лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 10. Соціальна політика перехідного періоду

Поняття соціальної справедливості в ринковій системі. Економічна політика держави як форма реалізації соціальної справедливості та соціальної стабільності в суспільстві.
Об’єктивна необхідність і цілі соціальної політики. Концепції соціального ринкового господарства та соціальної держави.
Основні напрямки соціальної політики в умовах змішаної економіки. Перерозподіл доходів, соціальна рівність та економічна ефективність.
Державне регулювання заробітної плати.
Політика «повної зайнятості» населення . Методи скорочення безробіття. Перекваліфікація та програми працевлаштування. Політика держави на ринку праці в перехідній економіці України.
Пріоритети соціальної політики в Україні. Моделі соціальної політики в Україні. Суперечливість соціальної політики в перехідному періоді.

 

Тема 11.Зовнішньоекономічна політика України за умов сучасної глобалізації

Сутність зовнішньоекономічної політики (ЗЕП).
Необхідність ЗЕП та основні напрямки. Мета ЗЕП. Взаємозв’язок зовнішньої економічної політики й міжнародних відносин. Ознаки ЗЕП. Зміст і мета зовнішньоекономічної політики. Національний інтерес і альтернативність його реалізації в ЗЕП. Структурні елементи ЗЕП.
Держава як головний суб’єкт ЗЕП.
Меркантилізм у зовнішньоекономічній політиці. Агресивний протекціонізм. Колективний протекціоналізм. Глобалізація і зовнішньоекономічна політика. Суть і зміст глобалізації. Роль ТНК у зовнішньоекономічній політиці.
Міжнародні організації та їхня роль у ЗЕП. Відкрита економічна економіка як реалізація зовнішньоекономічної політики.
Особливості ЗЕП України. Необхідність вступу в СОТ і можливі наслідки. Вступ до ЄС-стратегічна мета зовнішньоекономічної політики держави. Проблеми вступу до міжнародних інтеграцій. Перехідна економіка як матеріальна база ЗЕП України.
Зовнішня торгівля як показник ефективності ЗЕП.
Розробка ЗЕП і механізм її реалізації.

 

Тема 12. Економічна політика та економічна безпека

Зміст економічної безпеки. Критерії економічної безпеки. Економічні інтереси та економічна безпека. Національні інтереси. Об’єкти та суб’єкти економічної безпеки. Політика забезпечення економічної безпеки. Внутрішні та зовнішні загрози економічної безпеки. Порогові значення економічної безпеки. Складові економічної безпеки. Система економічної безпеки. Принципи забезпечення економічної безпеки.
Механізм забезпечення економічної безпеки.
Стратегія і тактика забезпечення економічної безпеки в перехідній економіці. Економічна політика та економічна безпека. Структура рівнів економічної безпеки. Цілі економічної безпеки.
Ефективність забезпечення економічної безпеки. Економічна безпека в умовах глобалізації економіки.

 

Тема 13. Інституціонально-правова база
економічної політики в Україні

Співвідношення економіки і права в контексті концепції інституціоналізму. Діалектика взаємозв’язку економічних відносин та юридичних принципів. Система права і система законодавства. Галузь та підгалузь права. Метод правового регулювання економічних відносин.
Структура органів державної влади, які відповідають за формування «господарського правового поля»: законодавча влада виконавча та судова влада. Характеристика законодавчої бази державного регулювання економіки в Україні.
Правова та адміністративна реформи як фактори підвищення ефективності економічної політики. Формування правової культури українського суспільства.
Інституціонально — правове забезпечення основних складових ринкової трансформації економіки України. Ступінь законодавчо — організаційного забезпечення основних напрямів державної економічної політики та проблеми реформування власності, формування підприємницьких структур, розробки податкового законодавства, стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності. Завдання та домінантні пріоритети під час розроблення соціального розвитку країни до 2011 р.
Проблеми систематизації законодавчих актів, що регламентують діяльність державних органів з регулювання економіки.

 

 

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.