лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингова товарна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вивчивши тему, студенти мають запам’ятати, що ціну поряд з іншими складовими комплексу маркетингу неодмінно варто визначати перед прийняттям відповідної маркетингової програми. Для цього потрібне глибоке аналітичне дослідження потреб споживачів та їхнього сприйняття цінності товару, вивчення збігу
в уяві потенційних покупців ціни та переваг майбутнього товарного пропонування (рис. 18).

Рис. 18. Ціноутворення на основі споживчої цінності товару
Якщо йдеться про метод установлення ціни за аналогією, фірма насамперед орієнтується на конкурентів. Для складних товарів виробнично-технічного призначення інколи застосовується метод ціноутворення з урахуванням життєвого циклу товару на ринку. При цьому виходять з того, що час найбільш сприятливого продажу товару на ринку обмежений з огляду на науково-технічний прогрес, що скорочує життєвий цикл складних товарів. Тому кож­ній фазі життєвого циклу товарів відповідатиме певний рівень ціни. Застосовуючи цей метод, фірма має визначити тривалість життєвого циклу товарів, рівень початкової ціни та її зміни залежно від перебування товару в тій чи тій фазі його життєвого циклу.
У комплексі сучасного маркетингу використовується багато видів цін. Наприклад, стандартні ціни, що їх фірми намагаються зберегти незмінними протягом тривалого часу. Залежно від наявності у споживача можливості вибору (тобто можливості торгуватися) розробляються гнучкі ціни. У разі купівлі великих пар­тій товару надаються знижки з ціни, що передбачають певний зиск як для споживача, так і для продавця. У межах однієї асортиментної групи товарів ціна формує цінову лінію, що пов’язу­ється з рівнем якості. У сфері товарного пропонування розрізняють оптові, роздрібні та закупівельні ціни, а також ціни на тарифи та послуги.
Ціни на товари крім вартості виробництва, містять також вит­рати обігу. Останні істотно залежать від вартості транспортування продукції до споживача. Комплексне включення різних варіан­тів цих витрат до ціни підприємства називають системою фран­кування. Термін «франко» визначає, до якого пункту на шляху просування товару від виробника до споживача транспортні витрати включаються до ціни товару. Розглянемо відповідні варіанти цін.

 • Відпускна ціна виробника — ціна «франко-склад постачаль­ника», або ціна «ex works». Споживач оплачує всі витрати доставляння.
 • Ціна, що містить витрати на доставляння товару від продуцента до залізничної станції відправлення та його завантаження у вагон, має назву ціна «франко-вагон станції відправлення». Міжнародна назва «ціна FOR (free on rail), ful load».
 • Якщо в разі міждержавних поставок ціна передбачає оплату всіх витрат на транспортування товару до кордону, вона має назву — ціна «франко-кордон», або ціна «Deliver at frontier» (товар, доставлений до кордону).
 • Ціна, що передбачає оплату фірмою-постачальником усіх витрат до порту з вивантаженням товарів на причалі перед судном, має назву ціна «франко-порт відправлення», або «франко-уздовж борту судна». Її міжнародна назва: «FAS( ФАС) — free alonqside ship».
 • Ціна « франко-судно порт відправлення» — «FOB (ФОБ)– free on board» додатково передбачає витрати на завантаження продукції на судно.
 • Ціна, що охоплює оплату постачальником усіх витрат
  до порту призначення, має назву ціна «франко-судно порту призначення», або «CAF (КАФ)– cost and freight»(вартість і фрахт).
 • Ціна «франко-судно порту призначення та страхування», або ціна «CIF (СІФ) — cost, insurance, freight) містить вартість товару, суму, на яку його застраховано на випадок псування та загибелі, а також фрахт.
 • Ціна, яка передбачає, що постачальник оплачує всі витрати до порту призначення разом із вартістю розвантаження, має назву ціна «франко-порт призначення»(ex quaq — із пристані).
 • Ціна «франко-склад споживача» (delivered dutipaid — поставлено, мито сплачено) передбачає оплату постачальником усіх витрат на доставлення продукції споживачеві.

Докладнішу інформацію щодо базових умов контракту згідно з міжнародною класифікацією ІНКОТЕРМС-90 наведено в табл. 19.
Таблиця 19
Типові міжнародні базові умови контракту


Група

Скорочення

Розшифрування

Вид транспорту

Англ.

Укр.

Судно

Автомобіль

Потяг

Літак

Комбінований

E

EXW

Ex Work

Від виробника

+

+

+

+

+

F

FCA

Fre Camer

Вільно в перевізника

+

+

+

+

+

FAS

Fre Alongside Ship

Вільно уздовж борту (судна)

+

 

FOB

Fre on Board

Вільно на борту (судна)

+

C

CFR

Cost and Freight

Ціна та фрахт

+

CIF

Cost, Insurance and Fraight

Ціна, страхування і фрахт

+

CPT

Camage Paid to

Перевезення оп­лачено до

+

+

+

+

+

CIP

Camage and insurance Paid to

Перевезення і страхування оплачено до

+

+

+

+

+

D

DAF

Delivered at Frontier

Доставлено до кордону

+

+

+

+

+

DES

Delivered ex Ship

Доставлено із судна

+

DEQ

Delivered ex Quay (Dute Paid)

Доставлено до причалу (зі сплатою мита)

+

DDU

Delivered Duti Unpaid

Доставлено, мито не сплачено

+

+

+

+

+

DDP

Delivered Duty Paid

Доставлено з виплатою мита

+

+

+

+

+

У сучасній економічній науці виокремлюють два етапи процесу ціноутворення на підприємстві. На першому визначається базова ціна, тобто ціна виробництва. На другому — остаточна ціна з урахуванням знижок, націнок, транспортних, страхових, сервісних та інших компонентів.
Розрізняють п’ять основних методів розрахунку базових цін:

 • метод повних витрат;
 • метод вартості виготовлення;
 • метод граничних (маржинальних) витрат;
 • метод рентабельності (прибутковості) інвестицій;
 • метод маркетингових (ринкових) оцінок.

Метод повних витрат є найпоширенішим. До повної суми витрат (постійних і змінних) додається сума, що відповідає нормі прибутку.
Метод вартості виготовлення доповнює попередній і застосовується у специфічних умовах прийняття поточних господарських рішень щодо збільшення маси прибутку завдяки розвитку виробництва, зміні асортиментної політики чи виконанню одноразових замовлень.
Метод граничних (маржинальних) витрат визначення базової ціни має широке застосування в ринковій економіці. До перемінних витрат на одиницю продукції додається сума (відсоток), що уможливлює отримання достатньої норми прибутку для фірми.
Метод рентабельності (прибутковості) інвестицій базується на тому, що інноваційний проект повинен забезпечити прибутковість не меншу вартості запозичених коштів. До сумарних витрат на одиницю продукції додається сума відсотків за кредит.
Метод маркетингових (ринкових) оцінок передбачає значну невизначеність розміру ціни залежно від ринкової кон’юнктури, стану внутрішнього та зовнішнього середовища. Він має декілька різновидів:

 • метод реакції покупців, коли продавець намагається з’я­сувати ціну, за якою покупець з великою ймовірністю купує товар;
 • метод придатної ціни, що орієнтується на цінові чинники підвищення конкурентоспроможності без урахування власного фінансового стану;
 • тендерний метод, згідно з яким покупці беруть участь у ціновому пропонуванні.

Тендер виграє той споживач, який забезпечує власникові товару найбільший прибуток. У країнах із розвинутою ринковою економікою саме цей метод застосовується в разі розміщення державних замовлень.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.