лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Навчальна програма з дисципліни
«Економічна політика»
(108 годин)

Тема 1. Предмет і теоретичні засади економічної політики

Місце економічної політики в системі економічних наук.
Економіка і політика: зміст, діалектика взаємозв’язку і взаємозалежності.
Економічна теорія (політекономія) як наукова основа розробки економічної політики.
Еволюція місця і ролі держави в реалізації економічної політики.
Основні (глобальні) економічні функції сучасної держави.
Предмет навчальної дисципліни «Економічна політика» та його співвідношення з навчальним курсом «Державне регулювання економіки». Позитивна і нормативна складові названих дисциплін. Носії, глобальні цілі та інструменти економічної політики. Умови (фактори), які детермінують зміст та специфіку економічної політики. Принципи економічної політики та концептуальні підходи до їх класифікації.
Органічні складові економічної політики: економічна стратегія та економічна тактика. Зміст і специфіка цих складових у перехідній економіці.
Теорії економічної політики. Позитивні та нормативні аспекти економічної політики в перехідній економіці.

 

Тема 2. Основні принципи формування і реалізації економічної політики

Концепція державної економічної політики та її елементи. Етапи формування і реалізації економічної політики.
Політичний цикл. Моделі розробки державної економічної політики. Основні теорії економічної політики. Теорія суспільного вибору як політичний механізм формування макроекономічних рішень. Економіка бюрократії. «Дерево» (ієрархія) цілей економічної політики. Загальні принципи розроблення цілей економічної політики. Механізм реалізації економічної політики і його складові. Лагова структура реалізації економіки.

 

Тема 3. Методи економічної політики

 

Цілі економічної політики та засоби їх реалізації. Методи економічної політики. Пряме і непряме (опосередковане) економічне регулювання.
Інструменти економічної політики. Квоти, ліцензії, стандарти, державне замовлення, ціновий інструмент тощо та характер їх застосування.
Еволюція методів та інструментів економічної політики. Історичні тенденції зростання економічної ролі держави. Пряме регулювання Економіки характерний засіб господарського впливу на первісних етапах Державного регулювання ринку. Посилення інструментарію непрямого (економічного) регулювання. Специфіка реалізації методів та інструментів регулювання перехідної економіки України.

Тема 4. Економічна політика і спільні інтереси

Система економічних інтересів суспільства.
Структура економічних інтересів. Суб’єкти та об’єкти економічних інтересів. Механізм реалізації економічних інтересів. Власність і економічні інтереси. Особисті, групові, колективні, галузеві, регіональні, державні, національні інтереси. Єдність і суперечливість економічних інтересів. Мікро- та макрорівень інтересів. Державні інтереси.
Необхідність узгодження економічних інтересів. Ринковий механізм узгодження економічних інтересів. Рівноважна ціна як механізм узгодження інтересів особи і суспільства. Конкуренція як механізм суперечності і узгодження інтересів. Наслідки ринкового механізму узгодження інтересів. Монополістичний інтерес і виникнення нових суперечностей у суспільному виробництві. Виникнення нових суб’єктів і нового механізму узгодження інтересів.
Держава як головний суб’єкт узгодження інтересів. Економічна політика як фактор узгодження й оптимізації інтересів. Право і законодавство як база узгодження інтересів. Держава як гарант реалізації інтересів. Необхідність захисту економічних інтересів. Способи, методи, інструменти узгодження економічних інтересів. Взаємодія гілок влади і ефективність узгодження інтересів. Суперечність розроблення, прийняття і реалізації політики.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.