лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Корпоративні інформаційні системи

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

зміст

 

 

Вступ..................................................................................................

Розділ 1. Теоретичні основи побудови корпоративних інформаційних систем  

Глава 1. Поняття і роль корпоративних інформаційних систем в управлінні бізнесом   
1.1. Становлення і етапи розвитку корпоративних інформаційних систем     
1.2. Сутність корпоративних інформаційних систем, побудованих на основі концепції планування матеріальних ресурсів (MRP) і планування виробничих ресурсів (MRPІІ).....
1.3. Корпоративні інформаційні системи, побудовані відповідно до концепції планування ресурсів підприємства (ERP) і концепції, орієнтованої на кінцевого споживача (CSRP)       

Глава 2. Архітектура корпоративних інформаційних систем...........
2.1. Поняття бізнес-архітектури та інформаційної архітектури
в корпоративних інформаційних системах...............................
2.2. Сутність файл-серверних і клієнт-серверних технологій доступу до даних         
2.3. Моделі архітектури клієнт-сервер і їх загальна характеристика    
2.4. Особливості архітектури клієнт-сервер під час роботи
в неоднорідному середовищі та роботи на багатьох
платформах..............................................................................
2.5. Програмне забезпечення моделей КІС...............................

Глава 3. Базисна технологія корпоративних інформаційних систем
3.1. Поняття базисної технології та її особливості....................
3.2. Технологія доступу, зберігання та адміністрування даних у КІС  
3.3. Організація електронного документообігу та інтелектуального аналізу в КІС     
3.4. Технологія створення складних систем за допомогою реінжинірингу     

Глава 4. Тиражування даних у корпоративних інформаційних системах  
4.1. Поняття технології тиражування даних..............................
4.2. Моделі тиражування даних................................................
4.3. Схеми тиражування даних.................................................

Глава 5. Корпоративні сховища даних..............................................
5.1. Концепція сховищ і вітрин даних та її розвиток................
5.2. Архітектура інформаційних сховищ..................................
5.3. Адміністрування інформаційних сховищ...........................
5.4. Інструментальні засоби архівації та очистки інформаційних сховищ      

Розділ 2. Корпоративні інформаційні системи
в системі організаційного управління
...........................

Глава 6. Реалізація промислової логістики в корпоративних інформаційних системах   
6.1. Поняття логістики як основи організаційно-економічної стійкості підприємства
6.2. Компоненти логістики і їхня загальна характеристика.......
6.3. Показники організаційно-економічної стійкості підприємства    
6.4. Класифікація логістичних процесів та їхня
характеристика........................................................................
6.5. Методи й моделі управління логістичними процесами......

Глава 7. Контролінг у корпоративних інформаційних системах.......
7.1. Поняття контролінгу як інструменту управління підприємством 
7.2. Контролінг напрямів діяльності КІС..................................
7.3. Контролінг маркетингу.....................................................
7.4. Контролінг забезпечення ресурсами..................................
7.5. Контролінг у сфері логістики та інші види контролінгу.....

Глава 8. Організація автоматизованого управління підприємством на базі корпоративної інформаційної системи «Галактика».......................................................................................
8.1. Склад і характеристика основних структурних компонентів корпоративної інформаційної системи «Галактика».............................................................................
8.2. Функціональний склад корпоративної інформаційної системи «Галактика»       
8.2.1. Контур управління підприємством.................................
8.2.2. Контур логістики............................................................
8.2.3. Виробничий контур........................................................
8.2.4. Фінансовий контур.........................................................
8.2.5. Контур управління персоналом.......................................
8.2.6. Контур управління взаємовідносинами з клієнтами........
8.2.7. Адміністративний контур...............................................

 

Глава 9. Корпоративна інформаційна система R/3............................
9.1. Загальна характеристика системи R/3 та її складових елементів   
9.2. Організація обліку та звітності в системі R/3.....................
9.3. Управління матеріальними потокам в системі R/3.............

Глава 10. Характеристика ERP-систем, що функціонують на території України 
10.1. Склад, характеристика й функціональні можливості системи Вааn IV   
10.2. Склад, характеристика й функціональні можливості системи Oracle Applications          
10.3. Загальна характеристика системи Scala
та інших систем.......................................................................

Література.........................................................................................

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.