лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

Нормативно-правові акти

  • Конституція України від 28.06.1996 р.
  • Закон України «Про встановлення мінімальної заробітної плати на 2003 рік» від 26.06.2002 р.
  • Закон України «Про Державний бюджет на 2004 рік» від 27 листо­пада 2003 р. № 1344-IV // Урядовий кур’єр. — 2003. — 3 груд. — № 228.
  • Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 р. № 2017-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2000. — 7 листоп. — № 206.
  • Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІI // ВВР. — 1992. — № 3. — Ст. 10.
  • Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне  страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-ІV // Голос України. — 2003. — 22 серп. — № 157 (3157).
  • Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-ХІІ // ВВР. — 1993. — № 45. — Ст. 425.
  • Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» від 9 квітня 1992 р. № 2262-12 //ВВР. — 1992. — № 29. — Ст. 399.
  • Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослуж­бовців і членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ // ВВР. — 1992. — № 15. — Ст. 191.
  • Закон України «Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист» від 24.03.1998 р. № 203/98-ВР // ВВР. — 1998. — № 40-41. — Ст. 249.
  • Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІ // ВВР. — 1991. — № 16. — Ст. 200.
  • Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лю­того 1991 р. № 795-ХІ // ВВР. — 1991. — № 16. — Ст. 199.
  • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ // ВВР. — 1991. — № 21. — Ст. 252.
  • Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.93 р. № 3721-ХІІ // ВВР. — 1994. — № 4. — Ст. 18.
  • Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р. № 1977-ХІІ // ВВР. — 1992. — № 12. — Ст. 165.
  • Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 1 червня 2000 р. № 1767-ІІІ // ВВР. — 2000. — № 35. — Ст. 298.
  • «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР // ВВР. — 1998. — № 23. — Ст. 121.
  • Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ // Офіційний вісник України. — № 50. — Ст. 2146.
  • Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 22.03.2001 р. № 2334-IIІ // ВВР. — 2001. — № 20. — Ст. 102.
  • Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпече­ним сімям» від 1.06.2000 р. № 1768-ІІІ // ВВР. — 2000. — № 35. — Ст. 290.
  • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ // ВВР. — 2001. — № 14. — Ст. 71.
  • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV // ВВР. — 1999. — № 46-47. — Ст. 403.
  • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. № 1533-ІІІ // ВВР. — 2000. — № 22. — Ст. 171.
  • Закон України «Про розмір внесків на деякі види державного соціального страхування» від 11 січня 2001 р. № 2213-ІІІ // ВВР. — 2001. — № 11. — Ст. 47.
  • Закон України «Про затвердження прожиткового мінімуму на
   2002 рік» від 15 листопада 2001 р. № 2780 // ВВР. — 2002. — № 6. — Ст. 42.
  • Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потер­піли внаслідок Чорнобильської катастрофи: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 155 // Соціальний, медичний та протирадіаційний захист постраждалих в Україні внаслідок Чорнобильської катастрофи: Збірник законодавчих актів та нормативних документів. 1991—2000 роки. — К., 2001. — С. 103.
  • Положення про Пенсійний фонд України: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1994 р. № 354 // ЗП України. — 1994. — № 9. — Ст. 229.
  • Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 223 // Соціальний, медичний та протирадіаційний захист постраждалих в Україні внаслідок Чорнобильської катастрофи: Збірник законодавчих актів та нормативних документів. 1991—2000 роки. — К., 2001. — С. 145.
  • Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми: Постанова Кабінету Міністрів  України від 27 грудня 2001 р. № 1751 // ЗЗ. — 2002. — № 4. — Ст. 74.
  • Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда: Затв. постановою Кабінету Міністрів  України від 22 лютого 1992 р. № 23 // ЗП України. — 1992. — № 3. — Ст. 68.
  • Порядок видачі свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Затв. постановою Кабінету Міністрів  України від 22 серпня 2000 р. № 1306 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 34. — Ст. 1452.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.