лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

  • Загальне поняття соціального забезпечення.
  • Визначення понять «соціальне забезпечення», «соціальний захист», «соціальна допомога», «соціальні ризики».
  • Історія розвитку інституту соціального забезпечення.
  • Конституційні засади права на соціальне забезпечення в Україні.
  • Організаційно-правові форми соціального забезпечення.
  • Державне соціальне страхування.
  • Соціальне забезпечення за рахунок прямих асигнувань з державного бюджету.
  • Адресна соціальна допомога.
  • Надання соціальних послуг як організаційно-правова форма соціального забезпечення.
  • Благодійні фонди та громадські організації.
  • Види соціального забезпечення.
  • Виплати по обов’язковому державному соціальному страхуванню.
  • Державна соціальна допомога. Її мета.
  • Пенсійний фонд: його призначення і діяльність.
  • Право соціального забезпечення як галузь права і як правова наука.
  • Предмет права соціального забезпечення як галузі права.
  • Соціально-забезпечувальні відносини як предмет права соціального забезпечення.
  • Метод права соціального забезпечення.
  • Імперативний порядок встановлення підстав, умов і порядку надання соціального забезпечення.
  • Дозвіл як спосіб регулювання.
  • Поєднання страхового методу і методу державного соціаль­ного подання.
  • Заявочний спосіб одержання конкретного виду соціального забезпечення.
  • Система права соціального забезпечення.
  • Співвідношення права соціального забезпечення з іншими галузями права України.
  • Поняття і види принципів права соціального забезпечення.
  • Загальний характер соціального забезпечення.
  • Усебічність і різноманітність видів соціального забезпечення.
  • Соціальне забезпечення за рахунок державних і громадських коштів.
  • Принципи права загальнообов’язкового державного соціаль­ного страхування.
  • Поняття і класифікація джерел права соціального забезпечення.
  • Загальна характеристика джерел права соціального забезпечення: закони та укази. Підзаконні нормативно-правові  акти.
  • Акти соціального партнерства – генеральна угода, галузеві та регіональні колективні угоди, колективні договори підприємств.
  • Міжнародні правові акти як джерела права соціального забезпечення в Україні.
  • Гармонізація законодавства України з міжнародним у галузі соціального забезпечення.
  • Загальна характеристика і види правовідносин із соціального забезпечення.
  • Соціальні ризики як підстава соціально-забезпечувальних відносин.
  • Особливості юридичних фактів і порядку їх встановлення у сфері соціального забезпечення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.