лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 


ПРОГРАМА КУРСУ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

 

 

Тема 1. Поняття та система права
соціального забезпечення

Загальне поняття про соціальне забезпечення. Визначення понять «соціальне забезпечення», «соціальний захист», «соціальна допомога», «соціальні ризики».
Історія розвитку інституту соціального забезпечення. Конституційні засади права на соціальне забезпечення в Україні.
Організаційно-правові форми соціального забезпечення. Державне соціальне страхування. Соціальне забезпечення за рахунок прямих асигнувань із державного бюджету. Адресна соціальна допомога. Надання соціальних послуг як організаційно-правова форма соціального забезпечення. Благодійні фонди та громадські організації.
Види соціального забезпечення. Пенсії, їх класифікація за специфікою подій, характером суспільно корисної діяльності. Виплати по соціальному забезпеченню. Їх мета. Пенсійний фонд: його призначення і діяльність.
Право соціального забезпечення як галузь права і як правова наука. Предмет права соціального забезпечення як галузі права. Соціально-забезпечувальні відносини як предмет права соціального забезпечення.
Метод права соціального забезпечення. Імперативний порядок встановлення підстав, умов і порядку надання соціального забезпечення. Дозвіл як спосіб регулювання. Поєднання страхового методу і методу державного соціального подання. Заявочний спосіб одержання конкретного виду соціального забезпечення.
Система права соціального забезпечення. Співвідношення пра­ва соціального забезпечення з іншими галузями права України.
Поняття і види принципів права соціального забезпечення. Загальний характер соціального забезпечення. Всебічність і різноманітність видів соціального забезпечення. Соціальне забезпечення за рахунок державних і громадських коштів. Принципи права загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Поняття і класифікація джерел права соціального забезпечення. Загальна характеристика джерел права соціального забезпечення: закони та укази. Підзаконні нормативно-правові акти.
Акти соціального партнерства — генеральна угода, галузеві та регіональні колективні угоди, колективні договори підприємств.
Міжнародні правові акти як джерела права соціального забезпечення в Україні. Гармонізація законодавства України з міжнародним у галузі соціального забезпечення.
Тема 2. Принципи та джерела права
соціального забезпечення.
Правовідносини із соціального забезпечення
Загальна характеристика і види правовідносин із соціального забезпечення. Соціальні ризики як підстава соціально-забезпечу­вальних відносин. Особливості юридичних фактів і порядку їх встановлення у сфері соціального забезпечення.
Поняття і склад суб’єктів. Правосуб’єктність фізичних осіб у сфері соціального забезпечення. Поняття і види об’єктів права соціального забезпечення. Зміст соціально-забезпечувальних відносин: загальна характеристика.
Пенсійні правовідносини. Правовідносини із забезпечення допомогами. Правовідносини з надання громадянам послуг та натуральних видів соціального забезпечення. Процедурні і процесуальні правовідносини.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.