лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародне економічне право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ОПРИШКО Віталій Федорович

 

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО

 

 

 

 

 

 

Видання друге, перероблене і доповнене

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 


ББК 67.412
О 62                                                      

 

 

 

Рецензенти:

В. Н. Денисов, д-р юрид. наук
(Інститут держави та права України ім. В. М. Корецького)
О. Ф. Висоцький, д-р юрид. наук
(Академія зовнішньої торгівлі)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2120 від 14.11.02

 

 

Опришко В. Ф.
О 62Міжнародне економічне право: Підручник. — Видання друге, перероблене і доповнене. — К.: КНЕУ, 2003. — 311 с.
ІSBN 966–574–518–2

Це — друге перероблене та доповнене видання в Україні підручника з міжнародного економічного права як однієї з нових і важливих галузей міжнародного публічного права.
На основі аналізу міжнародно-правових актів та практики їх  застосування розглядаються принципи міжнародного економічного права, характеризується правовий статус держав, міжнародних організацій та інших учасників міждержавного економічного співробітництва, з’ясову­ються питання міжнародного торговельного, міжнародного валютного, міжнародного транспортного права та ін.
Значна увага приділяється висвітленню діяльності України як повноправного суб’єкта міжнародних економічних відносин.
Для студентів юридичних та економічних вузів і факультетів, науков­ців, працівників державного апарату, господарських керівників.

ББК 67.412


a В. Ф. Опришко, 2003
ІSBN 966–574–518–2                                                                          a КНЕУ, 2003

Навчальне видання

 

 

 

ОПРИШКО Віталій Федорович

 

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВОПідручник

Видання друге, перероблене і доповнене

 

 

Редактор Н. Царик
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Тютюнник
Верстка Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.