лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківське право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

Вступ................................................ 3
І. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»....... 5
1.1 Розподіл навчального часу за темами дисципліни....... 5
1.2 Зміст дисципліни за темами........................ 6
ІІ. НАВЧАЛЬНО –– МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДО ТЕМ КУРСУ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО».................. 10
Тема 1. Банківське право України: предмет, методи,
принципи та джерела
.............................. 10
1.1 Методичні вказівки до вивчення теми............... 10
1.2 План семінарського заняття....................... 11
1.3. Термінологічний словник........................ 12
1.4. Навчальні завдання............................. 12
1.5. Завдання для перевірки знань..................... 14
Тема 2. Національний банк України як центральний
банк та особливий орган державного управління;
його правовий статус і компетенція
.................. 15
2.1. Методичні вказівки до вивчення теми............... 15
2.2. План семінарського заняття....................... 16
2.3. Термінологічний словник........................ 16
2.4. Навчальні завдання............................. 17
2.5. Завдання для перевірки знань..................... 21
Тема 3. Правові засади банківського регулювання
та банківського нагляду
........................... 21
3.1. Методичні вказівки до вивчення теми............... 21
3.2. План семінарського заняття....................... 24
3.3. Термінологічний словник........................ 25
3.4. Навчальні завдання............................. 25
3.5. Завдання для перевірки знань..................... 29
Тема 4. Правові засади організації та діяльності банків,
їхніх філій, представництв і об’єднань
................ 29
4.1. Методичні вказівки до вивчення теми............... 29
4.2. План семінарського заняття....................... 30
4.3. Термінологічний словник........................ 31
4.4. Навчальні завдання............................. 32
4.5. Завдання для перевірки знань..................... 36
Тема 5. Правове регулювання депозитних операцій банків.... 37
5.1. Методичні вказівки до вивчення теми............... 37
5.2. План семінарського заняття....................... 37
5.3. Термінологічний словник........................ 38
5.4. Навчальні завдання............................. 39
5.5. Завдання для перевірки знань..................... 41
Тема 6. Правове регулювання кредитних операцій банків..... 41
6.1. Методичні вказівки до вивчення теми............... 41
6.2. План семінарського заняття....................... 42
6.3. Термінологічний словник........................ 43
6.4. Навчальні завдання............................. 43
6.5. Завдання для перевірки знань..................... 45
Тема 7. Правові засади відкриття та ведення банківських розрахунків  45
7.1. Методичні вказівки до вивчення теми............... 45
7.2. План семінарського заняття....................... 47
7.3. Термінологічний словник........................ 48
7.4. Навчальні завдання............................. 48
7.5. Завдання для перевірки знань..................... 51
Тема 8. Правові засади здійснення банками розрахункових операцій    52
8.1. Методичні вказівки до вивчення теми............... 52
8.2. План семінарського заняття....................... 54
8.3. Термінологічний словник........................ 55
8.4. Навчальні завдання............................. 56
8.5. Завдання для перевірки знань..................... 59
Тема 9. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю      59
9.1. Методичні вказівки до вивчення теми............... 59
9.2. План семінарського заняття....................... 61
9.3. Термінологічний словник........................ 62
9.4. Навчальні завдання............................. 63
9.5. Завдання для перевірки знань..................... 70
ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОКОВО-МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ
......................................... 71
ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.......... 76

Рекомендована література............................... 78

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.