лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Слід розрахувати:
1) індекси фізичного обсягу продукції, розрахованих:
а) до попереднього періоду;
б) до відповідного періоду минулого року;
2) індекси цін, розрахованих:
а) до попереднього періоду;
б) до відповідного періоду минулого року;
3) зробити пряму оцінку квартальних даних у середніх цінах базисного року.
Відповідь: індекси фізичного обсягу продукції: а) 75 %, б) 38 %.
індекси цін а) 133%, 1000%.

Задача 5. Маємо такі умовні дані
МІСЯЧНІ ІНДЕКСИ ЦІН І і ІІ року ДО ЦІН БАЗИСНОГО РОКУ (= 100)

 

І рік

ІІ рік

Січень

150

1500

Лютий

100

2000

Березень

333

2500

Квітень

400

2000

Травень

333

2800

Червень

500

2857

Липень

667

2500

Серпень

933

3500

Вересень

1300

3000

Жовтень

1000

3750

Листопад

1000

3750

Грудень

2333

5000

Потрібно розрахувати:
1) середній індекс цін першого року до цін грудня базисного року;
2) квартальні індекси цін до середніх цін першого року;
3) квартальні індекси цін відносно середніх цін першого року на підставі квартальних індексів цін;
4) середній індекс цін першого року відносно цін 4-го кварталу базисного року.
Відповідь: 754, 775.
Задача 6. Маємо такі дані по Україні за 1996—2001 роки, які характеризують чинники формування обсягу валового внутрішнього продукту.
ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В УКРАЇНІ
ЗА 1996—2001 РОКИ


Символ

Показник

Роки

1996

1997

1998

1999

2000

2001

х1

Обсяг промислового виробництва (у фактичних цінах), млрд грн

73,3

75,1

82,9

107,5

144,5

188,6

х2

Обсяг сільськогосподарської продук­ції (у фактичних цінах), млрд грн

28,6

30,032

32,800

37,7

52,6

65,1

х3

Роздрібний товаро­оборот (у фактич­них цінах), млрд грн

17,3

18,9

19,3

22,2

28,8

34,4

х4

Експорт, млрд грн

34,943

35,372

40,172

62,782

98,468

106,368

х5

Імпорт, млрд грн

34,395

34,441

39,437

53,282

82,147

90,789

х6

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн

126

143

153

178

230

311

х7

Продуктивність праці працівників, зайнятих у всіх сферах економічної діяльності, грн

3514

4131

4601

5984

7984,507

9662

х8

Податки, за виклю­ченням субсидій на продукти (у фактичних цінах), млн грн

9430

12298

15625

21977

25808

23671

у

Валовий внутріш­ній продукт (ВВП; у фактичних цінах), млн грн

81519

93365

102593

130442

170070

201927

Побудувати модель ВВП методом багатофакторного регресив­ного аналізу.
Розрахувати прогнозні значення рівнів ВВП та його факторів на 2002, 2003 роки.
Відповідь: ВВП в 2002 р. — 232366 млн грн.
Задача 7. Маємо такі дані:
МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ ВВП
НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ ЗА 1993 рік


Країни

Обсяг (PPPs)
(Австрія = = 100)

Значення обмінного курсу (Австрія = = 100)

Країни

Обсяг (PPPs)
(Австрія = = 100)

Значення обмінного курсу
(Австрія = = 100)

 1. Люксембург

143

138

21. Іспанія

69

54

 1. США

127

107

22. Португалія

61

38

 1. Швейцарія

120

146

23. Греція

56

38

 1. Японія

106

148

24. Туреччина

28

13

 1. Бельгія

103

92

 

 

 

 1. Канада

102

83

25. Словенія

48

28

 1. Данія

101

114

26. Чехія

44

13

 1. Австрія

100

100

27. Угорщина

31

16

 1. Норвегія

100

105

28. Словаччина

30

9

 1. Франція

98

96

29. Російсь­ка Федерація

26

6

 1. Ісландія

98

101

30. Білорусь

26

2

 1. ФРН

97

103

31. Польща

24

10

 1. Нідерланди

93

89

32. Болгарія

22

6

 1. Італія

92

75

33. Хорватія

20

11

 1. Австралія

91

70

34. Естонія

20

5

 1. Велика Британія

88

71

35. Литва

19

3

 1. Швеція

88

93

36. Румунія

19

5

 1. Фінляндія

81

73

37. Україна

17

3

 1. Нова Зеландія

81

55

38. Латвія

16

4

 1. Ірландія

73

58

39. Молдова

11

1

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.