лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетинг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

64. Для якої із ситуацій слід запропонувати знижувальний тип маркетингу, або демаркетинг?

 1. На ринку молокопродуктів спостерігається надмірний попит на молоко, сир підвищеної жирності, тоді як завдання маркетингу — збільшити споживання продуктів зниженої жирності;
 2. існує диспропорція у споживанні картоплі, крупів і макаронних виробів, тоді як завдання маркетингу — скоротити споживання картоплі та збільшити споживання крупів;
 3. на ринку м’яса є надмірний попит на бройлерів, вирощених з допомогою прискорювачів росту. Необхідно зменшити попит на таке м’ясо;
 4. для кожної наведеної ситуації знижувальний маркетинг, або демаркетинг, є придатним.

65. Попит на морозиво «Пломбір у шоколаді» є повним. Фірма запізнюється з пропозицією нових видів морозива. Необхідно підтримати попит. Інструментарій якого типу маркетингу слід застосувати?

 1. Оновлювального маркетингу, або ремаркетингу;
 2. збережувального або підтримувального маркетингу;
 3. у цьому переліку не названо типу маркетингу, яким слід було б скористатися;
 4. варто застосувати оновлювальний маркетинг з елементами збережувального маркетингу.

66. Для якої з наступних ситуацій на ринку товарів та послуг можна запропонувати синхромаркетинг?

 1. На ринку молока спостерігається надмірний попит на молоко підвищеної жирності;
 2. на ринку тютюнових виробів є стабільна тенденція зростання попиту на тютюнові вироби серед молоді та юнацтва;
 3. наявна кількість місць у кінотеатрах міста не в змозі задовольнити всіх, хто бажає відвідувати сеанси у вечірній час;
 4. на ринку овочів попит значно перевищує пропозицію цього товару.

67. Масове поширення куріння серед жінок та молоді сприяє латентному попиту на цигарки зі зниженим вмістом нікотину. Треба визначити обсяги попиту на такі цигарки. Який тип маркетингу слід застосувати?

 1. Демаркетинг, або знижувальний маркетинг;
 2. оновлювальний маркетинг, або ремаркетинг;
 3. стимулювальний маркетинг;
 4. виявний, або розвивальний.

68. Для якої з названих нижче ситуацій на ринку товарів можна запропонувати контрмаркетинг?

 1. На ринку молокопродуктів спостерігається тенденція зростання попиту на молоко, кефір, ряжанку, сир підвищеної жирності;
 2. на ринку лікарських препаратів має місце різке зниження попиту на ліки неорганічного походження через масове захоплення населення фітотерапією;
 3. на ринку алкогольних напоїв у сегменті покупців з низьки-
  ми доходами зростає попит на дешеві сурогатні горілчані вироби;
 4. відповіді п. 1, 2 є правильними.

69. Що не можна віднести до мотивів застосування концепції маркетингу?

 1. Суттєві відхилення від природно-кліматичних умов місцевості, де розташовано фірму;
 2. загострення конкуренції, зміна способу задоволення потреб споживачів;
 3. зменшення обсягів продажу та прибутків, збільшення витрат на продаж товарів;
 4. скорочення темпів приросту продажу та прибутків.

70. У якій з наведених ситуацій відчутний такий мотив засто­сування концепції маркетингу, як «можлива зміна попиту на то­вар унаслідок задоволення існуючої потреби іншим способом»?

 1. Поява на ринку гербіцидів, здатних боротися з бур’янами ліпше, ніж найдосконаліший садово-городній реманент, що його виробляє фірма;
 2. пропозиція на товарному ринку ефективніших засобів боротьби з домашніми гризунами, ніж механічні пристрої, удосконалені фірмою;
 3. виготовлення вікон і дверей не столярним, а досконалішим метало- і деревопластичним способами, що забезпечують ліпші теплоізоляційні, шумові, протипилові властивості;
 4. кожна із цих ситуацій відповідає новому принципу задоволення традиційної потреби, і кожна могла би бути спрогнозованою внаслідок застосування належної концепції маркетингу, а отже, усі відповіді є правильними.

71. Визначення «скорочення обсягів продажу товарів» та «уповільнення темпів зростання продажу» як мотиви застосування мар­кетингу:

 1. цілком тотожні;
 2. зовсім не тотожні і перше є загрозливішим для фірми;
 3. далеко не тотожні, друге є менш небезпечним і своєчасне застосування засобів маркетингу дасть можливість фірмі уникнути банкрутства;
 4. про тотожність чи відмінність цих двох визначень можна судити тільки аналізуючи конкретну сферу діяльності, конкретну фірму, загальну ситуацію на ринку.

72. У застосуванні концепції маркетингу зацікавлені:

 1. тільки юридичні особи, тобто фірми-виробники, гуртові та роздрібні продавці;
 2. громадяни країни, споживачі, покупці;
 3. відповіді п. 1—2 правильні;
 4. існує правильніша відповідь.

73. Які із названих мотивів можуть спонукати або остаточно переконати керівництво запровадити маркетинг на підприємстві?

 1. Уповільнення темпів зростання продажу товарів, прибутків;
 2. зміна попиту на товар, зростання витрат на продаж товарів;
 3. загострення конкурентної боротьби на ринку;
 4. усі відповіді є правильними.

74. Який із названих мотивів запровадження маркетингу на підприємстві, є основним, а які похідними від нього?

 1. Зростання витрат на продаж товарів;
 2. уповільнення темпів зростання прибутків;
 3. уповільнення темпів зростання продажу товарів;
 4. загострення конкуренції на ринку товарів.

75. Якщо крім виробничої та торговельної сфер у маркетинговій концепції зацікавлені й громадяни, то це тому, що:

 1. маркетинг — ключовий інгредієнт економічного зростання;
 2. маркетинг оточує покупців, споживачів у повсякденному житті;
 3. маркетинг сприяє ефективнішій купівлі, споживанню та використанню товару;
 4. відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

76. У якій послідовності ви б запропонували запроваджувати маркетинг на підприємстві (1 — вивчення реакції покупців та громадськості на маркетингову діяльність підприємства; 2 — вибір системи управління маркетингом; 3 — виявлення мотивів застосування маркетингу підприємством)?

 1. 1, 2, 3;
 2. 2, 1, 3;
 3. 3, 2, 1;
 4. 1, 3, 2.

77. Маркетингова концепція застосовується в бізнесі:

 1. постійно, оскільки є, по суті, незамінною;
 2. певний період, бо їй на зміну може прийти інша, досконаліша концепція;
 3. може бути використана і поза межами ринкової економіки, оскільки в ній закладено не тільки економічні, а ще й соціальні аспекти;
 4. правильні всі варіанти відповідей.

78. Яку послідовність має життєвий цикл маркетингового розвитку фірми (1 — відділу маркетингу нема; 2 — дезінтеграція маркетингового відділу; 3 — включення до штату фахівця-марке­толога; 4 — стабілізація; 5 — швидке зростання розподілу функцій і їх уніфікація; 6 — наступне розширення та інтеграція нових
функцій)?

 1. 1, 4, 2, 3, 6, 5;
 2. 1, 3, 4, 2, 5, 6;
 3. 3, 1, 2, 6, 5, 4;
 4. 1, 3, 5, 4, 2, 6.

79. Розв’язання проблеми запровадження маркетингу на фірмі полегшується, якщо проаналізовано та зроблено висновок щодо:

 1. умов ефективного застосування маркетингу;
 2. конкретного типу маркетингу залежно від завдань маркетингу та стану попиту на товар;
 3. застережень, пов’язаних із нововведеннями;
 4. відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

80. Труднощі з упровадженням концепції маркетингу переважно пов’язані:

 1. зі зміною пріоритетів у структурі апарату управління і неминучою опозицією новій маркетинговій структурі;
 2. значними фінансовими витратами на функціонування маркетингової структури;
 3. сумнівами щодо можливості вийти з кризового стану або запобігти настанню такого стану за допомогою «дорогої» маркетингової структури;
 4. відповіді п. 1, 2 є правильними.

81. В якій із наведених ситуацій відображено «зміну попиту на товар, що її спричинено зміною способу задоволення традиційної потреби», і яка потребує запровадження маркетингу на фірмі?

 1. Виробники інвалідних візків пропонували вироби, які потребували спеціальних доріг, бордюрів, порогів, підземних переходів, аж поки американська фірма «Дженіс» виготовила візок нової конструкції вартістю 25 тис. дол., який успішно долає всі перешкоди;
 2. метали — традиційну сировину для зубопротезування — французька лабораторія-клініка «П’єріко» першою замінила на фарфор, блискуче розв’язавши проблему не тільки суто експлуатаційного, а й естетичного характеру;
 3. пасажирський зв’язок між континентами здійснювався пароплавами, теплоходами, а у повоєнний період — літаками;
 4. правильної відповіді в переліку немає.

82. Який з мотивів не може бути підставою для запровадження маркетингу?

 1. Збільшення транспортних витрат, пов’язаних із продажем товарів протягом року на 18 пунктів (від 12 до 30%);
 2. утрата частки регіонального ринку в межах 5%;
 3. поява на ринку двох конкурентів;
 4. зменшення обсягу продажу конкретного виробу на 2% за загальної тенденції зростання продажу цієї товарної групи.

83. Якщо, за оцінкою Ревайса Коха, витрати на маркетинг становлять 40—60% з кожного долара, витраченого на купівлю товарів та послуг, то покупці заінтересовані:

 1. в якомога більшому поширенні цієї концепції;
 2. помірних масштабах запровадження маркетингу;
 3. ефективнішому використанні коштів на маркетингову діяльність;
 4. виборі товарних груп, ринків, на яких найефективніше використовуються кошти.

84. У розвинених країнах імовірність працевлаштування найвища для спеціалістів:

 1. лікар, педагог, тому що ці професії дуже високо цінуються в суспільстві;
 2. адвокат, оскільки оплата праці в цій сфері найвища;
 3. маркетолог, бо ця професія є найпоширенішою;
 4. інженер, у зв’язку із надзвичайними можливостями, що створює для людства сучасна техніка.

85. Віце-президент фірми або директор з маркетингу відповідають на фірмі:

 1. за збут товарів, освоєння товарних ринків;
 2. фінансово-господарську діяльність;
 3. координацію всіх видів маркетингової діяльності та її результати;
 4. застосування новітніх технологій, використання прогресивних матеріалів, сировини.

86. Яка з цих посадових осіб не є пов’язаною з процесами маркетингу?

 1. Відповідальний за конструювання, дизайн, продаж конкретної товарної групи;
 2. відповідальний за конструювання, розроблення окремих вузлів, деталей;
 3. відповідальний за закупівлю товарів, комплектуючих, сировини;
 4. відповідальний за маркетингові дослідження, рекламу, фізичне переміщення товарів.

87. Якщо у штаті фірми передбачено широке коло маркетингових посад, то це може означати:

 1. інтеграцію маркетингу в усі підрозділи фірми;
 2. гарантований збут товарів;
 3. достатньо вузьку спеціалізацію маркетингових робіт і ймовірний успіх фірми на ринку;
 4. неекономне витрачання коштів, «роздутість штатів» фірми.

88. Концепція маркетингу, на думку його теоретиків і прак­тиків:

 1. вічна;
 2. історична;
 3. існуватиме, аж поки існуватиме товарне виробництво;
 4. правильної відповіді в переліку немає.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.