лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківське право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.2. План семінарського заняття

 1. Місце банків у структурі банківської системи в Україні.
 2. Порядок створення, державної реєстрації, ліцензування діяль­ності та реорганізації банків.
 3. Філії та представництва банку та їхній правовий статус.
 4. Банківські об’єднання, їх види, порядок створення та державної реєстрації.
 5. Зміст банківської діяльності та обмеження щодо неї.
 6. Права клієнтів. Поняття «банківська таємниця», форми її збереження та підстави для її розкриття.
 7. Зобов’язання банків із запобігання використанню банків­
  ської системи з метою легалізації грошей.

Література

  • Конституція України від 28 06. 1999 р.
  • Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 (чинний з 01.01.2004 р.)
  • Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (чинний з 01.01.2004 р.)
  • Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.
  • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 06.02.2003 р.
  • Закон України «Про господарські товариства» від 10.09.1991 р.
  • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р.
  • Закон України. «Про Національний банк України» (зі змінами та доповненнями). від 20.05.1999 р.
  • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07 2001 р.
  • Закон України. «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991 р
  • Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 р. № 368.
  • Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківської ліцензії, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» від 17.07.2001 р. № 275.
  • Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам» від 16.08.2001 р. № 344.
  • Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань» від 31.08.2001 р. № 377.
  • Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок створення і реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень» від 31.08.2001 р. № 375.
  • Біленчук П. Д., Диннік О. Г., Лютий І. О., Скороход О. В. Банківське право: українське та європейське / За ред. П. Д. Біленчука. — К., 1999.
  • Викторов И., Миронов  В. Законность в кредитно-банковской сфере // Законность. — 1997. — № 11.
  • Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
  • Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. — К.: Либра, 1994.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.