в тому, що багато природних явищ, які вважалися до цього хаотичними, насправді такими не є. Вони підпорядковуються особливому виду геометрії — геометрії природи.
Ідея геометрії частин з використанням числової послідовності Фібоначчі для проведення графічного аналізу ринків та її докладна розробка в 1930-х роках належать відомому американському  аналітику Ральфу Нельсону Елліотту.
Один із найпростіших способів застосування чисел Фібоначчі на практиці — визначення відрізків часу, через який виникне та чи інша подія, наприклад зміна тренду. Аналітик відлічує певну кількість (13, 21, 34, і т. д.) фібоначчівських днів чи тижнів від попередньої схожої події. Інший спосіб застосування чисел Фібоначчі — побудова дуг за допомогою коефіцієнтів Фібоначчі та визначення ліній їх перетину для виявлення поворотних точок тренду як за ціною, так і за часом. Широкого застосування набули числа Фібоначчі в технічному аналізі, створеному Уільямом Ганном.
Основні властивості числової послідовності Фібоначчі. Правило золотого перерізу. Числова послідовність Фібоначчі (1, 1, 2, 3, 5, 8 і т. д.) має багато цікавих властивостей. Наприклад, сума двох сусідніх чисел послідовності дає значення наступного за ними (1+1=2; 2+3=5 і т.д.). Але одним із найголовніших наслідків цих властивостей є існування так званих коефіцієнтів Фібоначчі, тобто сталих відношень різних членів послідовності. Вони визначаються так:
1. Відношення кожного числа до наступного все більш наближається до 0,618 зі збільшенням порядкового номера, а відношення кожного числа до попереднього наближається до 1,618 (число, обернене до 0,618).
2. При діленні кожного числа на наступне за ним через одне дістанемо число 0,382; навпаки відповідно 2,618.
3. Добираючи таким чином співвідношення, дістаємо основний набір фібоначчівських коефіцієнтів: ...4,235; 2,618; 1,618; 0,618; 0,382; 0,236 (див. таблицю).
Таблиця 5.1.
Коефіцієнти Фібоначчі


Знаменник

Чисельник

1

2

3

5

8

13

21

34

55

89

144

1

1.00

2.00

3.00

5.00

8.00

13.00

21.00

34.00

55.00

89.00

144.00

2

.50

1.00

1.50

2.50

4.00

6.50

10.50

17.00

27.50

44.50

72.00

3

.333

.667

1.00

1.667

2.667

4.33

7.00

11.33

18.33

29.67

48.00

5

.20

.40

.60

1.00

1.60

2.60

4.20

6.80

11.00

17.80

28.80

8

.125

.25

.375

.625

1.00

1.625

2.625

4.25

6.875

11.125

18.00

13

.077

.154

.231

.385

.615

1.00

1.645

2.615

4.23

6.846

11.077

21

.0476

.0952

.1429

.238

.381

.619

1.00

1.619

2.619

4.236

6.857

34

.0294

.0588

.0882

.147

.235

.3824

.6176

1.00

1.618

2.618

4.235

55

.01818

.03636

.0545

.0909

.1455

.236

.3818

.618

1.00

1.618

2.618

89

.011236

.02247

.0337

.05618

.08989

.146

.236

.382

.618

1.00

1.618

144

.006944

.013889

.0208

.0347

.05556

.0903

.1458

.236

.382

.618

1.00

Число 0,618 позначають j («фі»). Цей коефіцієнт j був відомий ще древнім грекам та єгиптянам, які використовували його при будівництві Парфенону та пірамід. Більш того, вони розглядали коефіцієнт j не тільки як число, але і як символ функцій. Відтоді у природі, архітектурі, фізиці, астрономії, біології та багатьох інших галузях було знайдено закономірності, які описуються коефіцієнтами Фібоначчі.
Наприклад, число 0,618 являє собою сталий коефіцієнт у так званому золотому перерізі, де будь-який відрізок поділяється на дві частини таким чином, що відношення його меншої (1/3) частини до більшої (2/3) дорівнює відношенню більшої частини до всього відрізка. Отже, число 0,618 (або 1,618) відоме ще як золотий коефіцієнт, або золота середина. Такого типу пропорцію можна зустріти абсолютно всюди: і в структурі ДНК — молекули, у витворах мистецтва великих художників, у побудові тіла, вуха людини і т.д. Тому в теорії статистики використовується значення квадратичного коефіцієнта варіації Vs, що не перевищує 33––38 %, для прийняття рішення про однорідність статистичної сукупності за певною ознакою.
Золотий коефіцієнт використовується природою для побудови всіляких утворень, –– починаючи від найбільших і закінчуючи найменшими. Сучасна наука вважає, що Всесвіт розвивається за так званою золотою спіраллю, яка будується саме за допомогою золотого коефіцієнта. Ця спіраль у буквальному розумінні не має ні кінця, ні початку. Ідею послідовності чисел Фібоначчі та його коефіцієнтів при прогнозуванні ціни методом графічного аналізу запропонував ще в 1930-х роках Ральф Нельсон Елліот.
Аналіз відносної сили товарних ринків має дві головні переваги. По-перше, на ціновому графіку з’являється ще один підтверджувальний технічний параметр ринку (ковзна середня, осцилятор або коефіцієнт відносної сили). По-друге, є можливість ранжувати товарні ринки за ступенем їх відносної сили –– від найбільш сильних ринків до найслабкіших. Завдяки цьому трейдер може вибрати товарні ринки з максимальною відносною силою, тобто з висхідним трендом (якщо планується купівля) або з мінімальною, тобто з низхідним трендом (якщо планується продаж), для отримання найбільшого прибутку з найменшим ризиком вкладання капіталу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.