лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правові основи місцевого самоврядування

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

32. Районна рада прийняла рішення про вилучення коштів із міського бюджету та направлення їх на погашення заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ району. Чи є законним рішення районної ради? Який порядок вилучення кош­тів із місцевого бюджету?
33. Із наведених варіантів виберіть правильну відповідь.

  1. До складу президії (колегії) районної, обласної ради не входять:
  2. а) голова ради, його заступник;
  3. б) голови постійних комісій ради;
  4. в) голови районних, обласних державних адміністрацій;

г) уповноважені представники депутатських груп і фракцій.
34. К. обласною радою було прийнято рішення про об’єднання територіальних громад сіл В. та Д. та у зв’язку з прийнятим рішенням запропоновано територіальним громадам цих сіл провести місцеві референдуми з приводу об’єднання. За результатами референдумів було виявлено, що 67 % мешканців села В. і 46 % мешканців села Д., що взяли участь у референдумі, підтримали рішення обласної ради. Чи є законними рішення обласної ради? Чи є законними результати місцевих референдумів?
35. Міський голова видав розпорядження про отримання банківського кредиту на фінансування будівництва школи, мотивуючи своє розпорядження відсутністю бюджетних надходжень для цих цілей. Місцевим бюджетом таку статтю доходу не було передбачено. Проаналізуйте законність дій міського голови.
36. Із наведених варіантів виберіть правильну відповідь.
Сільський, селищний, міський голова є:
а) розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у то­му числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
б) розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у то­му числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним виконавчим комітетом відповідної ради.

37. Районна державна адміністрація вимагає від виконавчого органу міської ради (міста районного значення) надати копії рішень із питань опіки та піклування. Виконавчий комітет відмовився виконати цю вимогу, мотивуючи це тим, що органи виконавчої влади не мають права за законом втручатися в діяльність органів місцевого самоврядування. Хто з них правий?

38. До голови районної державної адміністрації звернувся громадянин А. з проханням вирішити питання про надання йому земельної ділянки. Голова районної державної адміністрації передав звернення на розгляд голови районної ради. Голова районної ради, у свою чергу, передав згадане звернення на розгляд голови сільської ради за місцем проживанням громадянина А., зобов’язавши при цьому голову сільської ради дати письмову відповідь на звернення громадянина А. Проаналізуйте законність дій посадових осіб.

39. Міською радою було прийнято рішення про стягнення з підприємств усіх форм власності на відповідній території плати за залучення трудових ресурсів, яке мотивувалося необхідністю поповнення місцевого бюджету. Відповідно до цього рішення радою було розроблено та затверджено положення про порядок стягнення й використання плати за залучення трудових ресурсів. Чи є законним рішення ради? Визначте правові наслідки рішення ради та згаданого положення про порядок стягнення й використання плати за залучення трудових ресурсів.

40. Регламентом міської ради передбачено, що рішення ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено рішенням ради. Чи є легітимною така правова норма? Які правові наслідки застосування даного положення регламенту ради? Кому належить право вносити зміни до регламенту ради?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.