лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетинг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

33. Суть ідеї, пропагованої реформатською церквою США у XIX ст., полягала:

 1. у закликах до багатих сприяти підвищенню життєвого рівня бідних;
 2. утвердженні примата суспільних обов’язків бізнесмена, а не його прагнення до власного збагачення;
 3. заохочуванні благодійності;
 4. утвердженні суспільних ідеалів на засадах релігійної моралі.

34. Наголос на визначній ролі церкви у формуванні бізнесової моралі і створенні сприятливого ґрунту для запровадження маркетингу, зумовлено:

 1. нездатністю законодавства країни ефективно боротися з протиправною стороною бізнесу;
 2. широкими можливостями для нечесних бізнесменів обійти закон, коли бізнесменам бракує «внутрішніх гальм»;
 3. спокусливою для декого можливістю отримати надприбутки, діючи всупереч інтересам людини, суспільства;
 4. відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

35. Ефективному запровадженню нововведень типу НОП, дослідженню ринкової кон’юнктури в колишньому СРСР заважали:

 1. брак кадрів, працівників належного рівня та потрібного профілю;
 2. умови господарювання в країні;
 3. стиль керівництва на підприємствах;
 4. рівень виконавської дисципліни.

36. Яка з названих умов запровадження нововведень не належить до засадничих?

 1. Демократичний устрій держави і здорова мораль громадян суспільства;
 2. наявність численного «середнього класу»;
 3. оперативність законотворення;
 4. законослухняність суб’єктів господарювання та пересічних громадян.

37. Здорову мораль громадян та суспільства як засадничу передумову успішного застосування концепції маркетингу ілюструє:

 1. здатність власників як підприємств малого бізнесу, так і великих компаній, застосовуючи маркетинг, ставити інтереси громадянина-споживача, збереження довкілля вище за спокусливі власні інтереси максимізації доходів;
 2. утримання покупців товарів, їх споживачів та користувачів від таких дій у процесі купівлі, користування та споживання товарів, які б завдавали шкоди іміджу виробників та продавців цих товарів;
 3. наведені відповіді є непереконливими;
 4. відповіді п. 1, 2 є правильними.

38. Якщо піка попиту на нові ліки, маркетинг яких проводить фірма, досягнуто раніше, ніж отримано ліцензію на їх серійний випуск, то якою з маркетингових умов знехтувано?

 1. Законослухняністю;
 2. оперативністю законотворення;
 3. демократичними засадами суспільства;
 4. здоровою моральністю.

39. Демократичний устрій держави як запорука успіху запровадження нововведень, зокрема маркетингу, означає:

 1. неможливість незаконного лобіювання інтересів тієї частки бізнесу, яка нехтує маркетингом;
 2. аргументоване заперечення передчасного запровадження концепцій маркетингу;
 3. запобігання ускладненню відносин на ринку між тими фірмами, які запроваджують, і тими, які не запроваджують маркетингу;
 4. відповіді п. 1, 2 є правильними.

40. Запровадження концепції маркетингу є необхідним та ефективним за умов:

 1. ринку покупця, дійової системи захисту прав споживачів, гарантії свободи прийняття рішень на підприємстві і за його межами;
 2. узгодження експорту та імпорту країни з внутрішнім ринком, наявності сировинних та виробничих резервів;
 3. монополії виробника, ринку продавця;
 4. усі відповіді, крім відповіді п. 3, є правильними.

41. Для ринку покупця, крім широкого асортименту товарів та можливості їх добору за ціною, рівнем якості, упаковкою, є обов’язковим:

 1. гарантування можливості купівлі товару покупцем у будь-якій крамниці відповідного товарного профілю;
 2. ефективний захист прав покупців, споживачів;
 3. достатній рівень сервісу в процесі продажу товару та його експлуатації;
 4. дотримання оптимальних умов праці персоналу крамниці та відвідувачів.

42. За ринку продавця впроваджувати концепцію маркетингу зайве, оскільки:

 1. її не запроваджують конкуренти;
 2. у ній немає необхідності, адже товари можна продати і без цієї концепції;
 3. ситуація на ринку на користь продавця, виробника;
 4. вона буде незрозумілою для покупця, споживача.

43. Брак конкуренції серед виробників, гуртових та роздрібних торговців:

 1. потребує особливих, «витончених» прийомів маркетингу;
 2. сприяє пошуку нової концепції маркетингу, адаптованої до ситуації;
 3. робить застосування маркетингу в поточному періоді зайвим;
 4. у переліку немає правильної відповіді.

44. Всесвітньо відомий російський лікар-офтальмолог С. Фе­доров подальші перспективи розвитку своєї клініки вбачав:

 1. у плеканні кадрів лікарів-офтальмологів найвищої категорії;
 2. достатньому фінансовому, кредитному забезпеченні;
 3. появою у світі, у Росії рівноцінного з клінікою конкурента;
 4. комплексі заходів науково-технічного, кадрового, фінансового спрямування.

45. Монополія гуртової і роздрібної торгівлі за жорсткої конкуренції серед виробників відіб’ється на впровадженні концепції мар­кетингу на виробничих підприємствах найімовірніше:

 1. позитивно, бо в цих умовах від виробників вимагатимуться досконалі заходи маркетингу;
 2. негативно, бо свої умови можуть і будуть диктувати гуртові і роздрібні покупці, проти яких цивілізовані заходи маркетингу будуть неефективні;
 3. нейтрально;
 4. ситуативно, залежно від специфіки товару, галузі, споживання.

46. Недосконале трудове законодавство як гальмо ефективного маркетингу виявиться:

 1. тільки у процесі наймання на роботу, щоб витримати різні випробовувальні періоди;
 2. швидше всього у процесі звільнення зайвих на фірмі праців-
  ників;
 3. і у процесі наймання, і у процесі звільнення обтяжливість законами неприйнятна;
 4. ця проблема вивчена недостатньо, щоб її брати до уваги.

47. Яку суперечність маркетингового спрямування було роз­в’язано італійським парламентом на користь «Оліветті», що дало можливість компанії утримати високі конкурентні позиції на світовому ринку годинників?

 1. Між високими податками і необхідністю зниження ціни;
 2. між запровадженням «роботизованої» технології виготовлення годинників і необхідністю звільнення робітників;
 3. між митними обмеженнями і збільшенням експорту;
 4. відповіді п. 1, 3 є правильними.

48. Свобода трансферту капіталів фірми в контексті ефективного маркетингу уможливлює:

 1. спрямування капіталів фірми у сфери, визначені державою як пріоритетні;
 2. використання власного капіталу у сферах, де гарантовано максимальний прибуток у поточному періоді;
 3. використання капіталів відповідно до орієнтирів, що випливають з концепції маркетингу та цілей керівництва;
 4. орієнтування у сферах капіталовкладення з огляду на тенденції поточного періоду.

49. Обмеження свободи трансферів капіталів не дозволяє пов­ною мірою відчути на фірмі переваги застосованої концеп­ції маркетингу, бо перешкоджає:

 1. зайняти своєчасно виявлені у процесі маркетингового дослідження ринкові ніші;
 2. вдало розмістити вивільнені капітали;
 3. «працювати» капіталові, який може бути інвестований в інші галузі;
 4. відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

50. Фактори технологічного, юридичного та економічного харак­теру вплинуть на ефективне застосування маркетингу на фірмі, якщо:

 1. рівень технології на фірмі уможливить реалізацію повною мірою виявлених запитів людей;
 2. законодавство країни даватиме змогу фірмі вільно регулювати як свою внутрішню діяльність, так і зв’язки із зарубіжними фірмами;
 3. сприятлива внаслідок дії комплексу економічних факторів кон’юнктура забезпечуватиме можливість виготовляти необхідні товари та здійснювати обмін, купівлю-продаж;
 4. відповіді п. 1—3 є правильними.

51. Яка з наведених ситуацій є наслідком неузгодженості експорт­но-імпортної політики держави та маркетингової діяльності національних фірм?

 1. Ринок насичено імпортними товарами, які мають, на перший погляд, переваги над національними;
 2. маркетингова діяльність фірми є недостатньо ефективною, оскільки система національного митного регулювання перешкоджає виходу на зовнішні ринки;
 3. фірма зазнає невдач, оскільки національне законодавство гальмує закупівлю технологій та комплектуючих для виготовлення товарів на рівні світових зразків;
 4. усі варіанти відповідей є правильними та доповнюють одна одну.

52. Приклад типової ситуації неефективного застосування мар­кетингу національними виробниками, через те, що імпорт товарів не узгоджено з можливостями цих виробників на внутрішньому ринку:

 1. закупівля міських автобусів марки «Вольво» за наявності умов для випуску аналогічних машин АТ «ЛАЗ»;
 2. поставки продуктів харчування бельгійськими фірмами в Ук­раїну;
 3. закупівля вугілля в Польщі;
 4. відповіді п. 1, 2 є правильними.

53. Невдалий вихід України на світовий ринок зернових культур та застосований гільдією зерновиробників маркетинг виявився неефективним у 2001—2002 рр. через те, що:

 1. не створено належної правової бази функціонування інфраструктури ринку зернових, зорієнтованої саме на українського зерновиробника;
 2. низка порушень законів саме цього спрямування нанівець звела зусилля виробників;
 3. сталися відхилення у природних умовах;
 4. правильна відповідь не наведена.

54. Недосконале законодавство з захисту прав споживачів не стимулює компанії до запровадження маркетингу, і це виявляється в поставках в Україну:

 1. напоїв з домішками шкідливих для організму людини інгреді-
  єнтів;
 2. м’яса худоби, відгодовуваної із застосуванням кормів з діоксиновими складниками;
 3. товарів, характеристики яких не відповідають прорекламо-
  ваним;
 4. відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

55. Ефективне законодавство із захисту прав споживача роз­глядається як умова застосування маркетингу, оскільки це:

 1. змушує фірму максимально враховувати потреби споживача;
 2. є серйозним бар’єром на шляху виробництва і продажу товарів, що не відповідають за своїми параметрами вимогам покупців та суспільним вимогам;
 3. сприяє комерційному успіху фірм, які пропонують товари високої якості і наближає крах таких фірм, що нехтують цими вимогами;
 4. відповіді п. 1, 2 є правильними.

56. Брак належних виробничих, сировинних, фінансов-
их, людських ресурсів обертається на неефективний маркетинг, бо:

 1. немає можливості миттєво збільшити випуск продукції до обсягів, які диктує маркетинг;
 2. витрати на маркетинг не покриваються додатковими доходами, які можна було б отримати внаслідок різкого збільшення виробництва;
 3. неквапливими діями фірми на ринку скористається інша фірма і збільшить свою частку ринку;
 4. усі відповіді є правильними.

57. Наявність виробничих, сировинних, трудових та інших ресурсів з погляду ефективного маркетингу важлива тим, що:

 1. забезпечить високі прибутки, у тому числі на перспективу;
 2. швидко і повною мірою використає навіть щонайменші потенційні можливості ринку;
 3. відповіді п. 1 та 2 є правильними;
 4. відповідь п. 1 є наслідком дій фірми, передбачених п. 2.

58. Окремі функції маркетингу вважаються доцільними за таких умов:

 1. ринок товарів відповідає ознакам ринку продавця (вузький асортимент товарів, ціни стабільні та високі, недостатня дійовість законодавства із захисту прав споживача);
 2. ринок товарів відповідає ознакам ринку покупця (свої умови на ринку щодо ціни, форми оплати товарів, вибору товарів диктує покупець);
 3. поряд з ознаками ринку продавця мають місце ознаки ринку покупця;
 4. поряд з ознаками ринку покупця спостерігаються і певні ознаки ринку продавця.

59. Чому необхідно застосовувати окремі функції маркетингу, якщо не вдається застосувати загалом концепцію:

 1. оскільки, очевидно, саме так діють фірми-конкуренти;
 2. виконання окремих функцій — це вагомий крок до кваліфікованого застосування концепції маркетингу;
 3. це раціональний крок керівництва фірми, еволюційний підхід до запровадження концепції маркетингу;
 4. перше з другим не обов’язково потрібно пов’язувати.

60. Запропонуйте один із названих типів маркетингу для львівської фірми «Прогрес», якщо в регіоні її діяльності переважають покупці-ретрогради (байдужі до модного одягу та взуття), тоді як підприємство має на меті активізувати попит, а особливо продаж модних товарів.

 1. стимулювальний маркетинг;
 2. виявний маркетинг;
 3. оновлювальний маркетинг;
 4. перетворювальний маркетинг.

61. Більшість авторів теоретичних і навчально-методичних видань з маркетингу називають стимулювальний, виявний, оновлювальний, перетворювальний, розвивальний та ремаркетинг. Чи означає це, що перелік типів маркетингу вичерпаний?

 1. Так, бо й тепер відмінність між ними ледве помітна;
 2. ні, оскільки теорія, практика і відповідні дослідження три-
  вають;
 3. ні, бо ситуація на ринку, а також завдання маркетингу можуть варіювати, що зумовить появу нових видів маркетингу;
 4. правильні відповіді п. 2—3.

62. Фірма не спромоглася реалізувати закуплену нею партію тику для виготовлення матраців. Тепер завданням маркетингу є організація попиту на цю тканину не за прямим призначенням, а для виготовлення тентів, пакувальних мішків тощо. Інструментарій якого типу маркетингу треба застосувати?

 1. Перетворювальний, або конверсійний, маркетинг;
 2. стимулювальний маркетинг;
 3. виявний, або розвивальний, маркетинг;
 4. оновлювальний маркетинг, або ремаркетинг.

63. На ринку безалкогольних напоїв, насиченому нині напоями виробництва зарубіжних компаній («Оранж», «Ківі», «Кока-Кола», «Пепсі» та ін.), спостерігається скорочення попиту на напої виробництва вітчизняних фірм. Якщо фірма має на меті пожвавити попит, їй треба застосувати:

  • контрмаркетинг;
  • синхромаркетинг;
  • оновлювальний маркетинг, або ремаркетинг;
  • стимулювальний маркетинг.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.