лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетинг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1. Функціонування виробничої або торговельної фірми є соціально та економічно виправданим, якщо фірма:

 1. намагається максимізувати прибутки та збільшити їх відрахування в місцевий бюджет;
 2. розв’язує проблему задоволення потреб споживачів;
 3. досягає високого рівня культури виробництва;
 4. здійснює спонсорство, благодійництво, меценатство.

2. В якій із цих категорій (понять) фокусуються інтереси та сподівання всіх учасників (продавця, виробника та покупця) ринку?

 1. Прибуток, корисність товару;
 2. товар, послуга;
 3. імідж;
 4. відповіді п. 2, 3 є правильними.

3. Поняття продукту (виробу) і товару:

 1. тотожні;
 2. різні;
 3. не тотожні, але й не цілком протилежні і це залежить від певних чинників;
 4. ця проблема й досі є предметом дискусії в наукових колах.

4. Трансформація продукту (виробу) в товар відбувається в момент:

 1. завершення виробництва;
 2. споживання (експлуатації);
 3. підготовки до продажу;
 4. переходу прав власності.

5. В якій із названих сфер створюється виріб (продукт)?

 1. Виробничій;
 2. торговельній;
 3. споживання;
 4. виробничій та торговельній.

6. В якій із зазначених сфер створюється товар?

 1. Виробничій;
 2. торговельній;
 3. споживання;
 4. виробничій та торговельній.

7. Яких з названих характеристик фактично бракує у будь-якому виробі?

 1. Фізичних;
 2. хімічних;
 3. смакових;
 4. тих, що їх здогадно уявляє собі покупець, споживач.

8. Які з названих тут фахівців не беруть участі у створенні виробу?

 1. Технолог;
 2. модельєр;
 3. конструктор;
 4. рекламіст.

9. Які з названих тут фахівців перетворюють виріб на товар?

 1. Маркетолог;
 2. рекламіст;
 3. касир;
 4. усі ці фахівці спільно.

10. Як ви оцінюєте ймовірність трансформації виробу в товар (тобто продажу виробу) тільки за участю технолога, модельєра, конструктора за умов «ринку покупця»?

 1. Абсолютно можливо;
 2. так само можливо, як і за участі інших фахівців;
 3. можливо тільки випадково;
 4. імовірність становить «п’ятдесят на п’ятдесят».

11. Укажіть, на якому рівні формується споживча вартість товару?

 1. На рівні створення основної вигоди (призначення), товару;
 2. на рівні формування розширених характеристик товару;
 3. на рівні сприйняття характеристик товару особисто споживачем;
 4. відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

12. Укажіть основну вигоду, призначення (ядро) пиловсмок-
тувача:

 1. чищення одягу;
 2. чищення килимових виробів, прибирання пилу з підлоги, шаф, книжок;
 3. побілка та фарбування;
 4. відповіді п. 1—3 є правильними.

13. Укажіть основну вигоду для покупця від свердла для металу діаметром 0,5 дюйма з алмазним наконечником (вага алмаза 0,5 ка­рата):

 1. покупець стає власником коштовності;
 2. власник свердла може робити в металі отвори діаметром
  0,5 дюйма;
 3. власник такого свердла зробив інвестицію, яка не впаде в ціні навіть після завершення строку експлуатації свердла;
 4. у переліку нема правильної відповіді.

14. Які характеристики пиловсмоктувача не належать до фізичних?

 1. Ціна;
 2. маса, габарити;
 3. енергоспоживання;
 4. частота робочого струму.

15. Які з характеристик пиловсмоктувача «Аудра» належать до розширених?

 1. Гарантійний термін (2 роки), ціна 58 у. од.;
 2. продаж у кредит на 18 місяців;
 3. доставка покупки додому;
 4. відповіді п. 1—3 є правильними.

16. Не належать до характеристик четвертого рівня зазначені далі показники споживчої вартості пиловсмоктувача «Аудра», тобто характеристики особистого сприйняття товару користувачем:

 1. технічні переваги проти пиловсмоктувачів інших марок;
 2. підвищення репутації власника «Аудри» серед сусідів, друзів;
 3. порядок технічного обслуговування після купівлі;
 4. у переліку нема правильної відповіді.

17. Поняття «товар» може охоплювати:

 1. усе, що може бути об’єктом купівлі-продажу;
 2. послугу (прання білизни);
 3. ідею (нового виробу, винаходу);
 4. тільки товари масового споживання.

18. Маркетингова стратегія продукту базується на тому, що покупці здійснюють вибір товару:

 1. за якістю виробу;
 2. дизайном виробу;
 3. очевидними і прихованими ознаками товару, які допомагають відрізнити товар фірми від товарів її конкурентів і привернути увагу покупця;
 4. маркою відомої фірми.

19. Виробнича фірма маркетингову стратегію продукту реалізує через такі фактори маркетингу:

 1. якість виробу;
 2. послуги покупцям;
 3. упаковка товару, товарний асортимент;
 4. відповіді п. 1—3 є правильними.

20. Які з факторів маркетингової стратегії продукту не може застосувати торговельна фірма, ураховуючи специфіку її діяль­ності?

 1. Створення широкого товарного асортименту, надання покупцям послуг з післяпродажного обслуговування;
 2. широке рекламування певної конкретної марки товару;
 3. створення товару-новинки;
 4. у переліку нема правильної відповіді.

21. Рішення про використання марки товару як складової стратегії продукту може бути реалізоване у вигляді:

 1. прізвища виробника, назви виробу («Форд», «Аудра»);
 2. емблеми;
 3. рисунка;
 4. усі відповіді правильні.

22. Марочну назву, ім’я виробника, що є частиною марки
можна:

 1. вільно вимовляти;
 2. намалювати;
 3. зобразити алегорично;
 4. відповіді п. 2, 3 є правильними.

23. Марочний знак (емблема), як частина марки товару, впливає на один із таких органів чуття покупця:

 1. слух;
 2. нюх;
 3. зір;
 4. дотик.

24. Товарний знак, виконаний у вигляді назви, емблеми, характеризується насамперед тим, що він:

 1. має достатньо високий художній рівень виконання;
 2. має правовий захист проти несанкціонованого використання іншими фірмами;
 3. має певного власника (виробничу, торговельну фірму);
 4. максимально ототожнює товар і фірму.

25. Власником товарної марки може бути фірма, яка:

 1. виготовила товар (марка фірми-виробника);
 2. продає товар (марка дистрибутора, дилера);
 3. відповіді п. 1, 2 є правильними;
 4. у переліку нема правильної відповіді.

26. Світова практика використання товарних марок має тенден­цію до:

 1. поширення на всі товари без винятку;
 2. обмеження, зокрема щодо товарів першої необхідності чи ліків для їх здешевлення;
 3. позначення такими марками тільки окремих елітарних товарів;
 4. відповіді п. 2, 3 є правильними.

27. Вихід на ринок з маркою, що ототожнює фірму-вироб­ника і товар, може обернутися для фірми:

 1. цілковитим успіхом;
 2. цілковитою невдачею;
 3. відповіді п. 1, 2 є правильними;
 4. у переліку нема правильної відповіді.

28. Фірма-виробник може прийняти такі варіанти рішень щодо марочної назви:

 1. використати різні марки для різних товарів;
 2. розробити одну марку для всіх товарів, що їх випускає фірма;
 3. варіанти п. 1, 2 мають практичне застосування;
 4. у переліку нема правильної відповіді.

29. Реалізуючи маркетингову стратегію продукту через марку товару, фірма може використати:

 1. одну марочну назву для однієї товарної групи;
 2. кілька марочних назв у межах однієї товарної групи;
 3. одну марочну назву для певного товару, залишаючи решту товарів без марок;
 4. кожний із названих варіантів застосовується на практиці.

30. «Макдональдс», «Кока-Кола», «Жіллетт» стали всесвітньовідомими завдяки:

 1. високій якості виробів;
 2. високому рівню сервісу;
 3. унікальним виробам, які вони виготовляють;
 4. з початку діяльності — завдяки п. 1—3, а згодом — через інтенсивне рекламування марок фірм та їхніх виробів.

31. Застосування упаковки як знаряддя маркетингу потребує розгляду концепції упаковки, складовими якої є:

 1. визначення основної функції упаковки та переваг нових типів упаковки;
 2. безпека, в тому числі і екологічна, упаковки для споживача;
 3. розмір, форма, колір, матеріал, що з нього виготовлятиметься упаковка;
 4. відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

32. Якій із названих нижче товарних груп можна забезпечити успіх на ринку через належну маркетингову стратегію продукту, зокрема правильне визначення характеру його упаковки?

 1. Будівельні матеріали;
 2. холодильники;
 3. парфумерно-косметичні товари;
 4. ліки.

33. Використання компанією «Макдональдс» упаковки як знаряддя маркетингу виявилося в тому, що гамбургери в спеціальній термоупаковці:

 1. мали привабливий вигляд;
 2. не потребували підігрівання перед споживанням;
 3. були захищені від механічних пошкоджень;
 4. не потребували створення спеціальних санітарних умов у місцях тор­гівлі ними.

34. Збільшенню продажу компанією «Макдональдс» гамбургерів на ринках європейських столиць заважає:

 1. висока ціна гамбургерів;
 2. податкова система європейських країн;
 3. нерозв’язаність проблеми утилізації упаковки гамбургерів;
 4. недостатня популяризація гамбургерів у цих країнах.

35. Як саме компанія «Макдональдс» розв’язала проблему засмічення міст паперовою упаковкою свого продукту?

 1. Відрахуванням у місцевий бюджет коштів для будівництва сміттєпереробних заводів;
 2. закупівлею спеціальних сміттєзбиральних машин для міст, що мають широку мережу закладів «Макдональдс»;
 3. виготовленням упаковки гамбургерів з їстівного продукту;
 4. збільшенням штату прибиральників у фірмових кафе.

36. Аерозольна упаковка парфумерно-косметичних та багатьох інших товарів попри очевидні її вигоди є неприйнятною насамперед через:

 1. високу ціну;
 2. можливу небезпеку користування й використання (вибухонебезпечність);
 3. екологічну небезпеку;
 4. технологічну складність виготовлення.

37. Поширене в західних країнах використання упаковки як знаряддя маркетингу сприяє:

 1. запровадженню самообслуговування в торгівлі;
 2. ліпшому впізнаванню фірми, марки;
 3. відповіді п. 1, 2 є правильними;
 4. усі варіанти відповідей помилкові.

38. Продовжити термін використання булочки «Дніпровська» та забезпечити гігієну її продажу уможливить запровадження маркетингової стратегії, спрямованої на створення:

 1. нової технології транспортування;
 2. герметичної плівкової упаковки;
 3. спеціальних добавок до тіста;
 4. відповідних умов зберігання в крамниці.

39. Американська компанія «Крафт» та західнонімецька «Гольд­стар» завоювали позиції на ринку, запропонувавши безалкогольні напої та пиво в банках, що мали замість традиційних кришок тонкі металеві мембрани, які можна відкупорювати одним порухом паль­ця. Це сталося завдяки ретельно розробленій:

 1. стратегії просування і зокрема рекламі;
 2. стратегії продукту і його упаковки;
 3. стратегії розповсюдження, тобто продажу цих напоїв у першокласних ресторанах і кафе;
 4. у переліку нема правильної відповіді.

40. Норвезька фірма «Кронпринц», застосувавши оригінальну упаковку сардин (спеціальний ключик, змонтований на бляшанці, дає змогу одержати отвір овальної форми), збіль­шила вигоди для споживача завдяки:

 1. можливості легко виймати продукт безпосередньо з бляшанки без традиційного перекладання його на тарілку;
 2. можливості обійтися без консервного ножа, який не завжди є під руками;
 3. підвищенню безпеки відкривання бляшанки (уникнення порізів гострими краями);
 4. відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

41. Які проблеми слід брати до уваги, починаючи розроблення маркетингової стратегії продукту і зокрема упаковки?

 1. Високу вартість упаковки, особливо оригінальної;
 2. потребу у використанні дефіцитних ресурсів;
 3. забруднення довкілля;
 4. усі ці проблеми є актуальними.

42. Який характер товарної етикетки дає підставу стверджувати, що маркування товару виконане з урахуванням потреб мар­кетингу?

 1. На етикетці зазначено назву та ґатунок товару;
 2. етикетка своїм змістом та привабливим виглядом пропагує товар;
 3. етикетка містить дані про склад продукту;
 4. етикетка засвідчує високу якість товару.

43. Коли італійська фірма «Амаретто» уперше вмістила на етикетці, крім назви лікеру, ще й кілька рецептів коктейлів, головною складовою яких є цей лікер, то можна було сказати, що фірма застосувала (зробила):

 1. звичайну рекламу фірми та товару;
 2. продуману маркетингову стратегію продукту в частині маркування товару;
 3. важливий крок до ринкового успіху без огляду на рекламу, а тим більше на маркетинг;
 4. вдалу спробу виділитися з маси фірм-конкурентів.

44. Якими є вимоги до маркування товару з погляду маркетингової діяльності конкретної фірми?

 1. Не заводити споживача в оману;
 2. застерегти від можливих небезпек у процесі користування;
 3. указати ціну товару;
 4. усіляко сприяти ототожненню маркування товару з фірмою.

45. У якій із названих ситуацій фірма найбільш вдало роз­в’язує проблему ототожнення маркування з фірмою?

 1. Наклеювання етикетки з назвою фірми «Маroc» на кожний апельсин;
 2. розміщення на етикетці одягу емблеми маловідомої фірми «Чорі»;
 3. детальний опис технічних характеристик двигуна в проспектах, з якими може ознайомитися обмежене коло споживачів (тільки наявна клієнтура фірми);
 4. можна знайти значно наочніший приклад такого ототожнення.

46. Досить вдало застосовано елементи маркетингу в таких типах маркування товарів:

 1. соки, на етикетках яких намальовано овочі та фрукти, що з них ці соки виготовлено;
 2. рибні консерви, на етикетці яких уміщено фото симпатичного капітана корабля, на якому виготовлено консерви;
 3. вина, на етикетці яких названо всесвітньо відомі сорти винограду, з яких виготовлено ці вина, і місця, де такі сорти культивують;
 4. кожний з цих типів маркування є по-своєму оригінальним і має маркетингове спрямування.

47. Безалкогольні напої національних виробників, на ваш погляд, поступаються відомим на ринку України імпортним тільки:

 1. якістю напою;
 2. упаковкою і маркуванням;
 3. нічим не поступаються;
 4. значно смачніші за імпортні напої того самого типу.

48. Надання послуг покупцям у межах реалізації маркетингової стратегії продукту пов’язане з розв’язанням такої проблеми:

 1. які види послуг включити до сервісного обслуговування;
 2. на якому рівні запропонувати ці послуги;
 3. в якій формі надавати ці послуги;
 4. кожна з названих проблем потребує розв’язання.

49. Які з названих нижче видів послуг у межах маркетингу можна надавати тільки покупцям — промисловим фірмам?

 1. Гарантія надійності поставок та можливість одержання технічної консультації;
 2. гарантія заміни товару за певних обставин;
 3. монтаж технологічної лінії «під запуск»;
 4. усі відповіді, крім п. 2, є правильними.

50. Які з цих видів послуг фірма може надавати і індивідуальним покупцям, і промисловим (торговим) фірмам?

 1. Знижки з ціни;
 2. розроблення товару за індивідуальним замовленням;
 3. консультування клієнтів щодо цін;
 4. усі відповіді є правильними.

51. Які з названих методів дають змогу фірмі визначити рівень та якість сервісного обслуговування клієнтів?

 1. Регулярні опитування клієнтури;
 2. систематизація скарг і пропозицій, робота з ними;
 3. періодичні закупки товарів у конкурентів для порівняння;
 4. усі відповіді правильні.

52. Які форми післяпродажного обслуговування можна запропонувати вітчизняній фірмі з виробництва електробритв:

 1. здійснювати безплатний ремонт електробритв протягом року безпосередньо на підприємствах фірми;
 2. відкрити власні ремонтні майстерні в усіх великих містах України;
 3. домовитися, щоб ремонтні послуги виконувала дилерська мережа, або якісь сторонні організації;
 4. відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

53. Рішення щодо асортименту в межах стратегії маркетин­гу приймаються на підставі:

  • мети фірми на ринку;
  • потенціалу фірми;
  • асортиментної політики конкурентів;
  • можливості максимізації прибутків фірми за рахунок створення найзручнішого для покупця асортименту.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.