лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У застосуванні соціальних інструментів також потрібно віддати належне впливу соціальних досягнень і соціальної практики СРСР.
Після Другої світової війни розпочинається новий етап в еволюції економічної політики. Він пов’язаний з поступовим переходом від ситуаційного регулювання, до стратегічного регулювання, від боротьби з циклічними коливаннями до забезпечення стабільного економічного зростання. В економічній політиці стали активно використовуватись такі інструменти регулювання як планування, програмування, прогнозування економіки, формування державного сектору економіки засобами націоналізації та утворення нових підприємств.
Поступово на основі теорії загального добробуту в 50-х роках ХХ ст. складається політика «соціальної держави». Вивчаючи економічну політику «соціальної держави», студенти мають звернути увагу на те, що вона стала можливою не лише завдяки поступальному економічному розвитку, й тому, що в середині ХХ ст. у розвинутих ринкових країнах установилася своєрідна рівновага різних соціальних груп, які через представницьку демократію отримали можливість відкрито декларувати й захищати свої інтереси.
У своїй економічній політиці «соціальна держава» активно використовує одержані попередньою практикою інструменти економічного регулювання, одночасно вдосконалюючи важелі планування та прогнозування економіки, а також створює нові засоби впливу на поліпшення економічної структури.
Під час вивчення еволюції інструментарію економічної політики студенти повинні мати на увазі залежність методів та інструментів економічного регулювання від теоретичних поглядів на роль держави. З цієї позиції в середині 30-х років ХХ ст. почалося переосмислення політики «соціальної держави» і поступовий перехід до політики «ефективної держави». Переоцінка ролі держави відбулась під впливом світової кризи середини 70-х рр. Новий підхід до держави тримається на двох постулатах.

  1. Держава з огляду на непомірно високі витрати має скоротити коло своїх обов’язків і перекласти зі своїх плеч вирішення ряду питань на інші господарські суб’єкти.
  2. Виплати з медичного страхування, страхування по безробіттю, витрати на пенсійне обслуговування мають забезпечуватись не лише за рахунок державного бюджету, а рівномірно розподілятись між іншими суб’єктами.

Зрештою, держава не повинна розглядати себе основним джерелом економічного зростання, а відігравати роль каталізатора і партнера. Таким став основний мотив соціально-економічної політики, яку в 80-90-ті роки стали проводити більшість розвинутих ринкових країн.
Виникає питання, чи зберігаються ще фактори, які спричинили політику «соціальної держави», чи з’явилися інші явища, які усунули їх? З одного боку, складність економічних зв’язків не зменшилася, а, навпаки, зросла; не можна досягти й макроекономічної стабілізації без активної фіскальної, грошово-кредитної та інвестиційної політики держави; не скоротилась, а зросла роль особистого фактора виробництва. Природно виникає питання чи фактори, які обумовили політику «соціальної держави» ще існують або вже втратили свою силу. І друга частина цього питання: які ж з’явилися нові фактори?
По-перше, соціальні фактори й соціальні проблеми не втратили значення, а, навпаки, посилюють свій вплив. Не зменшилась, а збільшилась складність економічних зв’язків. По-друге, з’явився новий феномен у вигляді глобалізації. Міжнародний капітал певною мірою паралізує функції національних урядів і ставить певні вимоги перед державою.
Отже, глобалізація стала вирішальним фактором переходу до політики «ефективної держави». Остання переносить акценти державного регулювання на непрямі методи, звужує набір інструментів прямого економічного регулювання. Серед засобів та методів економічної політики починають переважати грошово-кредитні інструменти.
Вивчивши еволюцію методів та інструментів економічної політики, студенти повинні розглянути систему регулювання в Україні в контексті світового розвитку цього процесу. При цьому слід звернути увагу на такі обставини:

  1. порядок формування ринку в Україні має іншу послідовність, ніж у західних країнах. Україна рухається від тотальноодержавленої економіки через роздержавлення до зрілого ринку. Цей фактор об’єктивно посилює роль держави;
  2. Україна перебуває в стані глибокого економічного спаду, що різко обмежує фінансові можливості урядової політики, особливо в галузі соціального захисту населення;
  3. психологія населення України сформувалась під впливом патерналістського характеру держави і мало відповідає ринковим вимогам.

Ці фактори справляють визначальний вплив на інструментарій економічної політики країни. Але загальним напрямком еволюції цього інструментарію є поступове зміщення до непрямих, економічних важелів, що відповідає закономірностям їх змін за сучасних умов.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.