лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правові основи місцевого самоврядування

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6. Виконавчі органи місцевого самоврядування

Стаття 140 Конституції України визначає, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, установленому законом, як безпосередньо, так і через органи міс­цевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи.
Виконавчі органи рад — це органи, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами на період діяльності ради відповідного скликання для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законами. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними та підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
Виконавчими органами сільської, селищної, міської, районної в місті ради є:

 1. виконавчий комітет ради;
 2. відділи;
 3. управління;
 4. інші виконавчі органи.

Повноваження виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради поділяються на власні (самоврядні) та делеговані.
Повноваження органів місцевого самоврядування поділяються на групи за сферами діяльності:

  • повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування і обліку;
  • повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін;
  • повноваження щодо управління комунальною власністю;
  • повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського хар­чування, транспорту та зв’язку;
  • повноваження в галузі будівництва;
  • повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту;
  • повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
  • повноваження у сфері соціального захисту населення;
  • повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності;
  • повноваження в галузі оборонної роботи;
  • повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою;
  • повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
  • повноваження щодо відзначення державними нагородами України;
  • інші повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (наприклад: стаття 14 Закону України «Про освіту», стаття 21 Закону України «Про основи містобудування», стаття 5 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», стаття 13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», стаття 19 Закону України «Про дошкільну освіту» та ін.)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.