лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Портфельне інвестування

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

ПЕРЕСАДА Анатолій Анатолійович
ШЕВЧЕНКО Ольга Георгіївна
КОВАЛЕНКО Юлія Михайлівна
УРВАНЦЕВА Світлана Володимирівна


ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ

 

 

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 


ББК 65.261
         П 60
Рецензенти:
Д. А. Леонов, канд. екон. наук
(Український інститут розвитку фондового ринку)
О. М. Мозговий, д-р екон. наук, проф.
(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1343 від 16.16.04

Відповідальний за випуск завідувач кафедри банківських інвестицій,
доктор економічних наук, професор А. А. Пересада
Портфельне інвестування: Навч. посібник / А. А. Пере-
П 60  сада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. — К.: КНЕУ, 2004. — 408 с.
ISBN 966–574–604–9
Навчальний посібник присвячено науково-практичним питанням організації процесу портфельного інвестування.
Читачі зможуть ознайомитися з теоретичними аспектами організації ринку цінних паперів, методами оцінки вартості цінних паперів, стратегіями управління портфелем цінних паперів, набути уявлення про вітчизняний і зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення процесу портфельного інвестування. Посібник містить детальний аналіз фінансових інструментів, у ньому висвітлено діяльність професійних суб’єктів ринку цінних паперів та інституційних інвесторів.
Рекомендовано для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів економічних вузів, наукових працівників, широкого кола фахівців фінансово-кредитних установ та економістів підприємств.
ББК 65.261

© А. А. Пересада, О. Г. Шевченко,
Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева, 2004
ISBN 966-574-604-9                                               © КНЕУ, 2004
Навчальне видання

 

 

 

ПЕРЕСАДА Анатолій Анатолійович
ШЕВЧЕНКО Ольга Георгіївна
КОВАЛЕНКО Юлія Михайлівна
УРВАНЦЕВА Світлана Володимирівна


ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ

Навчальний посібник

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.