лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Відповідь: 92456; 129835.
14. За наведеними даними по Україні за 1999 рік побудувати рахунок використання наявного доходу для секторів «Фінансові корпорації» та «Домашні господарства» (млн грн):
Сектор «Загального державного управління»:

 • витрати на кінцеве споживання (витрати підприємств та організацій, що надають населенню безоплатні послуги у сфері освіті, охорони здоров’я, культури, витрати на оборону, загальне державне управління, науку, витрати організацій, що надають послуги сільському господарству) — 25866;
 • споживання основного капіталу — 3297;
 • валовий наявний доход — 37910.

Сектор «Домашні господарства»:

 • витрати на закупівлю споживчих товарів та послуг на економічній території країни та за її межами — 59231;
 • кінцеве споживання товарів та послуг за рахунок доходів, отриманих у натуральній формі — 857;
 • споживання товарів та послуг, вироблених для власного кін­цевого споживання домашніми господарствами, — 11222; у тому числі, житлові послуги, вироблені для власного споживання господарями помешкань — 9182, сільськогосподарська продукція, вироблена в селянських (фермерських) господарствах та у власному підсобному господарстві населення — 2040;
 • споживання основного капіталу — 404;
 • валовий наявний доход — 72702.

Сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства»:

 • витрати на кінцеве споживання (витрати на споживчі товари та послуги, що надаються домашнім господарствам безоплатно чи за цінами, що не мають економічного значення) — 3305;
 • споживання основного капіталу — 541;
 • валовий наявний доход — 3312.

Сектор «Нефінансові корпорації»: валовий наявний доход — 12673; споживання основного капіталу — 18740.
Сектор «Фінансові корпорації»: валовий наявний доход — 3238; споживання основного капіталу — 248.
Визначте:

 • витрати на кінцеве споживання для сектора «Домашні господарства» та національної економіки;
 • валове заощадження для секторів «Нефінансові корпорації», «Домашні господарства» та національної економіки;
 • чисте заощадження для секторів «Нефінансові корпорації», «Домашні господарства».

Відповідь: 2) 1392.
15. За наведеними даними та результатами попереднього завдання побудувати рахунок використання наявного доходу для економіки в цілому (млн грн), якщо споживання основного капіталу — 23230.
Визначте:

 • валовий наявний доход;
 • витрати на кінцеве споживання;
 • валове заощадження;
 • чисте заощадження.

Відповідь: 3) 29354.
16. За даними по Україні за 1999 рік побудувати рахунок використання скоригованого наявного доходу (млн грн) для секторів «Загального державного управління», «Домашні господарства» та для національної економіки:

 • для сектора «Загального державного управління»: валовий скоригований наявний доход — 21461, витрати на фактичне кінцеве споживання: колективні — 12224, операції з військовою технікою, що перебувала у використанні — 2807;
 • для сектора «Домашні господарства»: валовий скоригований наявний дохід — 92456, витрати на фактичне кінцеве споживання (індивідуальне) — 91064;
 • для національної економіки: валовий скоригований наявний дохід — 129835.

Визначте:
1) фактичне кінцеве споживання для секторів «Загального державного управління», «Домашні господарства» та національної економіки;
2) валове заощадження для секторів «Загального державного управління», «Домашні господарства» та національної економіки.
Відповідь: 1) 100481; 2) 29354.
17. За умовними даними для підприємств сектора «Нефінансові корпорації»:
І. Доходи (надходження):


1. Виручка від реалізації,

220,0

у томі числі податок на додані вартість

40,0

2. Надходження від продажу основного капіталу

3,0

3. Отримані відсотки за вкладами

2,5

4. Надходження підприємству — страхувальнику від страхувача у вигляді страхового відшкодування

2,0

5. Отримані штрафи

1,0

6. Надходження з державного бюджету:

 

— відшкодування збитків виробника за реалізацію продукції за цінами, нижчими від власних витрат

2,0

— державні компенсації у зв’язку з використанням праці інвалідів

1,2

— інвестиційні дотації (бюджетне фінансування капіталовкладень)

12,0

ІІ. Витрати (виплати)

 

1. Вартість матеріалів, палива, енергії,

150

у тому числі ПДВ

15

2. Основна заробітна плата

30

3. Відрахування до фондів соціального страхування

6

4. Витрати на відрядження,

3,5

у томі числі оплата проїзду та проживання в готелі

2

5. Орендна плата:

 

— за землю

3

— за машини, обладнання, транспортні засоби

1,8

6. Витрати на рекламу

3

7. Оплата послуг банків

0,6

8. Оплата послуг страхових компаній

0,6

9. Виплачені відсотки за кредити

10

10. Оплата підприємствам страхування (страхова премія страхувача) на користь працівників

3

11. Податок із власників будинків

4

12. Податок із власників транспортних засобів

3

13. Імпортне мито

3,5

14. Експортне мито

2

15. Відрахування до державного бюджету за користування природними ресурсами (лісний дохід, плата за воду та ін.)

3

16. Сплачені штрафи :

 

 • до державного бюджету

0,5

 • іншим організаціям

1,2

16. Дотації на харчування працівників

1,8

17. Оплата путівок до будинків відпочинку, санаторіїв

1

18. Плата за навчання працівників підприємств у навчальних закладах

0,3

19. Амортизаційні відрахування

8

ІІІ. Використання прибутку та інших джерел фінансування

 

1. Податок на прибуток

6

2. Премії, виплачені працівникам

4

3. Виплата дивідендів працівникам

1,5

4. Доплата до пенсії колишнім працівникам підприємств

0,7

5. Утримання соціально-культурних об’єктів, що перебувають на балансі підприємств (житло, клуби, будинки відпочинку, туристичні та спортивні бази, дитячі та підліткові оздоровчі табори тощо)

6

6. Капітальне будівництво

5

7. Придбання патентів і ліцензій:

 

 • чиста вартість патентів та ліцензій

0,5

 • витрати на придбання патентів та ліцензій

0,1

ІV. Безоплатна передача майна

2,5

V. Наявність матеріальних оборотних коштів

 

1. Виробничі запаси:

 

 • на початок періоду

10

 • на кінець періоду

14

2. Незавершене виробництво:

 

 • на початок періоду

5

 • на кінець періоду

4

3. Запаси готової, проте нереалізованої продукції:

 

 • на початок періоду

25

 • на кінець періоду

30

Визначте такі показники для сектора «Нефінанасові корпорації»:

 • випуск в основних цінах та цінах виробників;
 • проміжне споживання;
 • валову та чисту додану вартість;
 • оплату праці найманих працівників;
 • податки та субсидії (всього, у тому числі на продукти та інші податки і субсидії на виробництво);
 • доходи від власності, отримані та виплачені;
 • поточні трансферти, передані та отримані;
 • капітальні трансферти;
 • валове і чисте заощадження, у тому числі валове та чисте нагромадження основного капіталу, зміну запасів матеріальних оборотних коштів.

Побудуйте рахунки виробництва, утворення доходу, розподілу первинного доходу, використання доходу, капіталу.
18. Маємо умовні дані для інституційних одиниць сектора «Фінансові корпорації» за рік (млн грн):

І. Доходи

Банки

Страхові компанії

1. Відсотки за надані кредити:

 

 

 • підприємствам

 • іншим банкам

20

 • Міністерству фінансів

65

 • населенню

20

2. Доходи (комісійні) за надання послуг:

 

 

 • підприємствам

22

 • населенню

5

3. Страхові премії:

 

 

 • від підприємств

95

 • населенню

160

з них:

 

 

 • зі страхування життя

120

 • за іншими видами страхування

35

4. Доходи від інвестування:

 

 

 • власних коштів банків

37

 • резервів страхових компаній зі страхування життя

18

ІІ. Витрати

 

 

1. Відсотки, сплачені за:

 

 

 • вкладами підприємств

150

 • рахунками підприємств

40

 • рахунками страхових компаній

19

 • кредитами інших банків

17

2. Страхові відшкодування, що сплачені:

 

 

 • підприємствам

90

 • населенню

150

з них:

 

 

 • зі страхування життя

130

 • за іншими видами страхування

20

3. Основна заробітна плата

140

30

4. Обов’язкові відрахування на соціальне страхування

45

24

5. Витрати на виготовлення грошей, цінних паперів

25

6. Витрати на перевезення цінностей

14

7. Поштові витрати

15

8

8. Оплата послуг з обробки інформації

12

9. Витрати на рекламу

13

10

10. Витрати на охорону

16

5

11. Утримання та поточний ремонт будівель

27

9

12. Капітальний ремонт будівель

20

4

13. Плата за ліцензію

19

6

14. Податок із власників будинків

15

5

15. Витрати на оренду будівель

10

4

16. Податок на доходи

72

16

17. Амортизаційні відрахування

70

14

18. Премії працівникам

54

11

19. Дотації на харчування працівників

14

5

20. Оплата путівок на відпочинок

16

6

21. Плата за навчання працівників у навчальних закладах

8

1

22. Капітальне будівництво

52

5

23. Придбання обладнання та транспортних засобів

92

17

24. Покупка золота комерційними банками

36

25. Приріст технічних резервів страхування (належить до страхування життя)

23

26. Пожертвування благодійним організаціям

22

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.