лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Визначте:
1) обсяг валового випуску в порівнянних цінах попереднього року за 1998 рік;
2) індекс фізичного обсягу валового випуску відносно до попереднього року за 1998 рік.
Розв’язання
1) Валовий випуск 1998 року у порівнянних цінах поперед­нього року (1997 р.) =
=
2) Індекс фізичного обсягу =
=== 0,97.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
А. Валовий прибуток / змішаний доход для економіки в цілому розраховується шляхом.
1. Віднімання з ВВП вартості оплати праці найманих працівників, інших податків на виробництво та додаванням інших субсидій на виробництво.
2. Віднімання з ВВП вартості оплати праці найманих працівників, податків на виробництво та імпорт і додаванням інших субсидій на виробництво та імпорт.
3. Віднімання з ВВП вартості оплати праці найманих працівників, субсидій на виробництво та імпорт та додаванням податків на виробництво та імпорт.
Б. Сума валової доданої вартості всіх секторів економіки та чистих податків на продукти є:
1. Валовим національним доходом.
2. Валовим наявним доходом.
3. Валовим внутрішнім продуктом.
4. Сальдо первинних доходів.
В. Якщо просумувати сальдо первинних доходів усіх секторів економіки, враховуючи розрахунки з «іншим світом», та відняти споживання основного капіталу, то отримаємо:
1. Валовий національний доход.
2. Валовий наявний доход.
3. Чистий національний доход.
4. Чистий наявний доход.
Г. ВВП за виробничим методом розраховується шляхом:
1. Віднімання з валового випуску всіх секторів економіки проміжного споживання та чистих податків на виробництво й імпорт.
2. Віднімання з валового випуску всіх секторів економіки проміжного споживання та додавання чистих податків на продукти й імпорт.
3. Віднімання з валового випуску всіх секторів економіки проміжного споживання та додавання чистих податків на виробництво й імпорт.
4. Віднімання з валового випуску сальдо первинних доходів.
Ґ. ЧВП за виробничим методом розраховується шляхом:
1. Віднімання з валового випуску всіх секторів економіки проміжного споживання, споживання основного капіталу та додавання чистих податків на продукти та імпорт.
2. Віднімання з валового випуску всіх секторів економіки проміжного споживання, чистих податків на продукти та імпорт і додавання споживання основного капіталу.
3. Віднімання з валового випуску сальдо первинних доходів та споживання основного капіталу.
Д. ВВП розподільчим методом розраховується як:
1. Сума оплати праці найманих працівників, валового прибутку / змішаного доходу та чистих податків на виробництво й імпорт.
2. Сума оплати праці найманих працівників, валового прибутку / змішаного доходу, податків на виробництво та імпорт і субсидій на виробництво й імпорт.
3. Сума витрат на кінцеве споживання в цілому по економіці, валового нагромадження та чистого експорту.
Е. ВВП методом кінцевого використання розраховується як:
1. Сума оплати праці найманих працівників, валового прибутку / змішаного доходу і чистих податків на виробництво та імпорт.
2. Сума витрат на кінцеве споживання в цілому по економіці, валового нагромадження та чистого експорту товарів і послуг.
3. Сума витрат на кінцеве споживання в цілому по економіці, валового нагромадження, експорту та імпорту товарів і послуг.
Є. Валовий національний доход розраховується як:
1. Сума ВВП, сальдо первинних доходів та сальдо поточних трансфертів, отриманих від «іншого світу» / переданих «іншому світові».
2. Сума ВВП та сальдо поточних трансфертів, отриманих від «іншого світу» / переданих «іншому світові».
3. Сума ВВП та сальдо первинних доходів, отриманих від «іншого світу» / переданих «іншому світові».
Ж. Валовий наявний доход розраховується як:
1. Сума ВВП та сальдо поточних трансфертів, отриманих від «іншого світу» / переданих «іншому світові».
2. Сума валового національного доходу та сальдо поточних трансфертів, отриманих від «іншого світу» / переданих «іншому світові».
3. Різниця валового національного доходу та сальдо поточних трансфертів, отриманих від «іншого світу» / переданих «іншому світові».
З. ВВП за виробничим методом — це:
1. Сума валової доданої вартості всіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти.
2. Частина доданої вартості, що залишається у виробника після вирахування витрат, пов’язаних з оплатою праці найманих працівників та чистих податків на виробництво та імпорт.
3. Доходи, що отримують інституційні одиниці від участі у виробництві та від власності.
4. Доход, який спрямовується на кінцеве споживання та заощадження.
5. Сума витрат усіх секторів економіки на кінцеве споживання, валове нагромадження та чистого експорту.
6. Частина наявного доходу, яку не витрачено на кінцеве споживання.
7. Сума витрат на валове нагромадження основного капіталу, приросту матеріальних оборотних коштів та чистого придбання цінностей.
И. ВВП за методом кінцевого використання — це:
1. Сума валової доданої вартості всіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти.
2. Частина доданої вартості, що залишається у виробника після вирахування витрат, пов’язаних з оплатою праці найманих працівників та чистих податків на виробництво та імпорт.
3. Доходи, що отримують інституційні одиниці від участі у виробництві та від власності.
4. Дохід, який спрямовується на кінцеве споживання та заощадження.
5. Сума витрат усіх секторів економіки на кінцеве споживання, валове нагромадження та чистого експорту.
6. Частина наявного доходу, не витрачена на кінцеве споживання.
7. Сума витрат на валове нагромадження основного капіталу, приросту матеріальних оборотних коштів і чистого придбання цінностей.
І. Валовий прибуток / змішаний доход — це:
1. Сума валової доданої вартості всіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти.
2. Частина доданої вартості, що залишається у виробника після вирахування витрат, пов’язаних з оплатою праці найманих працівників і чистих податків на виробництво та імпорт.
3. Доходи, що отримують інституційні одиниці від участі у виробництві та від власності.
4. Доход, який спрямовується на кінцеве споживання та заощадження.
5. Сума витрат усіх секторів економіки на кінцеве споживання, валове нагромадження та чистого експорту.
6. Частина наявного доходу, не витрачена на кінцеве споживання.
7. Сума витрат на валове нагромадження основного капіталу, приросту матеріальних оборотних коштів і чистого придбання цінностей.
Ї. Сальдо первинних доходів — це:
1. Сума валової доданої вартості всіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти.
2. Частина доданої вартості, що залишається у виробника після вирахування витрат, пов’язаних з оплатою праці найманих працівників та чистих податків на виробництво та імпорт.
3. Доходи, що отримують інституційні одиниці від участі у виробництві та від власності.
4. Доход, який спрямовується на кінцеве споживання та заощадження.
5. Сума витрат усіх секторів економіки на кінцеве споживання, валове нагромадження та чистого експорту.
6. Частина наявного доходу, яку не витрачено на кінцеве споживання.
7. Сума витрат на валове нагромадження основного капіталу, приросту матеріальних оборотних коштів та чистого придбання цінностей.
Й. Наявний доход — це:
1. Сума валової доданої вартості всіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти.
2. Частина доданої вартості, що залишається у виробника після вирахування витрат, пов’язаних з оплатою праці найманих працівників і чистих податків на виробництво та імпорт.
3. Доходи, що отримують інституційні одиниці від участі у виробництві та від власності.
4. Доход, який спрямовується на кінцеве споживання та заощадження.
5. Сума витрат всіх секторів економіки на кінцеве споживання, валове нагромадження та чистого експорту.
6. Частина наявного доходу, не витрачена на кінцеве споживання.
7. Сума витрат на валове нагромадження основного капіталу, приросту матеріальних оборотних коштів і чистого придбання цінностей.
К. Заощадження — це:
1. Сума валової доданої вартості всіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти.
2. Частина доданої вартості, що залишається у виробника після вирахування витрат, пов’язаних з оплатою праці найманих працівників та чистих податків на виробництво та імпорт.
3. Доходи, що отримують інституційні одиниці від участі у виробництві та від власності.
4. Доход, який спрямовується на кінцеве споживання та заощадження.
5. Сума витрат усіх секторів економіки на кінцеве споживання, валове нагромадження та чистого експорту.
6. Частина наявного доходу, не витрачена на кінцеве споживання.
7. Сума витрат на валове нагромадження основного капіталу, приросту матеріальних оборотних коштів і чистого придбання цінностей.
Л. Валове нагромадження — це:
1. Сума валової доданої вартості всіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти.
2. Частина доданої вартості, що залишається у виробника після вирахування витрат, пов’язаних з оплатою праці найманих працівників та чистих податків на виробництво та імпорт.
3. Доходи, що отримують інституційні одиниці від участі у виробництві та від власності.
4. Доход, який спрямовується на кінцеве споживання та заощадження.
5. Сума витрат усіх секторів економіки на кінцеве споживання, валове нагромадження та чистого експорту.
6. Частина наявного доходу, не витрачену на кінцеве споживання.
7. Сума витрат на валове нагромадження основного капіталу, приросту матеріальних оборотних коштів і чистого придбання цінностей.
Тема 9. Використання даних СНР
у макроекономічному аналізі та
моделюванні
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
У світовій практиці СНР розглядають як балансовий метод комплексного аналізу економіки. Метою аналізу СНР є характеристика найзагальніших закономірностей, взаємозв’язків і пропорцій в економічному розвитку країни, виявлення основних тен­денцій розвитку економічних процесів, що відображуються на окремих рахунках.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.