лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Навчально-методичні матеріали до теми 9

Тема 9. Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів, ветеранів праці та інших осіб похилого віку


Методичні вказівки до теми
Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьків­щини чи в бойових діях на території інших держав (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»). До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.
Учасники бойових дій — це особи, які безпосередньо брали участь у виконанні бойових завдань як у воєнний, так і в мирний час (ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
Інваліди війни — це військовослужбовці, партизани, підпіль­ники, працівники, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини в період Великої Вітчизняної та громадянської воєн, під час бойових дій у мирний час на території інших держав.
Учасники війни — це військовослужбовці, трудівники тилу та інші особи, які не брали безпосередньої участі у бойових діях (ст. 8 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
Пенсійне забезпечення ветеранів війни має певні особливості. На пільгових умовах нараховується стаж роботи, призначені пенсії підвищуються. Ці питання врегульовані Законами України «Про пенсійне забезпечення» та «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців».
З метою створення належних умов для підтримання здоров’я та активного довголіття ветеранів ветеранам війни надаються пільги побутового характеру. Рівень пільг залежить від того, до якої категорії належать ветерани: учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни.
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» визначає основи соціальної захищеності інвалідів і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами умови для ведення повноцінного способу життя.
Соціальний захист інвалідів з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації та сприйняття інформації, пристосованого житла, у встановленні опіки або стороннього догляду, а також  пристосуванні забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв’язку до особливостей інвалідів.
Підприємства та організації інвалідів мають право на пільги зі сплати податків і зборів відповідно до законів України з питань оподаткування.
Інвалідам забезпечується право на працю. Відмова в укладенні трудового договору, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення на іншу роботу без згоди інваліда з підстави інвалідності не допускається (крім випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню трудових обов’язків).
Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення інвалідів здійснюється у вигляді грошових виплат, забезпечення медикаментами, технічними та іншими засобами, включаючи автомобілі, крісла-коляски, а також шляхом надання послуг із медичної, соціальної, трудової реабілітації.
Фінансування роботи із соціальної захищеності інвалідів здійснюється Фондом України соціального захисту інвалідів.
Ветерани праці — це громадяни, які сумлінно працювали в народному господарстві, державних установах, організаціях та об’єд­наннях громадян і мають трудовий стаж: жінки — 35 років, чоловіки — 40 років. Також ветеранами праці визнаються  громадяни, яким призначено пенсії на пільгових умовах (які працювали за Списком № 1 та за Списком № 2 за наявності загального трудового стажу — 30 років у жінок і 35 років у чоловіків); пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран прац» за законодавством Союзу РСР; інваліди І та ІІ груп, які одержують пенсії з інвалідності, якщо вони мають загальний трудовий стаж не менше ніж 15 років.
Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» їм надано ряд пільг у галузі соціального захисту (безплатний проїзд у міському транспорті, першочергове безплатне зубопротезування, звільнення від плати за землю, переважне право на встановлення домашніх телефонів та ін.).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.