лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

  

Дисципліна «Право соціального забезпечення» вивчається студентами КНЕУ протягом навчального семестру. Її вивчення завершується підсумковим заліком (загальний обсяг академічних годин — 80).
Завдання для блочного (модульного, рубіжного) контролю знань побудовані за принципом об’єднання близьких за змістом та логічно пов’язаних тем у блоки.
1 блок (модуль) — теми 1—4. Контроль знань здійснюється у формі тестування.
2 блок (модуль) — теми 5—9. Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей на запитання.
Виконання завдань блочного контролю знань передбачає ретельну підготовку під керівництвом викладача: відвідування лекцій, семінарських занять, самостійне вивчення матеріалу, підготовку рефератів тощо.БЛОК (модуль) 1ТЕМИТема 1.  Поняття та система права соціального забезпечення.Тема 2.  Принципи та джерела права соціального забезпечен­ня. Правовідносини із соціального забезпечення.Тема 3.  Організаційно-правові основи соціального страху­вання.Тема 4.  Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб.Контроль знань здійснюється у формі тестування.Вкажіть правильну відповідь

1. Назвіть основні групи суспільних відносин, які входять до предмета права соціального забезпечення:
а) майнові та немайнові;
б) майнові, процедурні, процесуальні;
в) пенсійні, майнові, адміністративні.

2. До предмета права соціального забезпечення входять такі майнові відносини:
а) пенсійні;
б) з приводу надання допомог;
в) щодо надання соціальних послуг та пільг побутового характеру;
г) усі зазначені відповіді.

3. Чи входять до предмета права соціального забезпечення відносини щодо санаторно-курортного та медичного лікування громадян?
а) так;
б) ні.

4. Соціальний захист — це:
а) комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах;
б) комплекс заходів, спрямованих на забезпечення добробуту непрацездатних членів суспільств в конкретних економічних умовах;
в) діяльність державних органів по визначенню соціальних груп, які найбільше зазнають соціальних ризиків;
г) усі визначення є правильними.

5. Метою соціального захисту є:
а) надання кожному членові суспільства, незалежно від соціаль­ного походження, національної або расової належності, можливості вільно розвиватися, реалізувати свої здібності;
б) підтримання стабільності в суспільстві;
в) попередження соціальної напруженості, яка виникає у зв’язку з майновою, расовою, культурною, соціальною нерівністю, знаходить вияв у страйках, актах громадянської непокори, сутичках між окремими групами населення;
г) усі відповіді правильні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.