лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 18
РОЗРАХУНОК ІНДЕКСУ ДИСИМІЛЯЦІЇ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ
АКТИВНІСТЮ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ


Показник

1995 р.

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Економічно активне населення, тис. осіб

25 562,1

26 111,5

26 085,6

25 935,5

22 747

23 127,4

22 755

у тому числі:
жінки, тис. осіб

12 763,9

12 921,6

13 237,2

13 179,6

11 013,4

11 230,8

11 076,5

чоловіки, тис. осіб

12 798,2

13 189,9

12 848,4

12 755,9

11 733,6

11 896,6

11 678,5

Частка жінок в еко­номічно активному населенні

0,499

0,495

0,507

0,508

0,484

0,486

0,487

Частка чоловіків у економічно активному населенні

0,501

0,505

0,493

0,492

0,516

0,514

0,513

Індекс дисиміляції

0,997

0,98

1,03

1,033

0,939

0,944

0,948

У нашому випадку значення індексу GDI коливається від 0,939 (1999 р.) до 1,033 (1998 р.), що свідчить про наявні гендерні відмінності на ринку праці України.

§

  4. Регіональний аналіз гендерних
відмінностей на ринку праці
Ринок праці України характеризується переважно жіночим безробіттям. Загальна кількість безробітних в Україні 2002 р. становила 1 008 077 осіб, у тому числі безробітних жінок — 645 639 осіб, чоловіків — 362 438 осіб. У відсотковому співвідношенні безробітних жінок було 64,05 %, а чоловіків — 36,95 %, що фактично підтверджує існування гендерної дискримінації в разі звільнення з роботи (табл. 19).
Таблиця 19
КІЛЬКІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ ЗА РЕГІОНАМИ НА 1 СІЧНЯ, осіб


Регіон

Перебувало на обліку

2001 р.

2002 р.

Особи, які мали статус безробітних

з них

Особи, які мали статус безробітних

з них

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

Україна

1 155 216

730 393

424 823

1 008 077

645 639

362 438

Автономна Республіка Крим

26 222

18 843

7379

27 820

20 202

7618

Області:
Вінницька

39 349

25 413

13 936

40 626

26 398

14 228

Волинська

34 282

20409

13 873

33 184

19 113

14071

Дніпропетровська

89 490

58 771

30 719

78 240

51 176

27 064

Донецька

95 132

65 259

29 873

72 140

50 783

21 357

Житомирська

59 320

34 782

24 538

39 657

24 627

15 030

Закарпатська

44 105

26 977

17 128

37 064

23 496

13 568

Запорізька

38 538

24 391

14 147

38 822

24 381

14 441

Івано-Франківська

44 933

28 537

16 396

38 569

24 805

13 764

Київська

53 462

32 887

20 575

43 655

27 254

16 401

Кіровоградська

31 596

20 068

11 528

26 140

16 552

9588

Луганська

57 872

39 245

18 627

48 385

33 140

15 245

Закінчення табл. 19


Регіон

Перебувало на обліку

2001 р.

2002 р.

Особи, які мали статус безробітних

з них

Особи, які мали статус безробітних

з них

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

Львівська

90 863

55 128

35 735

61 423

38 285

23 138

Миколаївська

28 013

16 969

11 044

24 667

15 246

9421

Одеська

15 895

10 131

5764

19 165

12 380

6785

Полтавська

47 320

29 439

17 881

44 675

28 017

16 658

Рівненська

45 635

26 208

19 427

44 675

26 663

18 012

Сумська

46 667

29 169

17 498

38 132

24 573

13 559

Тернопільська

42 620

25 315

17 305

39 798

23 740

16 058

Харківська

60 161

37 693

22 468

55 930

35 081

20 849

Херсонська

25 309

15 848

9461

28 894

17 453

11 441

Хмельницька

29 065

19 647

9418

28 220

18 841

9379

Черкаська

33 905

21 388

12 517

32 383

20 967

11 416

Чернівецька

21 818

13 286

8532

23 075

13 969

9106

Чернігівська

37 967

22 373

15 594

29 364

17 980

11 384

м. Київ

13 852

10 718

3134

11 433

9008

2425

м. Севастополь

1825

1499

326

1941

1509

432

Ситуація на ринку праці характеризується ще таким показником, як вивільнення працівників за статтю по регіонах.
Аналіз вивільнення працівників за регіонами у розрізі статі продемонстрував:

  • У всіх регіонах України частка вивільнених жінок перевищує частку вивільнених чоловіків.
  • Регіонами з найвищим показником гендерної нерівності є Чернігівська, Полтавська, Київська області, а також Автономна Республіка Крим (відповідно 65,2 %, 65, 64,9, 64,2% вивільнених
   жінок).
  • У Чернівецькій, Вінницькій та Волинській областях частка вивільнених жінок серед загальної чисельності жіночого населення становить відповідно 51 %, 55,1, 57,2 % (табл. 20).

  Таблиця 20
  ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА РЕГІОНАМИ за 2001 р.


  Регіон

  Усього, осіб

  Кількість

  % до загальної кількості

  жінок

  чоловіків

  жінок

  чоловіків

  Україна

  244 582

  147 238

  97 344

  60,2

  39,8

  Автономна Республіка Крим

  9007

  5782

  3225

  64,2

  35,8

  Області:
  Вінницька

  13 918

  7669

  6249

  55,1

  44,9

  Волинська

  5760

  3295

  2465

  57,2

  42,8

  Дніпропетровська

  13 096

  8172

  4924

  62,4

  37,6

  Донецька

  25 504

  15 379

  10 125

  60,3

  39,7

  Житомирська

  6795

  4145

  2650

  61

  39

  Закарпатська

  8647

  5292

  3355

  61,2

  38,8

  Запорізька

  11 321

  6634

  4687

  58,6

  41,4

  Івано-Франківська

  9134

  5316

  3818

  58,2

  41,8

  Київська

  7686

  4988

  2698

  64,9

  35,1

  Кіровоградська

  3706

  2157

  1549

  58,2

  41,8

  Луганська

  14 067

  8609

  5458

  61,2

  38,8

  Львівська

  15 723

  9009

  6714

  57,3

  42,7

  Миколаївська

  9757

  5815

  3942

  59,6

  40,4

  Одеська

  10 161

  6056

  4105

  59,6

  40,4

  Полтавська

  6721

  4369

  2352

  65

  35

  Рівненська

  7508

  4445

  3063

  59,2

  40,8

  Сумська

  8587

  5453

  3134

  63,5

  36,5

  Тернопільська

  4349

  2527

  1822

  58,1

  41,9

  Харківська

  12 264

  7653

  4611

  62,4

  37,6

  Херсонська

  6756

  3567

  3189

  52,8

  47,2

  Хмельницька

  7455

  4466

  2989

  59,9

  40,1

  Черкаська

  8134

  4791

  3343

  58,9

  41,1

  Чернівецька

  2529

  1443

  1386

  51

  49

  Чернігівська

  5418

  3533

  1885

  65,2

  34,8

  м. Київ

  8437

  5501

  2936

  65,2

  34,8

  м. Севастополь

  1842

  1118

  724

  60,7

  39,3

  Одним з показників, що характеризують стан ринку праці України, є показник зайнятості. Кількість незайнятого жіночого населення в Україні на 1.01.2001 становила 746 549 осіб, зареєстровано протягом звітного періоду 836 023 особи, з них було працевлаштовано 44,7 %. Найбільше жінок було працевлаштовано в Києві (57,5 %) та в Сумській області (53,7 %). Найменшу чисельність працевлаштованих жінок зареєстрова-
  но в Чернівецькій та Волинській областях (відповідно 34,3  і
  38,9 %).
  Дослідження працевлаштування незайнятого населення показало, що регіонами з найвищою часткою працевлаштованих жінок є м. Київ та Київська область — 60,5 %, м. Севастополь — 57,1 %. Регіони, де частка працевлаштованих жінок менша від частки працевлаштованих чоловіків: Полтавська (44,2 %), Кіровоградська (45 %) та Чернігівська (46,6 %) області. Загалом по Україні чисельність працевлаштованих жінок у 2001 р. становила 373 999 осіб, тобто 48,4 % загальної кількості працевлаштованих (див. дод. 5—6).
  Усього в Україні протягом 2001 р. було вивільнено 60,2 % жінок і 39,8 % чоловіків. Майже в усіх галузях спостерігалося переважання частки вивільнення жінок над часткою вивільнення чоловіків. Найбільший розрив був у таких галузях: освіта — 81,2 %, охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення — 77,8 %, інформаційно-обчислювальне обслуговування — 76,4 % вивільнених жінок. Частка вивільнених чоловіків перевищувала частку вивільнених жінок у лісовому господарстві — 36,6 %, транспорті і зв’язку — 42,8 %, торгівлі й громадському харчуванні — 43,7 % вивільнених жінок.

   

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.