лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку товарів і послуг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.5. Методика оцінювання структури  часового ряду індексу споживчих цін

Необхідною умовою моніторингу ринкових процесів є аналіз тенденцій (коливання або сталості) індексу споживчих цін як головного індикатора ринку та оцінювання його складових. Часовий ряд індексу споживчих цін аналізується за такими компонентами: 1) тренд, який відбиває основну тенденцію з досить сталою амплітудою; 2) сезонність; 3) нерегулярні (випадкові) коливання. Сезонними називають коливання, які виникли під впливом зміни пори року. Це суворо циклічні коливання, які повторюються щороку, хоча й з різною тривалістю. Для вивчення сезонних коливань використовуються дані за місяць або за квартал.
За один рік вивчення сезонних коливань проводиться на основі абсолютних відхилень місячних рівнів ІСЦ від середньомісячного за рік або на основі відношень місячних рівнів ІСЦ до середньомісячного його значення у відсотках (індекси сезонності).
Для порівняння інтенсивності сезонних коливань індексу  споживчих цін за декілька років використовується узагальнювальна характеристика варіації — середнє квадратичне відхилення  та коефіцієнт варіації :
 
де  — індекс сезонності;  — середній за рік індекс споживчих цін.
Якщо сезонні коливання вивчаються за кілька років (як правило, не менш ніж за 3 роки), що дає більш надійні і точні показники сезонності, то слід їх відокремити від загальної тенденції і випадкових коливань, які спотворюють характер сезонної хвилі в окремі роки. При цьому застосовується така методика:
1. За місячними даними за кілька років визначаються теоретичні значення  індексу споживчих цін за рівнянням тренду.
2. Фактичні рівні індексу споживчих цін  за той чи інший місяць відносяться до теоретичного рівня  за той самий місяць, що дає індекси сезонності:

3. Індекси сезонності для кожного місяця усереднюються за всі роки за формулою середньої арифметичної зваженої. Вагами виступають середньомісячні індекси споживчих цін:

де  — середньомісячний індекс споживчих цін за відповідний рік (за перший, другий і наступні аналізовані роки).
4. Трендові значення ІСЦ перемножуються на середні індекси сезонності відповідних місяців, що дає змогу діставати трендові значення ІСЦ  з урахуванням сезонної хвилі для кожного місяця:

З урахуванням сезонних коливань загальну суму квадратів відхилень фактичних рівнів динамічного ряду ІСЦ від середнього його рівня  за весь період можна розкласти на складові:
1) за рахунок тренду:

2) за рахунок сезонності:

3) за рахунок випадкових коливань:

Отже, дістанемо таке рівняння:

Приклад. Маємо за 2000—2002 роки дані Держкомстату України про індекс споживчих цін  помісячно і в середньому за рік (табл. 4.2). Значення ІСЦ у середньому за 2000—2002 роки розраховано за формулою:

Таблиця 4.2
СТРУКТУРА ЗМІНИ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ ЦІН В УКРАЇНІ  ЗА РАХУНОК ТРЕНДУ, СЕЗОННИХ І ВИПАДКОВИХ КОЛИВАНЬ  ЗА 2000—2002 РОКИ


Рік,  місяць

Індекс споживчих цін yi

Теоретичні значення ІСЦ Yi

Індекс сезонності yi : Yi

Теоретичні значення ІСЦ з урахуванням сезонності Y? = Yi · Tсез

Квадрати відхилень  за складовими

(Yiyi)2 (тренд)

(Yi?Yi?)2  (сезонність)

(yi – Yi?)2 (випадкові коливання)

2000

101,9

Січень

104,6

102,3

1,022

103,5

2,56

1,44

1,21

лютий

103,3

102,2

1,011

102,0

2,25

0,04

1,69

березень

102,0

102,1

0,999

101,7

1,96

0,16

0,09

квітень

101,7

102,0

0,997

102,6

1,69

0,36

0,81

травень

102,1

101,9

1,002

101,8

1,44

0,01

0,09

червень

103,7

101,8

1,019

101,9

1,21

0,01

3,24

липень

99,9

101,7

0,982

99,9

1,00

3,24

0,00

серпень

100,0

101,6

0,984

100,9

0,81

0,36

0,81

вересень

102,6

101,5

1,011

102,1

0,64

0,36

0,25

жовтень

101,4

101,5

0,999

102,1

0,64

0,36

0,49

листопад

100,4

101,4

0,990

101,4

0,49

0,00

1,00

грудень

101,6

101,3

1,003

102,2

0,36

0,81

0,36

2001

100,5

січень

101,5

101,2

1,003

102,4

0,25

1,44

0,81

лютий

100,6

101,1

0,995

100,9

0,16

0,04

0,09

Закінчення табл. 4.2


Рік,  місяць

Індекс споживчих цін yi

Теоретичні значення ІСЦ Yi

Індекс сезонності yi : Yi

Теоретичні значення ІСЦ з урахуванням сезонності Y? = Yi · Tсез

Квадрати відхилень  за складовими

(Yiyi)2 (тренд)

(Yi?Yi?)2  (сезонність)

(yi – Yi?)2 (випадкові коливання)

березень

100,6

101,0

0,996

100,6

0,09

0,16

0,00

квітень

101,5

100,9

1,006

101,5

0,04

0,36

0,00

травень

100,4

100,8

0,996

100,7

0,01

0,01

0,09

червень

100,6

100,7

0,999

100,8

0,00

0,01

0,04

Липень

98,3

100,7

0,976

98,9

0,00

3,24

0,36

серпень

99,8

100,6

0,992

99,9

0,01

0,49

0,01

вересень

100,4

100,5

0,999

101,1

0,04

0,36

0,49

жовтень

100,2

100,4

0,998

101,0

0,09

0,36

0,64

листопад

100,5

100,3

1,002

100,3

0,16

0,00

0,04

грудень

101,6

100,2

1,014

101,1

0,25

0,81

0,25

2002

99,75

січень

101,0

100,1

1,009

101,3

0,36

0,04

0,09

лютий

98,6

100,0

0,986

99,8

0,49

0,04

1,44

березень

99,3

99,9

0,994

99,5

0,64

0,16

0,04

квітень

101,4

99,8

1,016

100,4

0,81

0,36

1,00

травень

99,7

99,8

0,999

99,7

0,81

0,01

0,00

червень

98,2

99,7

0,985

99,8

1,00

0,01

2,56

Липень

98,5

99,6

0,989

97,8

1,21

3,24

0,49

серпень

99,8

99,5

1,003

98,8

1,44

0,49

1,00

вересень

100,2

99,4

1,008

100,0

1,69

0,36

0,04

жовтень

100,0

99,3

1,007

99,9

1,96

0,36

0,01

листопад

100,1

99,2

1,009

99,2

2,25

0,00

0,81

грудень

100,2

99,1

1,011

100,0

2,56

0,81

0,04

Усього

yi= 100,7

?

?

?

31,37

20,31

20,38

Теоретичні значення ІСЦ  визначено за лінійним рівнянням тренду, яке має вигляд:

Відлік часу здійснено від  до
Індекси сезонності обчислено помісячно за формулою  Для усереднення помісячних за 2000—2002 роки індексів сезонності використано формулу:

звідки для січня


для лютого


і т. д. для кожного місяця (табл. 4.3).

Після визначення середніх для кожного місяця індексів сезонності розраховуються теоретичні значення індексу споживчих цін із врахуванням сезонності
для січня 2000 р.;
для лютого 2000 р.
і т. д.
для січня 2001 р.;
для лютого 2001 р.
і т. д.

Таблиця 4.3

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНІ ІНДЕКСИ СЕЗОННОСТІ ІНДЕКСУ  СПОЖИВЧИХ ЦІН УКРАЇНИ ЗА 2000—2002 роки

Місяць

Середній ІСЦ, за 2000 р.

Індекс сезон-ності за 2000 р.

Середній ІСЦ за 2001 р.

Індекс сезон-ності за 2001 р.

Середній ІСЦ за 2002 р.

Індекс сезон-ності за 2002 р.

Січень

101,9

1,022

100,5

1,003

99,75

1,009

1,012

лютий

101,9

1,011

100,5

0,995

99,75

0,986

0,998

березень

101,9

0,999

100,5

0,996

99,75

0,994

0,996

квітень

101,9

0,997

100,5

1,006

99,75

1,016

1,006

травень

101,9

1,002

100,5

0,996

99,75

0,999

0,999

червень

101,9

1,019

100,5

0,999

99,75

0,985

1,001

липень

101,9

0,982

100,5

0,976

99,75

0,989

0,982

серпень

101,9

0,984

100,5

0,992

99,75

1,003

0,993

вересень

101,9

1,011

100,5

0,999

99,75

1,008

1,006

жовтень

101,9

0,999

100,5

0,998

99,75

1,007

1,002

листопад

101,9

0,990

100,5

1,002

99,75

1,009

1,000

грудень

101,9

1,003

100,5

1,014

99,75

1,011

1,009

Результати подальших розрахунків наведено в табл. 4.2.
Далі за аналізований період визначається:
а) сума квадратів відхилень індивідуальних теоретичних значень  індексу споживчих цін від середнього фактичного його значення:

б) сума квадратів відхилень індивідуальних теоретичних значень ІСЦ, скоригованих на сезонність, від індивідуальних теоретичних значень ІСЦ:

в) сума квадратів відхилень індивідуальних фактичних ІСЦ від скоригованих на сезонність індивідуальних теоретичних значень ІСЦ:

г) визначається загальна сума квадратів відхилень фактичних ІСЦ від середнього його значення:

Отже, динаміка ІСЦ в Україні протягом 2000—2002 років характеризувалась на 43,5 % (31,37 : 72,1) суто підвищенням цін, на 28,2 % (20,31 : 72,1) — сезонними коливаннями за рахунок високої (понад 60 %) частки продовольчих товарів у структурі витрат домашніх господарств і решта 28,3 % — припадає на випадкові коливання.
Міжнародні зіставлення структури часового ряду ІСЦ, які були проведені за викладеною щойно методикою, свідчать, що в Україні на відміну від інших країн стійке підвищення цін відбувається передусім за рахунок основної тенденції,  табл. 4.4.

Таблиця 4.4

ОЦІНКА СКЛАДОВИХ ІСЦ ЗА ОКРЕМИМИ КРАЇНАМИ  за 2000—2002 роки

Країна

Частка складової, %

Тренд

Сезонність

Випадкові коливання

Усього

Україна

43,5

28,2

28,3

100,0

Росія

12,1

41,2

46,7

100,0

Білорусь

19,0

30,0

51,0

100,0

Польща

13,6

22,5

63,9

100,0

Словаччина

16,0

44,7

39,3

100,0

Для Росії, Білорусі та Польщі спостерігається зовсім інша ситуація: найбільша частка в динаміці ІСЦ (див. табл. 4.4) припадає на випадкові коливання, потім — сезонність і найменший вплив має тренд. Відмінною від усіх виявилась ситуація в Словаччині, де найбільшу частку становить сезонність, потім випадкові коливання і на останньому місці — тренд. Вплив випадкових коливань свідчить про участь у формуванні індексу споживчих цін зовнішніх факторів (політична ситуація і т. ін.).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.