лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку товарів і послуг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Рождєственська Лариса Григорівна

 

статистика ринку товарів і послуг

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 


 

Рецензенти:

С. С. Герасименко, д-р екон. наук, проф.
(Національна академія управління)

Р. В. Павелко, канд. екон. наук, доц.
(Державний комітет статистики України)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1288 від 17.07.03

 

 

Рождєственська Л. Г.
Р 62       Статистика ринку товарів і послуг: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,
2005. — 419 с.
ISBN 966–574–691–Х

У зв’язку з переходом України на міжнародні стандарти у сфері обліку та статистики стає необхідним вивчення чинних світових методологічних принципів розрахунку та аналізу узагальнювальних показників ринку товарів і послуг від макро- до мікрорівня. Статистика ринку товарів і послуг дає відповіді на питання про те, що таке макроекономічний реалізований попит, макроекономічна реалізована пропозиція; як здійснюється міжринкова взаємодія товарів і грошей; як визначається пропозиція і попит на гроші; як визначається відносна сила окремих товарних ринків; що таке інфляція, міжгалузевий паритет цін; як здійснюється прямий і зворотний рух товарів і послуг; які показники використовуються для оцінювання кон’юнктури товарного ринку; як визначається структура, поведінка і результат поведінки покупців і продавців; який існує взаємозв’язок прибутковості галузі з коефіцієнтом концентрації та ін.
Статистичні розрахунки, з якими читач ознайомиться в посібнику, наведено, як правило, за реальними даними різних статистичних збірників, бюлетенів та ін.
Навчальний посібник адресований не тільки студентам, аспірантам і викладачам вищих навчальних економічних закладів, а й усім, хто бажає навчитися використовувати статистичну інформацію, розширити свої можливості з орієнтування на внутрішньому та міжнародному ринках товарів і послуг.
ББК 65.051

 

 

Рождєственська Лариса Григорівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики Київського національного економічного університету. Розділи 4 і 5 написано за участю магістра з економічної статистики М. В. Мазур, а розділ 7 — за участю кандидата технічних наук І. В. Галенко.

      a Л. Г. Рождєственська, 2005
ІSBN 966–574–691–Х                                                               a КНЕУ, 2005
Навчальне видання


Рождєственська Лариса Григорівна

 

статистика ринку товарів і послуг


Навчальний посібник

 

 

Редактор Л. Бондаренко
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Е. Піщаль
Верстка О. Дворнік

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.