лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розв’язання
Розрахуємо основні показники для побудови рахунку вторинного розподілу доходу:
Поточні трансферти:

 • отримані:

сектор «Нефінансові корпорації» = 569 + 158 + 221 = 948,
сектор «Домашні господарства» = 1396 + 224 + 12107 +
+ 179 = 13906;

 • передані:

сектор «Нефінансові корпорації» = 7856 + 569 + 733 + 183 = = 9341,
сектор «Домашні господарства» = 3330 + 134 + 28 + 10849 + + 1396 + 1074 + 2148 + 107 = 19066;
Сальдо поточних трансфертів = Поточні трансферти, отримані – Поточні трансферти, передані:
сектор «Нефінансові корпорації» = 948 – 9341 = – 8393,
сектор «Фінансові корпорації» = 268 – 797 = – 529,
сектор «Загального державного управління» = 27208 – 13079 = = 14129,
сектор «Домашні господарства» = 13906 – 19066 = – 5160,
сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства» = 2678 – 46 = 2632;
національна економіка = 45008 – 42329 = 2890 – 211 = + 2679;
Валовий наявний доход = Сальдо первинних доходів + Сальдо поточних трансфертів:
сектор «Нефінансові корпорації» = 12968 – 8393 = 4575,
сектор «Фінансові корпорації» = 2826 – 529 = 2297,
сектор «Загального державного управління» = 19416 + 14129 = = 33545,
сектор «Домашні господарства» = 64798 – 5160 = 59638,
сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства» = 516 + 2632 = 3148.
Національна економіка = Валовий наявний доход = ? валового наявного доходу всіх секторів економіки = 4575 + 2297 + 33545 + 59638 + 3148 = = 103203, або = Валовий національний дохід + сальдо поточних трансфертів = 100524 + 2679 = 103203.
Рахунок вторинного розподілу доходу для секторів та національної економіки наведений у табл. 4.5.
5. За даними завдання № 1, № 2, № 3, № 4 та додатковою інформацією по Україні за 1998 рік побудувати рахунок перерозподілу доходу у натуральній формі (млн грн):

 • соціальні трансферти в натуральній формі, одержані сектором «Домашні господарства», — 16455, у тому числі передані державними закладами — 13329,
 • передані некомерційними організаціями, що обслуговують домашні господарства — 3126.

Визначте валовий скоригований наявний доход для секторів «Загального державного управління», «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства», «Домашні господарства» та економіки в цілому.
Розв’язання
Валовий скоригований наявний доход:
сектор «Загального державного управління» = Валовий наявний доход – Соціальні трансферти в натуральній формі, передані =
33545 – 13329 = 20216,
сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства» = 3148 – 3126 = 22,
сектор «Домашні господарства» = Валовий наявний доход + + Соціальні трансферти в натуральний формі, отримані = = 59638 + 13329 + 3126 = 59638 + 16455 = 76093.
Рахунок перерозподілу доходу в натуральній формі (табл. 4.6) доцільно будувати лише для секторів, що беруть участь у перерозподілі доходів у натуральній формі: «Загального державного управління», «Некомерційні організації, що обслуговують домаш­ні господарства» та «Домашні господарства». Для економіки в цілому, в результаті відповідних перерозподільних процесів між секторами, валовий наявний доход дорівнює валовому скоригованому наявному доходу.
6. За даними завдання № 1, № 2, № 3, № 4 та додатковою інформацією по Україні за 1998 рік побудувати рахунок використання наявного доходу (млн грн):

 • сектор «Загального державного управління»:
 • витрати на кінцеве споживання (витрати підприємств та організацій, що надають населенню безоплатні послуги у сфері освіті, охорони здоров’я, культури, витрати на оборону, загальне державне управління, науку, витрати організацій, що надають послуги сільському господарству) — 22120,
 • споживання основного капіталу — 2825.
 • сектор «Домашні господарства»:
 • витрати на закупівлю споживчих товарів та послуг на економічній території країни та за її межами — 48444,
 • кінцеве споживання товарів та послуг за рахунок доходів, отриманих у натуральній формі — 701,
 • споживання товарів та послуг, вироблених для власного кін­цевого споживання домашніми господарствами, — 9178; у тому числі житлові послуги, вироблені для власного споживання господарями помешкань, — 7509, сільськогосподарська продукція, вироблена у селянських (фермерських) господарствах та власному підсобному господарстві населення, — 1669;
 • споживання основного капіталу — 279;
 • сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домаш­ні господарства»:
 • витрати на кінцеве споживання (витрати на споживчі товари та послуги, що надаються домашнім господарствам безоплатно або за цінами, які не мають економічного значення) — 3126,
 • споживання основного капіталу — 509;
 • для економіки в цілому: споживання основного капіталу — 19281, у тому числі в секторах «Нефінансові корпорації» — 15490, «Фінансові корпорації» — 178.

Визначте:

 • витрати на кінцеве споживання для сектора «Домашні господарства» та національної економіки;
 • валове заощадження для секторів «Нефінансові корпорації», «Домашні господарства» та національної економіки;
 • чисте заощадження для секторів «Нефінансові корпорації», «Домашні господарства» та національної економіки.

Розв’язання
Розрахуємо відповідні показники:
Витрати на кінцеве споживання:
сектор «Домашні господарства» = 48444 + 701 + 9178 =
= 58323;
національна економіка = ? Витрат на кінцеве споживання всіх секторів економіки («Загального державного управління», «Домашні господарства», «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства») = 22120 + 58323 + 3126 =
= 83569;
сектори «Нефінансові корпорації» та «Фінансові корпорації» не мають кінцевого споживання.
Валове заощадження = Валовий наявний доход – Витрати на кінцеве споживання:
сектор «Загального державного управління» = 33545 – 22120 = = 11425,
сектор «Домашні господарства» = 59638 – 58323 = 1315,
сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства» = 3148 – 3126 = 22,
сектор «Нефінансові корпорації» = валове заощадження = = валовий наявий доход = 4575,
сектор «Фінансові корпорації» = валове заощадження = валовий наявний доход = 2297,
національна економіка = ? валового заощадження всіх секторів економіки = 4575 + 2297 + 11425 + 1315 + 22 = 19634 або = = Валовий наявний доход – Кінцеві споживчі витрати = 103203 – 83569 = 19634.
Чисте заощадження = Валове заощадження – Споживання основного капіталу:
сектор «Нефінансові корпорації» = 4575 – 15490 = – 10915,
сектор «Фінансові корпорації» = 2297 – 178 = 2119,
сектор «Загального державного управління» = 11425 – 2825 = = 8600,
сектор «Домашні господарства» = 1315 – 279 = 1036,
сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства» = 22 – 509 = – 487,
національна економіка = 19634 – 19281 = 353.
Рахунок використання наявного доходу для секторів та економіки в цілому наведений у табл. 4.7.
7. За даними завдання № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 та додатковою інформацією побудувати рахунок використання скоригованого наявного доходу (млн грн):

 • у секторі «Загального державного управління» витрати на фактичне кінцеве споживання: колективні — 8791, операції з військовою технікою, що перебувала у використанні, — 0;
 • у секторі «Домашні господарства»: витрати на фактичне кін­цеве споживання (індивідуальне) — 74778.

Визначте:

  • фактичне кінцеве споживання для секторів «Загального державного управління», «Домашні господарства», «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства» та національної економіки;
  • валове заощадження для секторів «Загального державного управління», «Домашні господарства» та національної економіки.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.