лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи обліку та аудиту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

Передмова............................................ 3
Розділ 1. Місце та роль обліку в інформатизації процесів
управління господарством
............................ 5
1.1 Характеристика сучасних форм обліку.................. 5
1.2 Організація праці облікового персоналу в умовах застосування сучасних інформаційних технологій в обліку та аудиті............................................ 11
1.3 Принципи інформатизації процесів обліку та аудиту...... 19

Контрольні запитання................................ 23

Розділ 2. Облікова інформація — основа створення
комп’ютерних інформаційних систем обліку
............. 24
2.1. Місце та роль облікової інформації в управлінні організаційними структурами     24
2.2. Структура, форми подання та відображення облікової інфор­мації   27
2.3. Класифікація та кодування облікової інформації......... 32

Контрольні запитання................................ 37

Розділ 3. Головні засади побудови та використання
автоматизованих інформаційних систем обліку
........... 39
3.1. Структура автоматизованих інформаційних систем обліку. Характеристика їхніх компонентів     39
3.2. Організація робіт з побудови та впровадження АІС обліку. 43
3.3. Поняття про інформаційне забезпечення АІС обліку...... 51
3.4. Вибір технічних засобів для АІС обліку. Використання обчислювальних мереж     56
3.5. Характеристика програмного забезпечення АІС обліку. Вибір пакетів прикладних програм 67

Контрольні запитання................................ 74

Розділ 4. Інформаційна система «1С: ПІДПРИЄМСТВО»...... 76
4.1. Структура системи. Характеристика її компонент........ 76
4.2. Принципи функціонування системи. Типи даних........ 84
4.3. Організація бухгалтерського обліку в системі........... 88
4.4 Інформаційна база компоненти «Бухгалтерський облік для України» 97
4.5. Методика ведення бухгалтерського обліку з використанням типової конфігурації   115
4.6. Методика визначення фінансових результатів і формуван-
ня регламентованої звітності з використанням типової конфігурації     139
Контрольні запитання............................... 151
Розділ 5. Інформаційна система «БЕСТ».................. 153
5.1. Характеристика системи.......................... 153
5.2. Принципи функціонування ІС «БЕСТ-ПРО»........... 156
5.3. База даних системи «БЕСТ-ПРО»................... 167
5.4. Методика ведення бухгалтерського обліку в системі
«БЕСТ-ПРО»...................................... 181
5.5. Методика ведення податкового обліку в системі
«БЕСТ-ПРО»...................................... 195
Контрольні запитання............................... 205
Розділ 6. Інформаційна система «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО». 207
6.1. Характеристика системи.......................... 207
6.2. Модуль «ПАРУС-Бухгалтерія»...................... 218
6.3. Формування бази даних модуля..................... 229
6.4. Методика ведення бухгалтерського обліку............. 239
6.5. Методика закриття звітного періоду та формування
звітності......................................... 253
Контрольні запитання............................... 264
Розділ 7. Корпоративна інформаційна система
«ГАЛАКТИКА»
...................................... 266
7.1. Загальна характеристика системи.................... 266
7.2. Організація бухгалтерського обліку в системі.......... 275
7.3. Методика автоматизованого розв’язування облікових
задач............................................ 284

Контрольні запитання............................... 306

Розділ 8. Комп'ютеризаія аудиторської діяльності.......... 308

8.1. Основи комп’ютеризації аудиторської діяльності........ 308
8.2. Комп’ютеризація зовнішнього аудиту................ 313
8.3. Комп’ютеризація внутрішнього аудиту............... 318

Контрольні запитання............................... 328

Додатки........................................... 330
Література......................................... 366

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.