лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Модуль 1

1. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн грн) за звітний рік:


Випуск (в основних цінах)

204421

Експорт товарів і послуг

37898

Імпорт товарів і послуг

40754

Податки на продукти

14373

Субсидії на продукти

2075

Кінцеві споживчі витрати

 

у тому числі:

 

індивідуальні споживчі витрати

67053

колективні споживчі витрати

9145

Валове нагромадження основного капіталу

18517

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

1346

Придбання за виключенням вибуття цінностей

160

 • Побудувати рахунок товарів і послуг.
 • Розрахувати відсутній показник — проміжне споживання.
 • Розрахувати показник: валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах).

2. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн грн) за звітний рік:


Валовий наявний доход

93710

Споживання основного капіталу

17342

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах

Кінцеві споживчі витрати

76198

у тому числі:

 

індивідуальні споживчі витрати

67053

колективні споживчі витрати

9145

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах

1. Побудувати рахунок використання наявного доходу.
2. Розрахувати його балансуючу статтю — валове заощадження.
3. Розрахувати показник: чисте заощадження.
3. За наведеними даними побудувати рахунок виробництва для сектора «Нефінансові корпорації» (млн грн):
Нефінансові корпорації отримали виручку від реалізації товарів та послуг 298667,
(у тому числі податок на додану вартість — 12096, експортне мито — 133),
із державного бюджету підприємствами отримані субсидії у зв’язку з реалізацією частини продукції за цінами, нижчими від витрат виробництва — 931,
залишки незавершеного виробництва на початок періоду –1064, на кінець — 798,
запаси готової продукції у виробника на початок періоду — 6646, на кінець — 7975.
Витрати підприємств, що пов’язані з виробництвом товарів та послуг (з урахуванням податку на додану вартість 5108) у поточному періоді:
матеріальні витрати — 170277,
орендна плата за будівлі та обладнання — 12260,
представницькі витрати — 3406, витрати на відрядження в час­тині оплати послуг транспорту та готелів — 6811,
послуги фінансово-кредитних закладів — 3746, споживання основного капіталу — 23820.
Розрахувати:

 • випуск товарів та послуг в основних цінах;
 • проміжне споживання;
 • валову додану вартість.

4. За наведеними даними побудувати рахунок утворення доходу (млн грн) для економіки в цілому:

 • сектор «Нефінансові корпорації»: ВДВ — 97042, оплата праці найманих працівників — 55911, інші чисті податки на виробництво — 1939;
 • сектор «Фінансові корпорації»: ВДВ — 3060, оплата праці найманих працівників — 1298, інші чисті податки на виробництво — 194;
 • сектор «Загального державного управління»: ВДВ — 16357, оплата праці найманих працівників — 13053, інші чисті податки на виробництво — 105;
 • сектор «Домашні господарства»: ВДВ — 25511, оплата праці найманих працівників — 111, інші чисті податки на виробництво — 453;
 • сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства»: ВДВ — 2292, оплата праці найманих працівників — 1557, інші чисті податки на виробництво — 24.

Податки на продукти та імпорт для економіки в цілому за відрахуванням субсидій на продукти та імпорт — 25808, інші чисті податки на виробництво та імпорт — 2715.
Розрахувати показники:

 • оплату праці найманих працівників для економіки в цілому;
 • інші чисті податки на виробництво для економіки в цілому;
 • валовий прибуток / змішаний доход для кожного сектора окремо та для національної економіки в цілому.

5. За наведеними даними (млн од.) побудувати рахунок капіталу для сектора «нефінансові корпорації».

1. Валове заощадження

65

2. З Державного бюджету надійшло коштів на капітальні вкладення

38

3. Витрати на капітальне будівництво

17

4. Витрати на обладнання

25

5. Вартість безоплатно наданого підприємствами майна дитячим будинкам та школам

2

6. Зміна залишків незавершеного виробництва

1

7. Зміна запасів готової продукції

8

8. Вартість залишків виробничих запасів на початок року

52

9. Вартість залишків виробничих запасів на кінець року

59

 

Визначити чисте кредитування (+), чисте запозичення (–) і зробити висновок.

Модуль № 2
1. Маємо такі дані про розподіл первинних доходів у країні за рік (у поточних цінах), млн грн:


Валовий прибуток/змішаний доход

49629

у тому числі споживання основного капіталу

413,7

Оплата праці найманих працівників

57902

Чисті податки на виробництво та імпорт

22975

Доходи від власності, отримані від «іншого світу»

341

Доходи від власності, передані «іншому світу»

3913

Сальдо поточних трансфертів, отриманих резидентами даної країни з-за кордону:

 

гуманітарна допомога

1560

подарунки

1341

Визначити:

 • валовий національний доход;
 • чистий національний доход;
 • чистий прибуток економіки;
 • валовий наявний доход.

2. За даними по Україні за 1999 рік (млн грн) визначити:
1) ВВП та вкажіть методи його розрахунку;
2) показник придбання за виключенням вибуття цінностей.


Валовий прибуток економіки

49629

Оплата праці найманих працівників

57838

Податки на виробництво та імпорт

27530

Субсидії на виробництво та імпорт

4555

Витрати на кінцеве споживання

100481

Валове нагромадження, у тому числі

 

валове нагромадження основного капіталу

35131

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

– 2519

придбання за виключенням вибуття цінностей

?

Експорт

70884

Імпорт

63669

3. За наведеними даними (млн од.) про активи та пасиви сектора «Домашні господарства» на початок періоду побудувати баланс активів і пасивів на кінець періоду.

Вироблені нефінансові активи

1315

Невироблені нефінансові активи

20

Фінансові активи

800

Фінансові зобов’язання

190

Валове нагромадження основного капіталу

45

Споживання основного капіталу

10

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

2

Чисте придбання цінностей

2,5

Чисте придбання фінансових активів

120

Чисте прийняття фінансових зобов’язань

10

Визначити величину чистої вартості власного капіталу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.