лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетинг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

46. Які з функцій каналів розповсюдження стосуються усіх без винятку товарів?
1) Фінансування партій товарів, закуплених посередником для перепродажу;
2) здійснення складування, транспортування, зберігання товарів;
3) перекладання ризику через труднощі продажу на посередників;
4) відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.
47. Відомо, що функція «складування, зберігання і транспортування товарів» у процесі проходження товару (сировини) каналом розповсюдження не виконується, якщо:

 • товар «переміщується» через брокерські контори, товарні та сировинні біржі;
 • існують певні спеціальні домовленості між сторонами;
 • товари здатні псуватися, пошкоджуватися;
 • ідеться про перелік товарів, який час від часу змінюється.

48. Ми стверджуємо, що у процесі функціонування каналу розповсюдження «налагоджуються і підтримуються контакти з потенційними покупцями»:

 • це не зовсім правильне твердження, бо цю саму функцію виконують виробник, роздрібний торговець;
 • це абсолютно правильне твердження, бо у процесі функціонування каналу розповсюдження і проходження ним товару інформація про останній збільшується за принципом «снігової лавини», а отже, і кількість потенційних покупців збільшується;
 • звичайно, певний інформаційний резонанс унаслідок проходження товару каналом розповсюдження є, але основна цінність каналу в тому, що там ця робота здійснюється цілеспрямовано і кваліфіковано;
 • правильною відповіддю є п. 2.

49. Який із каналів розповсюдження товарів можна назвати каналом нульового циклу?
1) Виробник — споживач;
2) виробник — роздрібний торговець — споживач;
3) виробник — оптовик — роздрібний торговець — споживач;
4) виробник — промисловий дистриб’ютор — оптовик — крамниця — споживач.
50. Які з названих нижче товарів (або методів продажу) можуть бути реалізовані через канал нульового циклу?
1) Приправи до страв, сірники, мило;
2) парфумерно-косметичні товари, синтетичні мийні засоби;
3) хліб «з печі», посилкова торгівля, розносна торгівля, торгівля через крамницю виробника;
4) пральні машини, аудіо- та відеотехніка.
51. Для товарів, що швидко псуються, рекомендована кількість рівнів або учасників каналу розповсюдження є:
1) мінімальною;
2) усі такі товари реалізуються через канал нульового циклу;
3) максимальною;
4) вимоги до зберігання товарів не впливають на кількість рівнів каналу розповсюдження.
52. Вироби промислового призначення, як правило, мають рівнів каналу розповсюдження проти споживчих товарів:
1) менше;
2) більше;
3) це залежить від кон’юнктури товарного ринку;
4) різниці немає.
53. Зі збільшенням кількості рівнів каналу розповсюдження част­ка витрат, пов’язаних з продажем товару:
1) зменшується;
2) зростає;
3) залишається без змін;
4) це залежить від виду товару, його властивостей.
54. Зменшення кількості рівнів каналу розповсюдження обертається для роздрібних торговельних фірм:
1) більшими партіями та меншою частотою поставок, а також звуженням асортименту;
2) меншими партіями та збільшенням частоти поставки, а також поліпшенням асортименту;
3) збільшенням доходів внаслідок збільшення обсягу реалізації товарів;
4) можливими збитками через недоліки товаропостачання.
55. Вертикальні, горизонтальні та багатоканальні маркетингові системи працюють з каналами розповсюдження товарів для того, щоб:
1) повніше освоїти маркетингові можливості на ринку;
2) по можливості запобігти конфліктам між окремими учасниками каналів розповсюдження;
3) ефективніше та оперативніше працювати на ринку;
4) відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.
56. Яка з названих маркетингових систем належить до верти-
кальної?
1) Об’єднання кількох підприємств роздрібної торгівлі соками та безалкогольними напоями;
2) об’єднання звірогосподарства, фірми з вироблення хутра, фірми з пошиття хутрових виробів, крамниці «Хутро»;
3) об’єднання спілки фермерів, мережі приватних крамниць з продажу сільськогосподарських продуктів;
4) у переліку немає правильної відповіді.
57. На яких засадах функціонує вертикальна маркетингова система (ВМС)?
1) Один із учасників каналу є власником акцій решти учасників;
2) один із учасників каналу є сильною особистістю і спромігся об’єд­нати решту учасників;
3) один із членів каналу надає решті учасників привілей (франшизу);
4) відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.
58. Якщо канал розповсюдження є системою незалежних промислових, гуртових та роздрібних фірм і їхні дії регулює угода, то така ВМС належить до типу:
1) корпоративних;
2) договірних;
3) керованих;
4) іншого типу.
59. Керовані ВМС можливі й ефективні, якщо:
1) законодавче поле країни є достатньо повним і ефективним;
2) виробник або інший учасник каналу — настільки сильна фігура, що має необхідний вплив на решту учасників каналу;
3) такі системи достатньо ефективні тільки в окремих сферах вироб­ництва й торгівлі;
4) відповіді п. 1, 3 є правильними.
60. Основні аргументи, що доводять потребу створення маркетингових систем:
1) труднощі технологічного і технічного характеру в процесі виходу на ринок;
2) брак капіталу, технічних знань, виробничих можливостей для задоволення запитів ринку;
3) жорстка конкуренція на національному і світовому ринках внаслідок поширення транснаціональних компаній;
4) у переліку нема правильної відповіді.
61. Багатоканальні маркетингові системи у принципі можливі:
1) тільки для виробничих фірм;
2) тільки для фірм гуртового продажу;
3) тільки для фірм роздрібного продажу;
4) для всіх названих фірм.
62. Визначитися зі структурою каналу розповсюдження необхідно тоді, коли:
1) фірма розпочинає свою діяльність з нуля;
2) фірма вже функціонує;
3) фірма функціонує, але робить спробу освоїти новий ринок;
4) відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.
63. Наприкінці 1994 р. в системі споживчої кооперації було створено вертикальні маркетингові системи (база — магазин) для того, щоб:
1) активізувати продаж товарів;
2) об’єднати зусилля в роботі з виробниками;
3) уникнути дворазового користування кредитом;
4) відповіді п. 1, 2 є правильними.
64. Маркетингові рішення в оптовій та роздрібній торгівлі:
1) ідентичні;
2) відрізняються принципово;
3) дуже подібні, але мають певну специфіку;
4) між ними можна знайти щось спільне.
65. Яке з маркетингових рішень для гуртових і роздрібних фірм є найголовнішим?
1) Розміщення торговельної фірми;
2) розрахунок ціни та визначення методів стимулювання збуту;
3) рішення щодо асортименту та комплексу послуг;
4) визначення цільового ринку.
66. Рішення про вибір цільового ринку є найважливішим тому, що:
1) на цей ринок спрямовується реклама, для нього визначаються ціни, залежно від місцеположення ринку вибирається і місце розташування фірми;
2) наперед визначаються розміри цього ринку, конкурентність на ньому, його прибутковість;
3) обидва варіанти відповіді помилкові;
4) обидва варіанти відповіді правильні.
67. Які типи крамниць у своїй назві відбивають цільовий ринок?
1) «Гастроном», «Універмаг»;
2) «Продовольчі товари», «Промислові товари»;
3) «Молодята», «Усе для дому», «Усе для городу»;
4) «Парфумерія», «Господарчі товари», «Ковбасні вироби».
68. Типові рішення щодо широти асортименту та рівня послуг для цільового ринку покупців з високими доходами:
1) рівень якості товарів найвищий, асортимент широкий, включаючи товари престижних фірм, ціни високі, рівень послуг у крамниці достатній;
2) рівень якості достатній, асортимент забезпечує певний вибір, ціни погоджені з вартістю «споживчого кошика»;
3) рівень якості товарів найвищий, асортимент широкий, ціни високі, а елементарним ергономічним вимогам крамниця не відповідає;
4) рівень якості обслуговування в крамниці дуже високий, ціни високі, рівень якості товарів високий, але товарів престижних фірм бракує.
69. Який із описаних далі інтер’єрів крамниць найліпше відповідатиме продажу товарів для дитячого харчування?
1) Просторе, добре вентильоване приміщення з практичними, приглушеними тонами стін, внутрішня реклама;
2) устаткування сприяє швидкому обслуговуванню та зберіганню товарів, стіни та стеля у світлих тонах, реклама у вигляді проспек­тів та листівок на окремих столиках (стендах);
3) просторе приміщення, ергономічні умови достатні, але тимчасово використовується устаткування, що не відповідає профілю крамниці;
4) може бути інший, точніший варіант відповіді.
70. Успішним маркетинговим рішенням щодо цін сприятимуть:
1) продумані закупки товарів;
2) закупки товарів, що спеціально приваблюватимуть покупців до крамниці;
3) гнучка система націнок і знижок;
4) відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.
71. Націнка на товар у крамниці має бути:
1) однаковою протягом усього періоду продажу;
2) змінюватися залежно від якості товару;
3) змінюватися залежно від змін обсягу продажу;
4) змінюватися залежно від усіх факторів конкурентного середовища.
72. Якщо фірма першою пропонує товар на ринку, то правильним буде таке рішення щодо націнки:
1) мінімальна націнка з розрахунком на швидкий продаж;
2) максимальна націнка з розрахунком на максимальний прибуток;
3) націнка такого розміру, щоб продаж половини партії товару дав змогу продати другу половину партії з нижчою націнкою, зовсім без націнки або й за зниженими цінами;
4) така сама націнка як і в конкурентів.
73. Для якого сегмента ринку було б ефективним рішення (у межах стимулювання продажу) про роздачу безплатних зразків товару?
1) Економні покупці;
2) персоніфіковані покупці;
3) покупці з високим рівнем доходів;
4) новатори.
74. Замість роздавання безплатних зразків товару як методу стимулювання покупцям з високим рівнем доходів варто запропонувати:
1) послуги продавця найвищої кваліфікації;
2) вишукану рекламу всередині крамниці;
3) унікальний перелік послуг у крамниці;
4) усі названі заходи для залучення покупців «вищої касти» є ефективними.
75. Світова практика свідчить про такі тенденції щодо розміщення торговельних підприємств:
1) у «спальних» районах великих міст;
2) в адміністративних районах;
3) скрізь там, де площа забудови і торговельна площа дає змогу запропонувати покупцеві належний комплекс послуг;
4) у місцях скупчення ймовірних покупців.
76. За яким із показників виробник, як правило, не контролює своїх дистрибуторів?
1) Нормою збуту товарів;
2) рівнем товарних запасів та переліком послуг, що надаються споживачам;
3) нормою доходів дистрибутора;
4) оперативністю доставки товарів.
77. Канали розповсюдження та товаропросування перебувають у такій залежності:
1) товаропросування є функцією каналу розповсюдження;
2) товаропросування — автономна щодо каналу розповсюдження галузь;
3) учасники каналу розповсюдження підпорядковані завданням товаропросування;
4) усі відповіді правильні.
78. Товаропросування передбачає і включає:
1) тільки маркетингові операції;
2) виключно фізичні операції;
3) і маркетингові, і фізичні операції;
4) відповіді п. 1—3 є правильними.
79. Актуальність логістичних систем, підходів у контексті застосування маркетингової стратегії розподілу (розповсюдження, місця) підтверджується:
1) обов’язковою потребою логічних дій у процесі розроблення, вибору й обґрунтування структури каналу розподілу, кількості рівнів у ньому тощо;
2) готовністю фірми виконати поставку товарів, сировини в належних обсягах та в домовлений термін, що є чи не найвагомішим фактором успіху на ринку;
3) застосуванням математичного апарату для обґрунтування напрямів і схем товаропотоків у процесі їх збуту;
4) можливістю об’єднати критерії, що належать до різних груп (економічних, соціальних), у процесі оцінки придатності будь-якого маркетингового рішення.
80. У чому полягає для виробника цінність співпраці з фірмою-постачальником, що спроможна здійснити поставку сировини, комп­лектувальних деталей у точно визначений термін, аж до конкретної години?
1) Виробнику не обов’язково утримувати великі площі складських приміщень або холодильних камер;

 • не потрібні холодильні камери для сировини;
 • правильні відповіді п. 1—2;
 • переваги такого постачальника є більше умоглядними, ніж реаль­ними.

81. «Суворі» вимоги до постачальників супермаркету щодо дотримання термінів доставки споживчих товарів пояснюються наявністю в асортименті:
1) продуктів, які швидко псуються;
2) продуктів з певним товарним знаком, маркою, навіть тимчасовий брак яких у продажу може відвернути покупців і привернути їх увагу до інших марок;
3) продуктів, які є об’єктами інтенсивних рекламних кампаній;
4) продуктів, які перебувають на такому етапі свого життєвого циклу, як «розвиток ринку».
82. Логістичні системи розподілу можуть діяти в таких координатах:
1) збереження якості продукту ® збереження кількості продукту ® своєчасна доставка;
2) збереження кількості продукту ® збереження якості продукту ® мінімум витрат;
3) необхідна кількість продукту ® своєчасна доставка ® мінімум витрат;
4) асортимент продукту ® кількість продукту ® своєчасна доставка.
83. Оптимізувати загальні витрати з урахуванням витрат на транспортування та зберігання товарних запасів можна, використавши формулу:
1) Вілсона;
2) Фехнера;
3) Спірмена;
4) у переліку нема правильної відповіді.
84. Основні функції логістики розподілу:
1) транспортування та оброблення замовлень;
2) складування товарних запасів та управління ними;
3) оброблення матеріалів, розміщення товарів, комплектування партій товарів;
4) відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.
85. На формування логістичних систем розподілу впливає:
1) кількість постачальників матеріально-технічних ресурсів і споживачів готової продукції;
2) кількість необхідних і кінцевих продуктів;
3) взаємозалежність поставок матеріально-технічних ресурсів і розширення кола споживачів готової продукції;
4) поданий у п. 1—3 перелік факторів, які формують логістичну систему розподілу, є неповним.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.