лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

БЛОК (модуль) 2


ТЕМИ

Тема 5.  Обов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумов­леними народженням і похованням. Загальнообо­в’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
Тема 6.  Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Тема 7.  Організаційно-правові основи державної соціальної допомоги. Види і загальна характеристика допомог по соціальному забезпеченню.
Тема 8.  Статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Тема 9.  Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів, ветеранів праці та інших осіб похилого віку.
Контроль знань здійснюється у формі 
усних відповідей на запитання.
Питання для контролю знань

  • Збір на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’яз­ку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумов­леними народженням і похованням. Правовий статус Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
  • Соціальні допомоги та виплати з коштів Фонду у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
  • Допомоги по тимчасовій непрацездатності.
  • Допомоги по вагітності та пологах.
  • Допомога при народженні дитини.
  • Допомога на поховання.
  • Фінансування санаторно-курортного лікування й оздоровлення працюючих і членів їхніх сімей.
  • Завдання та принципи страхування від нещасного випадку і гарантії забезпечення прав застрахованих осіб.
  • Суб’єкти страхування.
  • Страховий ризик і страховий випадок відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
  • Нещасний випадок та професійне захворювання.
  • Управління страхуванням від нещасного випадку.
  • Фонд соціального страхування від нещасного випадку.
  • Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
  • Страхові виплати втраченого заробітку Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
  • Одноразова допомога потерпілому із Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
  • Виплата пенсії з інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.
  • Страхова виплата пенсії у зв’язку з утратою годувальника внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.
  • Інші страхові виплати з Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
  • Порядок і строки проведення страхових виплат Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
  • Принципи та умови страхування від безробіття.
  • Особи, які підлягають страхуванню від безробіття.
  • Фонд загальнообов’язкового державного соціального страху­вання України на випадок безробіття.
  • Матеріальне забезпечення на випадок безробіття.
  • Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю.
  • Допомога по частковому безробіттю.
  • Інші допомоги безробітним.
  • Припинення, відкладення виплат безробітним та скорочення їх тривалості.
  • Забезпечення незастрахованих безробітних осіб.
  • Поняття соціальної допомоги та її місце в системі соціального забезпечення.
  • Відмінність соціальної допомоги від соціального страхування.
  • Принципи надання соціальної допомоги в Україні.
  • Форми і види соціальної допомоги.
  • Грошові соціальні допомоги.
  • Пільги як вид соціальної допомоги.
  • Соціальна допомога у формі субсидій.
  • Соціальне обслуговування і соціальне утримання.
  • Медична допомога як вид соціальної допомоги.
  • Підстави і умови призначення допомог по соціальному забезпеченню.
  • Щомісячні та одноразові допомоги.
  • Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми.
  • Щомісячні виплати інвалідам з дитинства.
  • Допомога малозабезпеченим сім’ям.
  • Одноразові допомоги.
  • Соціальна шкода, заподіяна Чорнобильською катастрофою.
  • Зміст обов’язку держави по відшкодуванню шкоди, завданої громадянам Чорнобильсько катастрофою.
  • Правовий режим зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  • Категорії зон забруднених територій.
  • Зона відчуження.
  • Зона безумовного (обов’язково) відселення.
  • Зона гарантованого добровільного відселення.
  • Статус осіб, які постраждали від Чорнобильської ката-
   строфи.
  • Порядок встановлення категорій особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.
  • Пільги і компенсації громадянам, віднесеним до першої, другої, третьої і четвертої категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
  • Захист дітей, потерпілих від аварії.
  • Захист населення, яке потерпіло від аварії на ЧАЕС.
  • Соціальний захист населення, яке проживає на забруднених територіях.
  • Поняття і зміст статусу ветерана війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
  • Учасники бойових дій.
  • Учасники війни.
  • Інваліди війни.
  • Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту.
  • Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьків­щиною.
  • Особливості пенсійного забезпечення ветеранів війни.
  • Міждержавні угоди про взаємне визнання пільг для ветеранів війни.
  • Державна політика в Україні щодо соціального захисту осіб похилого віку.
  • Законодавче визначення поняття ветерана праці та кола осіб, які визнаються такими.
  • Медичні, житлові, транспортні пільги ветеранам праці.
  • Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.
  • Статус громадян похилого віку і гарантії їх соціального захисту.
  • Адресна соціальна допомога малозобезпеченим сім’ям.
  • Цільова грошова допомога непрацездатним громадянам з мінімальними доходами.
  • Статус ветеранів військової служби. Їх соціальний захист.
  • Поняття, причини і види інвалідності за законодавством України.
  • Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю.
  • Повноваження медико-експертних комісій.
  • Громадські організації інвалідів.
  • Працевлаштування, освіта і професійна підготовка інвалідів.
  • Удосконалення системи соціального захисту інвалідів в Україні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.